LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE

Platí pro následující produkty ReviverSoft:

Total PC Care
Registry Reviver
Driver Reviver
PC Reviver
Security Reviver
Start Menu Reviver
Start Menu Reviver
MacReviver
Privacy Reviver
Battery Optimizer
InstallSafe
Disk Reviver
PC Benchmark

DŮLEŽITÉ: PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY PODMÍNKY TÉTO PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVA PŘED POUŽITÍM SOFTWARU REVIVERSOFT. REVIVERSOFT, LLC A / NEBO JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ("REVIVERSOFT") JE POTŘEBA LICENCE REVIVERSOFT SOFTWARE PRO VÁS JAKO JEDNOTLIVÁ, SPOLEČNOST NEBO JINÁ PRÁVNÍ SUBJEKT, KTERÝ BUDE POUŽÍVAT SOFTWARE (NÁSLEDUJÍCÍ NÍŽ JAKO "JSTE" NEBO "VAŠE") NA PODMÍNKU, KTERÁ PŘIJETÍ VŠECHNY PODMÍNKY TOHOTO DOHODA. TOTO JE ZÁKONNÁ A ZPŮSOBILÁ SMLOUVA MEZI VÁM A REVIVERSOFT. KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKU "SOUHLASÍM" NEBO "ANO" ANO INDIKÁTOR VAŠEHO ELEKTRONICKÉHO PŘIJETÍ TÉTO SMLOUVY, INSTALACE DOWNLOADED SOFTWARE, PŘÍSTUP K SOFTWARU ONLINE, NEBO, POKUD PŘÍSLUŠNÝ, ROZŠIŘUJÍCÍ TĚSNĚNÍ MALÝCH MÉDIA OBSAHUJÍCÍCH SOFTWARE, SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. LI S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NESMÍTE TENTO KLIKNUTÍ TLAČÍTKO "SOUHLASÍ", "PŘIJETE" nebo "ANO" ANI JINÝ INDIKÁTOR VAŠEHO ELEKTRONICKÉ PŘIJETÍ TÉTO SMLOUVY A NEPOUŽÍVEJTE NEBO PŘÍSTUPTE K TOMTO SOFTWARE.

1. licenční kód

1.1 Software, který doprovází nebo je k tomu přístupný Licence (souhrnně "Software") je majetkem společnosti ReviverSoft nebo jeho licencí a je chráněn autorským právem. Zatímco ReviverSoft nadále vlastní práva duševního vlastnictví k softwaru, vy budou mít určitá práva používat Software po přijetí této licence. Tato licence upravuje všechna vydání, revize nebo vylepšení softwaru, který může společnost ReviverSoft poskytnout.

1.2 Kromě případů, kdy to může být změněno licenčním certifikátem ReviverSoft, licenční kupón nebo licenční klíč (společně "Licenční klíč") doprovází, předchází nebo následuje tato licence, vaše práva a povinnosti týkající se používání tohoto softwaru jsou následující:

Máte nárok na:

A. používat software na nebo ve spojení s (i) číslem počítačů uvedených v objednávce softwaru nebo (ii) v počítači případ Software zakoupeného na CD nebo jiném fyzickém médiu, číslo uvedené v softwarovém balíčku nebo (iii) pokud jste obdrželi Software v kombinaci s jiným hardwarem nebo softwarem, výhradně v s jiným hardwarem nebo softwarem;

B. přenášet Software trvale na jinou osobu nebo subjektu, za předpokladu, že nejprve oznámíte společnosti ReviverSoft svůj záměr písemně a že si nezachováváte žádné kopie softwaru a nabyvatel souhlasí s podmínkami této licence.

1.3 Bez ohledu na výše uvedený odstavec 1.2, pokud je licenční klíč doprovázen, předchází nebo následuje tato licence, můžete:

A. uveďte tento počet kopií Softwaru, na které jste licencovali ReviverSoft, jak je uvedeno v licenčním klíči. Váš licenční klíč bude jsou důkazem Vašeho práva na takové kopie;

B. jednu kopii softwaru pro účely zálohování nebo kopírování Software na pevný disk vašeho počítače a zachujte si originál pro účely zálohování.

C. použijte software v síti, pokud máte licencovanou kopii Software pro každý počítač, který má k tomuto softwaru přístup síť; nebo

D. Použijte software ve stejném počítači pro vytvoření souboru obrázku pevný disk v tomto počítači a uložit obrazový soubor na vyměnitelném disku média pro účely obnovy po havárii;

E. Pomocí softwaru vytvořte zaváděcí disk pro opětovné použití hard disku který byl vytvořen pro účely obnovení po havárii na stejném počítači; a

F. Použijte software pro klonování pevného disku ze stejného počítače do počítače náhradní počítač a používat software na výměně počítač, za předpokladu, že byl software odstraněn z počítače původního počítače.

1.4 Nemáte nárok na:

A. používat software jakýmkoli způsobem, který není touto licencí povolen;

B. kopírování tištěné dokumentace, která je součástí software;

C. sublicencí, pronajmout nebo pronajmout jakoukoli část Softwaru;

D. reverzní inženýr, dekompilovat, rozebírat, upravovat, překládat, pokuste se zjistit zdrojový kód softwaru nebo vytváření odvozených děl ze softwaru;

E. po předchozí verzi použijte předchozí verzi nebo kopii softwaru obdržel náhradní sadu disků nebo inovovanou verzi; po aktualizaci Software, musí být zlikvidovány všechny kopie předchozí verze;

F. používat pozdější verzi softwaru, než je zde poskytnuto pokud jste si zakoupili pojištění pro upgrade nebo jinak samostatně získal právo používat takovou pozdější verzi; nebo

G. používat software pro účely vytvoření více počítačů nebo pevné disky, které nejsou připojeny k původnímu počítači, s podobnými nebo identické konfigurace jako původní počítač nebo hard řídit.

1.5 Software je nainstalován jako bezplatná zkušební verze a je možné jej používat pouze se všemi jeho funkcemi nákup licenčního klíče. Uživatel může kdykoli odinstalovat tento software pomocí standardních procedur odinstalace, které jsou nabízeny s vaším softwarem operačním systémem počítače prostřednictvím přístupu k ovládacímu panelu počítače, klepnutím na tlačítko Přidat nebo odebrat programy nebo odinstalovat program, výběrem produktu "ReviverSoft" ze seznamu nainstalovaných aplikací a klepnutím na tlačítko "Odinstalovat / odebrat".

2. Období; Ukončení

2.1. Období

Počáteční doba platnosti této Smlouvy začíná dnem, kdy jste stáhnout nebo jinak získat Software a bude pokračovat

(i) pro termín, který jste zadali v objednávce softwaru, nebo

(ii) pokud jste software zakoupili na CD nebo jiném fyzickém médiu, na softwarovém balíčku nebo

(iii) pokud jste obdrželi software v kombinaci s jiným hardwarem nebo software, termín určený vaším dodavatelem. Pokud jsou podmínky obnovy k dispozici, společnost ReviverSoft vám poskytne příležitost k nákupu obnovy za současnou obnovenou cenu. Počáteční které jsou v této dohodě uvedeny jako termín".

2.2. Termination')?>

ReviverSoft, kromě těchto dalších práv může být k dispozici na adrese právo nebo spravedlnost, je oprávněna tuto smlouvu kdykoli ukončit čas bez oznámení, pokud se dopustili závažného porušení této smlouvy.

2.3. Účinek ukončení

Po vypršení nebo ukončení platnosti této Smlouvy skončíte pomocí softwaru může společnost ReviverSoft přestat zpřístupňovat aktualizace vy a software přestane fungovat. Oddíly 1.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 13 přežijí vypršení nebo ukončení platnosti této dohody.

3. Vlastnictví

Společnost ReviverSoft si vyhrazuje všechna práva v Software, která nejsou výslovně udělena touto dohodou. Všechna autorská práva, ochranné známky a další myslitelné práva k duševnímu vlastnictví v Software av Software ReviverSoft nebo jejími poskytovateli licencí a jsou chráněny USA a USA cizí autorská práva, mezinárodní smlouvy a další zákony. Každá kopie softwaru, kterou máte k dispozici, je možné podle této smlouvy Dohoda musí obsahovat všechna obsažená autorská práva a ostatní oznámení s originální kopií softwaru.

4. Aktualizace obsahu

Berete na vědomí, že některé softwarové produkty ReviverSoft využívají obsah, který je čas od času aktualizován. Například aktualizaci ovladače produkty využívají aktualizované součásti počítače, ovladače a soubor verze a / nebo aktualizované verze systému BIOS; a funkce pro poskytování obsahu využívat aktualizované odkazy na adresy URL atd. (souhrnně "Aktualizace obsahu"). Vy může získat aktualizace obsahu pro jakékoliv období, pro které máte (i) zakoupili si předplatné aktualizace obsahu softwaru (včetně veškerého předplatného zahrnutého v původním nákupu Software), (ii) zakoupené pojištění pro upgrade softwaru, (iii) uzavřel smlouvu o údržbě, která obsahuje obsah Aktualizace, nebo (iv) jinak získané právo získat Aktualizace obsahu. S výjimkou rozsahu, který je výslovně uveden výše, toto licence neumožňuje získat a používat aktualizace obsahu. Vy dále potvrďte, že musíte běžně stahovat a povolovat instalace aktualizace s cílem získat maximální užitek z Software.

5. Záruka

Společnost ReviverSoft zaručuje, že média, na kterých je Software k dispozici bude distribuován bez vad na dobu třiceti (30) dnů od data zakoupení softwaru ("Záruční doba"). Váš jediný nápravný prostředek v případě porušení této záruky bude ReviverSoft nahradí vadné médium vrácené společnosti ReviverSoft během záruční lhůty, nebo pokud se použije část 6 níže, vrátit zpět peníze jste zaplatili za Software. ReviverSoft nezaručuje, že Software splní Vaše požadavky nebo provoz Softwaru budou nepřerušované nebo bezchybné. Chcete-li uplatnit vaše práva podle tohoto oddílu 5 musíte odinstalovat a zničit všechny kopie Software, který jste provedli (včetně všech archivních kopií) a (i) pokud zakoupili jste software ke stažení, postupujte podle pokynů na potvrzovací e - mail, který jste obdrželi v souvislosti s nákupem, nebo (ii) pro všechny ostatní nákupy vraťte software do původního stavu balíček spolu s dokladem o nákupu.

VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA JE VÝHRADNÍ A V LÉTO VŠECH DALŠÍCH ZÁRUK, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOST, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. TÁTO ZÁRUKA DÁVA ZVLÁŠTNÍ LEGÁLNÍ PRÁVA. MŮŽETE MÍT JINÉ PRÁVA, KTERÉ JSOU ZAŘÍZENÍ OD STAVU STÁT A KRAJINA KE ZEMĚ.

6. Záruka vrácení peněz

Pokud jste původním držitelem této kopie softwaru a jste není s ním z jakéhokoli důvodu zcela spokojen, máte nárok obdržíte vrácení peněz, které jste zaplatili za software (méně poštovného, manipulace a veškeré příslušné daně) tím, že ohlásí společnost ReviverSoft Zákaznický servis nebo prodejce písemně kdykoli během třiceti (30) den po zakoupení ("Záruka") Termín "). Pokud jste Software obdrželi jako" sdružený "produkt nákup počítače nebo jiné součásti počítače, nebo pokud se vám to nepodaří informujte zákaznický servis společnosti ReviverSoft nebo prodejce v rámci záruky Období, nemáte nárok na vrácení peněz.

7. Soukromí

7.1. ReviverSoft vám může zaslat upozornění prostřednictvím vyskakovacího okna, dialogové okno, e-mail nebo jiné prostředky, přestože nemusíte obdržet pokud a dokud nezahájíte software. Každé takové oznámení bude považovat za dodané v den, kdy je ReviverSoft nejprve k dispozici prostřednictvím softwaru bez ohledu na to, kdy jste jej skutečně obdrželi.

7.2 Berete na vědomí, že ReviverSoft shromažďuje určité informace týkající se uživatelů a používání softwaru, včetně některých osobně identifikovatelné informace. Tímto souhlasíte s ReviverSoft shromažďování a používání takových informací a souhlasí s tím, že reviverSoft je shromažďování a využívání těchto informací se bude řídit Pravidla ochrany soukromí společnosti ReviverSoft, které jsou v současné době zveřejněny na adrese www.reviversoft.com, neboť ReviverSoft může z časového hlediska přehodnotit čas.

8. Zřeknutí se odpovědnosti za škody

S VÝJIMKOČEM, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ POSKYTOVÁNY V ODDÍLU 5 TÉTO SMLOUVY, REVIVERSOFT ODMÍTÁ VŠECHNY DALŠÍ ZÁRUKY S OHLEDEM NA SOFTWARE, MÉDIÍ A JAKÉKOLIV JINÉ PŘEDMĚTY TÉTO SMLOUVY, Ať JE TO VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, IMPLICITNÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČEL A PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA NEPŘÍPUSTNOSTI. REVIVERSOFT NEBUDE ZÁRUKA, ŽE OPERACE SOFTWARU BUDE NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ CHYBY. Některé jurisdikce nepovolují omezení implicitní záruka, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat. Možná jste další práva, která se liší od jurisdikce k jurisdikci.

9. Omezení odpovědnosti

9.1. NĚKTERÉ STÁTY A ZEMĚ, VČETNĚ ČLENSKÝCH ZEMÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU, NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ JSOU NÍŽE OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMŮŽE VÁM POUŽÍVAT.

9.2. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM A BEZ OHLEDU NA TO, ŽE JAKÁKOLIV NÁPRAVA NÁSLEDUJÍCÍ V TOMTO JEHO NEVYHLEDÁCH ZÁKLADNÍ ÚČEL A NEPŘEHLÉDNĚTE CELÉHO TOHO NA TOM NEPŘÍTOMNOST:

(A) SPOLEČNOST REVIVERSOFT NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ODPOVĚDNOST NEBO ZODPOVĚDNOST VÁM ZA JAKÝMKOLI VADNÝM VADNUTÍM, MALFUNKCI, POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠE INSTALACE NEBO POUŽÍVÁNÍ TŘETÍCH PARTY SOFTWARE, HARDWARE, ZAŘÍZENÍ, PERIPHERALY NEBO JINÝCH VÝROBKŮ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, AKTUALIZACE OBSAHU, ŘIDIČE NEBO JINÝCH SOUBORŮ PŘÍJEMNÉ ZE JINÉ TŘETÍ STRANY (SPOLEČNÉ "PRODUKTY TŘETÍCH STRAN"), PŘIJATÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍ (NEBO JAKOUKOLI TRETÍMI STRANAMI) POUŽITÍM SOFTWARE. VŠECHNY ZÁRUKY A POVINNOSTI TŘETÍCH STRAN V RÁMCI PŘIPOJENÍ S PRODUKTY TŘETÍ STRANY JSOU MIMO OBLAST PŮSOBNOSTI TOHOTO DOHODA A MUSÍ BÝT ŘÍZEN PODLE SAMOSTATNÉ SMLOUVY MEZI VÁM A TŘETÍ TŘETÍ STRANY.

(B) SPOLEČNOST REVIVERSOFT NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO PODOBNÉ ŠKODY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZTRACENÝCH ZISKŮ NEBO ZTRÁTUJÍCÍCH ÚDAJŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOST POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, A TO AJ VEŘEJNOST, ŽE REVIVERSOFT BOLI UPOZORNĚN MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

(C) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSKYTUJE ODPOVĚDNOST REVIVERSOFT NEBO JEJÍ ZÁKAZNÍCI Překročí kupní cenu softwaru.

9.3. OMEZENÍ A OMEZENÍ VYŠŠÍ UVEDENÉ VYPLÝVAJÍCÍ BEZ PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ SOFTWARU.

10. Daně

Budete zodpovědní za zaplacení veškerého prodeje, používání a podobně daně související s licencí Softwaru.

11. Vládní uživatelé

Pokud je software stažen nebo přístupný jménem nebo v jeho prospěch Spojenými státy americkými, jejími agenturami a / nebo nástroji (" Vláda "), je poskytována s omezenými právy. Používání, kopírování, nebo zveřejnění softwaru vládou USA podléhá omezení uvedená v odst. 1 písm. c) odst. 1 písm. ii) Klauzule o technických údajích a počítačovém softwaru DFARS 252-227-7013 nebo (c) (1) a (2) obchodního počítače Software-Restricted Rights na 48 CFR 52.227-19.

12. Kontrola exportu

Software a podkladové informace a technologie nemusí být staženy, přístupné nebo jinak vyvezené nebo reexportovány kromě povolené zákony Spojených států a zákony příslušnosti v České republice který byl získán. Zejména software nemusí být vyvezeno nebo zpětně vyvezeno (i) do (nebo na státního příslušníka nebo rezidenta) Kuby, Libye, Severní Koreje, Íránu, Sýrie nebo kterékoli jiné země, na které se vztahuje Spojené státy embargo zboží; nebo (ii) komukoliv v americké státní pokladně Seznam odborů speciálně určených státních příslušníků nebo USA Oddělení odmítnutí obchodu oddělení obchodu. Stažením a přístupem nebo pomocí softwaru, souhlasíte s výše uvedeným a zastupujete a zaručuje, že se nenacházíte v, pod kontrolou nebo a státním příslušníkem nebo rezidentem jakékoli takové země nebo na jakémkoli takovém seznamu.

13. Obecné podmínky

13.1 Tato smlouva se řídí zákony státu Kalifornie a příslušné soudy státu Kalifornie výhradní příslušnost vůči jakémukoli sporu, který vznikne z vašeho užívání Software. Pokud je některá ustanovení této smlouvy považována za neplatnou jakýkoli příslušný soud, neplatnost takového ustanovení neovlivní platnost zbývajících ustanovení zákona tuto dohodu, která zůstane v plné platnosti a účinnosti. Žádná výjimka jakéhokoliv ustanovení této smlouvy se považuje za další nebo pokračování zřeknutí se takového termínu nebo jiného termínu.

13.2 Tato smlouva byla původně připravena v anglickém jazyce. Ačkoli ReviverSoft může poskytnout jeden nebo více překladů pro vaše komfort, anglické znění bude v případě jakýchkoli konflikt nebo nesrovnalost.

13.3 Tato smlouva představuje celkovou dohodu mezi Vámi a ReviverSoft s ohledem na tuto transakci a jakékoli předchozí prohlášení nebo zastoupení. Jakékoli změny této dohody musí být provedeny v písemnou formou, podepsanou autorizovaným zástupcem společnosti ReviverSoft, LLC

14. Zahrnutí inteligentního monitoru

Spolu s instalací naší aplikace mohou být součástí podpory aplikace s názvem Smart Monitor. Inteligentní monitor je určen k monitorování v počítači, abyste předešli nežádoucím změnám nebo oblastem vyžadujícím pozornost. Když něco, co určujeme, je zjištěna vaší pozornosti upozorněni zprávou v zásobníku. Můžete se rozhodnout jednat podle zprávy nebo je zakázat zprávy se budou zobrazovat v budoucnu.

15. Instalace

Aplikace podporuje tichou instalaci, tj. Aplikace může být nainstalována bez zobrazování instalačních oken a bez zobrazování výzev.

16. Podobné produkty

Berete na vědomí, že produkty ReviverSoft jsou funkčně podobné produktům nabízeným jinými značkami Corel Corporation, jako jsou WinZip SystemTools, WinZip a SimpleStar. Výrobky z více než jedné značky nemusíte instalovat kdykoli.

17. Poskytovatelé třetích stran

Berete na vědomí, že některé produkty používají software nebo aplikace, které jsou vyvíjeny jinými stranami než ReviverSoft. Poskytovatelé třetích stran zahrnují mimo jiné ShieldApps (Privacy Reviver) a SysTweak (Security Reviver, Disk Reviver).

Pouze dnes
Ušetřete 80 %
Na černý pátek svazek
Čtyři úžasné produkty, jedna nízká cena! Optimalizujte, opravujte a posilujte váš počítač jediným kliknutím!

POSPĚŠ SI! Tato smlouva vyprší v...

00
hodina
:
00
minuta
:
00
druhý