LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Gäller följande ReviverSoft produkter:

Total PC Care
Registry Reviver
Driver Reviver
PC Reviver
Security Reviver
Start Menu Reviver
Start Menu Reviver
MacReviver
Privacy Reviver
Battery Optimizer
InstallSafe
Disk Reviver
PC Benchmark

VIKTIGT: LÄS ALLE VILLKOR OCH VILLKOR FÖR DENNA LICENSAVTAL INNAN DU ANVÄNDER REVIVERSOFT SOFTWARE. REVIVERSOFT, LLC OCH / ELLER DESS DATTERSÄLJAR ("REVIVERSOFT") ANVÄNDAS ATT LICENSERA REVIVERSOFT SOFTWARE FÖR DIG SOM INDIVIDUELLA, FÖRETAG ELLER ANNAN RÄTTSLIG ENHETEN SOM ÄR ANVÄNDAR PROGRAMVARAN (HÄRER SOM HÄR SOM ÄR "DIG" ELLER "DIN") MED ATT DU ANSTÄLLER ALLA BESTÄMMELSERNA FÖR DETTA AVTAL. DETTA ÄR EN JURIDISK OCH ENHETLIG KONTRAKT MELLAN DIG OCH ReviverSoft. Genom att klicka på "AGREE" eller "JA" -knappen eller annat INDIKATOR FÖR DIN ELEKTRONISKA TILLÄMPNING AV DETTA AVTAL, INSTALLERING DEN NEDLADADA PROGRAMVARAN, TILLGÄNGLIGA PROGRAMVARAN, ELLER, OM GÄLLER, SOM SKALL FÖRSÄLJA AV DE MISSBARA MEDIER SOM INNEHÅLLER PROGRAMVARA, GODKÄNNER DU TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM DU ÄR INTE ENIGT MED DESSA VILLKOR OCH VILLKOR, DÄR KLICKA INTE DET "AGREE", "ACCEPT", eller "JA" KNAPPAR ELLER ANNAN INDIKATOR AV DIN ELECTRONIC ACCEPTANCE AV DETTA AVTAL, OCH ANVÄND INTE ELLER TILLGÅNG DETTA PROGRAMVARA.

1. Licens

1.1 Programvaran som följer med eller är tillgänglig genom detta licens (kollektivt "Programvaran") är egenskapen till ReviverSoft eller dess licenstagare och är skyddad av upphovsrätten. Medan ReviverSoft fortsätter att äga immateriella rättigheter till Programvaran, Du kommer att ha vissa rättigheter att använda Programvaran efter att du accepterat denna licens. Licensen reglerar alla utgåvor, revisioner eller förbättringar till den programvara som ReviverSoft kan tillhandahålla.

1.2 Med undantag av vad som kan modifieras av ett ReviverSoft-licenscertifikat, licenskupong eller licensnyckel (gemensamt "Licensnyckel") som åtföljer, föregår eller följer denna licens, dina rättigheter och skyldigheter med avseende på användningen av denna programvara är följande:

Du har rätt att

A. använd programvaran på eller i samband med upp till (i) numret av datorer som anges av din beställning för Programvaran, eller (ii) i fall av programvara som köpts på en cd eller annan fysisk medium, nummer som anges i programvarupaketet, eller (iii) om du mottog Programvara i kombination med annan hårdvara eller programvara, enbart i samband med sådan annan hårdvara eller mjukvara;

B. Överför programvaran permanent till en annan person eller enhet, förutsatt att du först underrättar ReviverSoft om din avsikt skriftligen och att Du inte behåller några kopior av Programvaran och förvärvaren överensstämmer med villkoren i denna licens.

1.3 Utan hinder av avsnitt 1.2 ovan, om en licensnyckel åtföljs, föregår eller följer denna licens, kan du:

A. gör det antal kopior av den programvara som licensierats till dig av ReviverSoft enligt din licensnyckel. Din licensnyckel ska utgöra bevis på din rätt att göra sådana kopior

B. gör en kopia av Programvaran för säkerhetskopiering, eller kopiera Programvara till datorns hårddisk och behåll originalet för säkerhetskopiering.

C. Använd Programvaran på ett nätverk om du har en licensierad kopia av Programvara för varje dator som kan komma åt Programvaran över det nätverk; eller

D. Använd Programvaran på samma dator för att skapa en bildfil av en hårddisk på den datorn och lagra bildfilen på flyttbar medier för katastrofåtervinning

E. Använd Programvaran för att skapa en startdiskett för att återanpassa det hårda kör bild som skapades för katastrofåterställning till hårddisk på samma dator; och

F. Använd Programvaran för att klona en hårddisk från samma dator till en ersättningsdator och att använda programvaran på utbytet dator, förutsatt att programvaran har tagits bort från original dator.

1.4 Du har inte rätt att

A. använd Programvaran på något sätt inte godkänd av denna licens;

B. kopiera den tryckta dokumentationen som följer med Programvaran;

C. underlicens, hyra eller hyra någon del av Programvaran;

D. reverse engineer, de-compile, disassemble, modifiera, översätta, gör något försök att upptäcka källkoden för programvaran, eller skapa derivatverk från programvaran;

E. använd en tidigare version eller kopia av Programvaran efter att du har fick en diskutbytesuppsättning eller en uppgraderad version; vid uppgradering Programvaran, alla kopior av den tidigare versionen måste förstöras;

F. använd en senare version av programvaran än den som tillhandahålls härmed om du inte har köpt uppgraderingsförsäkring eller har annars separat förvärvat rätten att använda en sådan senare version; eller

G. använd programvaran för att skapa flera datorer eller hårddiskar som inte är anslutna till den ursprungliga datorn, med liknande eller identiska konfigurationer till den hos den ursprungliga datorn eller hård kör.

1.5 Programvaran är installerad som en gratis test och kan bara användas med alla dess funktioner efter inköp av en licensnyckel. En användare kan avinstallera den här Programvaran när som helst, genom att använda de vanliga avinstallationsprocedurerna som erbjuds med din datorns operativsystem, genom att komma åt datorns "Kontrollpanel", klicka på "Lägg till / ta bort program" eller "Avinstallera program", välja "ReviverSoft" -produkten från listan över installerade program och klicka på "Avinstallera / Ta bort" -knappen.

2. Termin; Uppsägning

2.1. Termin

Den första terminen i detta avtal börjar på det datum du har ladda ner eller på annat sätt förvärva programvaran och fortsätt

(i) för den term du angav i din order för Programvaran, eller

(ii) om du köpte programvaran på cd eller annat fysiskt medium, på programvarupaketet, eller

(iii) om du fick Programvaran i kombination med annan maskinvara eller programvara, termen som anges av din leverantör. Om förnyelsebetingelser är tillgänglig, kommer ReviverSoft att ge meddelande som erbjuder dig möjligheten att köpa förnyelser till det då gällande förnyelsepriset. Den första sikt och eventuella förnyade köp hänvisas till i detta avtal som termen".

2.2. Termination')?>

ReviverSoft, utöver sådana andra rättigheter kan vara tillgängliga på lag eller eget kapital, har rätt att säga upp detta avtal på något tid utan förvarning om du begår en väsentlig överträdelse av denna Avtal.

2.3. Effekt av uppsägning

Vid utgången av eller upphörande av detta avtal upphör du Med hjälp av programvaran kan ReviverSoft upphöra att göra uppdateringar tillgängliga för du, och programvaran kan sluta fungera. Avsnitten 1.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 13 kommer att överleva utgången eller avslutningen av denna överenskommelse.

3. Äganderätt

ReviverSoft förbehåller sig alla rättigheter i Programvaran som inte uttryckligen beviljas enligt detta avtal. Alla upphovsrätt, varumärken och andra tänkbara immateriella rättigheter i och till Programvaran ägs av ReviverSoft eller dess licensgivare, och är skyddade av USA och utländska upphovsrättslagar, internationella fördrag och andra tillämpliga lagar. En kopia av Programvaran du får göra enligt detta Avtalet måste innehålla hela upphovsrätten och andra meddelanden som ingår med den ursprungliga kopian av programvaran.

4. Innehållsuppdateringar

Du bekräftar att vissa ReviverSoft-programvaruprodukter använder innehåll som uppdateras från tid till annan. Till exempel uppdatering av drivrutinen Produkterna använder uppdaterade datorkomponenter, drivrutiner och filer versioner och / eller uppdaterade BIOS-versioner; och innehållsleveransfunktioner använda uppdaterade URL-länkar etc. (gemensamt, "Innehållsuppdateringar"). Du kan få innehållsuppdateringar för en period som du har (i) köpte en prenumeration för innehållsuppdateringar för programvaran (inklusive eventuella prenumerationer som ingår i Ditt ursprungliga köp av Programvaran), (ii) köpt uppgraderingsförsäkring för Programvaran, (iii) ingått ett underhållsavtal som innehåller innehåll Uppdateringar, eller (iv) För övrigt förvärvat separat rätten att erhålla Innehållsuppdateringar. Förutom i den utsträckning som uttryckligen anges ovan, detta licens tillåter inte att du hämtar och använder innehållsuppdateringar. Du erkänna vidare att du måste hämta och tillåta rutinmässigt installation av uppdateringar för att få maximal nytta av Programvara.

5. Garanti

ReviverSoft garanterar att media som Programvaran är distribuerade kommer att vara fria från defekter under en period av trettio (30) dagar från och med dagen för ditt köp av programvaran ("garantiperioden"). Din enda lösning i händelse av ett brott mot denna garanti kommer att vara det ReviverSoft kommer att ersätta alla defekta medier som returneras till ReviverSoft inom garantiperioden eller, om avsnitt 6 nedan gäller, återbetala pengar du betalat för programvaran. ReviverSoft garanterar inte att Programvaran kommer att uppfylla dina krav eller programmets funktion kommer att vara oavbruten eller felfri. För att utöva dina rättigheter enligt detta avsnitt 5 måste du avinstallera och förstöra alla kopior av Programvara du kanske har gjort (inklusive alla arkivkopior), och (i) om du köpte programvaran genom nedladdning, följ anvisningarna på bekräftelsemail som du mottog i samband med köpet, eller (ii) för alla andra inköp, returnera programvaran i originalet paket, tillsammans med ditt kvitto, till inköpsplatsen.

Ovanstående garanti är exklusiv och i enlighet med alla andra garantier, VARE EXPRESS ELLER IMPLIED, INKLUSIVE DE IMPLICERADE GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, EGNETHET FÖR SÄRSKILT SYFTE OCH NONINFRINGEMENT AV INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER. DENNA GARANTI GÄLLER DIG SÄRSKILDA LAGLIGA RÄTTIGHETER. DU KAN HAVA ÖVRIGA RÄTTIGHETER, SOM ÄR ÄR SOM ÄR AV STATE TO STAT OCH LAND TILL LAND.

6. Pengarna tillbaka-garanti

Om du är den ursprungliga licensinnehavaren av denna kopia av programvaran och är inte helt nöjd med det av någon anledning, har du rätt till få återbetalning av pengarna du betalat för programvaran (mindre frakt, hantering och eventuella tillämpliga skatter) genom att anmäla ReviverSoft Kundservice eller Återförsäljaren skriftligen när som helst under trettio (30) dag efter inköpsdatumet ("Garantin Period "). Om du har mottagit programvaran som en" buntad "produkt med inköp av din dator eller annan datorkomponent, eller om du misslyckas meddela ReviverSoft kundtjänst eller återförsäljaren inom garantin Period, Du har inte rätt till återbetalning.

7. Integritet

7.1. ReviverSoft kan meddela dig via popup-fönster, dialogrutan, e-post eller annat sätt, även om du kanske inte får den märka såvida inte och tills du startar programvaran. Ett sådant meddelande kommer att anses vara levererad på det datum som ReviverSoft först gör det tillgängligt via programvaran, oberoende av när du faktiskt tar emot den.

7.2 Du erkänner att ReviverSoft samlar in viss information om användarna och användningen av programvaran, inklusive vissa personligen identifierbar information. Du samtycker härmed till ReviverSoft's insamling och användning av sådan information, och samtycker till att reviverSoft s insamling och användning av sådan information kommer att styras av ReviverSofts sekretesspolicy, som för närvarande publiceras på www.reviversoft.com som ReviverSoft kan ändra samma från tid till tid.

8. Ansvarsbegränsning

Med undantag för vad som uttryckligen föreskrivs i avsnitt 5 i detta avtal, REVIVERSOFT DISKLARERAR ALLA ANDRA GARANTIER MED HENSYN TILL PROGRAMVARA, MEDIA OCH NÅGOT ANNAN SUBJECT MATERIAL I DETTA AVTAL, OM VAD EXPRESS ELLER IMPLIED, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DEN UNDERFÖRSTÅDA GARANTIEN AV SALGBARHET, DEN UNDERFÖRSTÅDA GARANTIEN FÖR EGNETHET FÖR EN SÄRSKILD SYFTE OCH IMPLICERAD GARANTI FÖR NONINFRINGEMENT. REVIVERSOFT GÖR INTE GARANTI ATT PROGRAMVARAN TILLVERKAR ELLER INTE FELFRI. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av en underförstådd garanti, så ovanstående begränsningar gäller kanske inte för dig. Du kanske har Övriga rättigheter som skiljer sig från jurisdiktion till jurisdiktion.

9. Ansvarsbegränsning

9.1. Vissa stater och länder, däribland medlemsländerna i EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET, INTE ALLMÄNNA BEGRÄNSNING ELLER EXKLUSION AV ANSVAR FÖR FÖLJANDE ELLER FÖLJANDE SKADOR SOM HÄR BEGRÄNSNING ELLER EXCLUSION KAN INTE GÄLLER TILL DIG.

9.2. I största möjliga utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag och Oavsett om det finns något hinder som härmed är felaktigt VIKTIGT ÄNDAMÅL, OCH ÄR INTE HÄR NÅGOT HÄR I DEN MOTSATS:

(A) INNEHÅLLARE ELLER DESS LICENSÖRER ÄR INTE HÄR ANSVAR ELLER ANSVAR TILL DIG NÅGONSIN FÖR NÅGOT DEFEKT, MALFUNKTION, SKADOR ELLER TAP, SOM FÖLJER FRÅN DIN INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING AV TREDJE PARTY PROGRAMVARA, HARDWARE, UTRUSTNING, PERIPHERALS, ELLER ANDRA PRODUKTER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INNEHÅLL UPPDATERING, KÖRER ELLER ANNAN FIL Mottaget från någon tredje part (sammantaget, "tredje partens produkter"), Mottaget i samband med din (eller någon tredje part) användningen av PROGRAMVARA. ALLA GARANTIER OCH FÖRPLIKTELSER FÖR TREDJE PARTER I ANSLUTNING MED TREDJE PARTNAD PRODUKTER ÄR UTOM OMFATTNINGEN AV DENNA AVTAL OCH SKALL ADRESERAS UNDER EN SÄRSKILT AVTAL MELLAN DIG OCH SÅDRA TREDJE PARTER.

(B) INNEHÅLLSVILLKOR ELLER DESS LICENSÖRER ÄR INTE HÄNDIGT FÖR DIG FÖR SÄRSKILDA SÄRSKILDA, FÖLJANDE, PUNITIVA, INDIREKTA ELLER LIKNANDE SKADOR, INKLUSIVE NÅGONNA FÖRSÖKADE RESULTAT ELLER TAPADE DATA FRÅN ANVÄNDNINGEN ELLER INABILITET ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, SELV OM REVIVERSOFT HAR UNDERGIVAS Möjligheten för sådana skador.

(C) INGEN ANSVAR SKA REVIVERSOFT ELLER DESS LICENSÖRS ANSVAR ÖVER KOPPLINGSPRISEN FÖR PROGRAMVARAN.

9.3. DISKLIMATIONERNA OCH BEGRÄNSNINGARNA SOM ÄR OVAN GÄLLER Oavsett om du accepterar programvaran.

10. Skatter

Du ska vara ansvarig för betalning av all försäljning, användning och liknande skatter som gäller licensen för programvaran.

11. Regeringsanvändare

Om Programvaran hämtas eller öppnas av eller på uppdrag av Amerikas förenta stater, dess byråer och / eller hjälpmedel ("U.S. Regering "), den är försedd med begränsade rättigheter. Använd, dubbelarbete, eller offentliggörande av programvaran av den amerikanska regeringen är föremål för Begränsningar enligt c.1 (ii) i rättigheterna i Teknisk data och datorprogramklausul av DFARS 252-227-7013 eller styckena c och 1 och 2 i den kommersiella datorn Programvaror-begränsade rättigheter vid 48 CFR 52.227-19, beroende på vad som är tillämpligt.

12. Exportkontroll

Programvaran och den underliggande informationen och tekniken kanske inte är laddat ner, åtkomst eller på annat sätt exporteras eller återexporteras förutom som godkänd av Förenta staternas lagar och lagar i jurisdiktion i som mjukvaran erhölls. Särskilt kan programvaran inte vara exporteras eller återexporteras (i) till (eller till en medborgare eller bosatt i) Kuba, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land till vilket USA har embargoed varor; eller (ii) till någon på US Treasury Avdelningens lista över särskilt utsedda medborgare eller USA Commerce Department: s tabell för att neka order. Genom att hämta, öppnar du eller använda programvaran, accepterar du det ovanstående och du representerar och garanterar att du inte befinner dig i, kontrolleras av eller a nationell eller bosatt i något sådant land eller på en sådan lista.

13. Allmänna villkor

13.1 Detta avtal regleras av lagen i Kalifornien, och de relevanta domstolarna i delstaten Kalifornien har exklusiv jurisdiktion över en tvist som uppstår på grund av din användning av Programvara. Om någon bestämmelse i detta avtal visar sig vara ogiltig av vilken domstol som har behörig behörighet, huruvida sådana är ogiltiga bestämmelse ska inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i Detta avtal, som ska förbli i full kraft och effekt. Ingen undantag av vilket som helst villkor i detta avtal ska anses vara ytterligare eller fortsättningsvis upphävande av sådant begrepp eller någon annan term.

13.2 Detta avtal var ursprungligen förberedt på engelska. Även om ReviverSoft kan ge en eller flera översättningar till din bekvämlighet, den engelska versionen kommer att styra vid eventuella konflikt eller avvikelse.

13.3 Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och ReviverSoft med avseende på denna transaktion och eventuella tidigare uttalanden eller representationer. Eventuella ändringar av detta avtal måste göras i skriva, undertecknad av en auktoriserad representant för ReviverSoft, LLC

14. Inkludering av Smart Monitor

Tillsammans med installationen av vår applikation kan inkluderas en stödjande applikation som heter "Smart Monitor". Smart Monitor är utformad för att övervaka din dator för oönskade ändringar eller områden som kräver uppmärksamhet. När något vi bestämmer kräver din uppmärksamhet detekteras kommer du att vara varnat med ett meddelande i facket. Du kan välja att agera på meddelandet eller inaktivera dessa meddelanden som visas i framtiden.

15. Installation

Programmet stöder tyst installation, dvs applikationen kan installeras utan att visa installationsfönstren och utan att visa instruktioner.

16. Liknande Produkter

Du erkänner att ReviverSoft-produkter liknar funktionalitet som produkter som erbjuds av andra Corel Corporation-varumärken som WinZip SystemTools, WinZip och SimpleStar. Du behöver inte installera produkter från mer än ett märke när som helst.

17. Tredjepartsleverantörer

Du erkänner att vissa av produkterna använder programvara eller applikationer som är utvecklade av andra parter än ReviverSoft. Tredjepartsleverantörer inkluderar, men är inte begränsade till, ShieldApps (Privacy Reviver) och SysTweak (Security Reviver, Disk Reviver).

Copyright © 2024 Corel Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Användarvillkor | Integritet | Cookies
följ oss
Spara 80% nu
Förbättra DIN PC med vårt bästa paketerbjudande någonsin

Skynda! Erbjudandet går snart ut!