ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ισχύει για τα ακόλουθα προϊόντα ReviverSoft:

Total PC Care
Registry Reviver
Driver Reviver
PC Reviver
Security Reviver
Start Menu Reviver
Start Menu Reviver
MacReviver
Privacy Reviver
Battery Optimizer
InstallSafe
Disk Reviver
PC Benchmark

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ REVIVERSOFT. REVIVERSOFT, LLC ΚΑΙ / Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ("REVIVERSOFT") ΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΔΕΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ REVIVERSOFT ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ "ΕΣΑΣ" Ή "ΣΑΣ") ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ REVIVERSOFT. ΚΛΙΚΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ" Ή "ΝΑΙ" ΝΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΛΗΨΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ONLINE, Ή, ΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΚΛΙΚΕΤΕ ΤΗΝ "ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ", "ΑΠΟΔΕΧΤΕ" Ή "ΝΑΙ" ΚΟΥΜΠΙΑ Ή ΑΛΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΠΡΟΣΕΧΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

1. Άδεια

1.1 Το λογισμικό που συνοδεύει ή είναι προσβάσιμο μέσω αυτού η άδεια χρήσης (συλλογικά το "Λογισμικό") είναι ιδιοκτησία του ReviverSoft ή τους δικαιοδόχους του και προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ενώ ReviverSoft εξακολουθεί να κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Λογισμικό, Εσείς θα έχετε ορισμένα δικαιώματα χρήσης του Λογισμικού μετά την αποδοχή σας αυτή την άδεια. Αυτή η άδεια διέπει τυχόν κυκλοφορίες, αναθεωρήσεις ή βελτιώσεις στο λογισμικό που μπορεί να παρέχει η ReviverSoft.

1.2 Εκτός από τις περιπτώσεις που μπορεί να τροποποιηθεί από πιστοποιητικό άδειας χρήσης ReviverSoft, το κουπόνι άδειας χρήσης ή το κλειδί άδειας χρήσης (συλλογικά, το "κλειδί άδειας χρήσης") συνοδεύει, προηγείται ή ακολουθεί αυτή την άδεια χρήσης, Τα δικαιώματά σας και οι υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του Λογισμικού έχουν ως εξής:

Έχετε το δικαίωμα:

A. χρησιμοποιήστε το Λογισμικό πάνω ή σε συνδυασμό με έως (i) τον αριθμό των υπολογιστών που καθορίζονται από την παραγγελία σας για το Λογισμικό ή (ii) στο περίπτωση λογισμικού που αγοράζεται σε CD ή άλλο φυσικό μέσο, ​​το ο αριθμός που καθορίζεται στο πακέτο λογισμικού ή (iii) εάν λάβατε το Λογισμικό σε συνδυασμό με άλλο υλικό ή λογισμικό, μόνο σε σε συνδυασμό με άλλο υλικό ή λογισμικό.

B. μεταφέρετε το Λογισμικό σε μόνιμη βάση σε άλλο πρόσωπο ή υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσετε πρώτα το ReviverSoft για την πρόθεσή σας γραπτώς και ότι δεν διατηρείτε αντίγραφα του Λογισμικού και του Λογισμικού ο εκδοχέας συμφωνεί με τους όρους αυτής της άδειας.

1.3 Ανεξάρτητα από το τμήμα 1.2 παραπάνω, εάν συνοδεύεται ένα κλειδί άδειας χρήσης, προηγείται ή ακολουθεί αυτή την άδεια, μπορείτε:

A. να κάνετε αυτόν τον αριθμό αντιγράφων του Λογισμικού που σας έχει χορηγηθεί από την ReviverSoft όπως παρέχεται στο κλειδί αδειών χρήσης. Το κλειδί αδειών σας θα είναι αποτελούν απόδειξη του δικαιώματός σας να κάνετε τέτοια αντίγραφα.

B. να κάνετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή να αντιγράψετε το Λογισμικό στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και διατηρήστε το πρωτότυπο για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

C. χρησιμοποιήστε το Λογισμικό σε ένα δίκτυο αν έχετε αντίγραφο με άδεια χρήσης Λογισμικό για κάθε υπολογιστή που έχει πρόσβαση σε αυτό το Λογισμικό δίκτυο; ή

D. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό στον ίδιο υπολογιστή για να δημιουργήσετε ένα αρχείο εικόνας του έναν σκληρό δίσκο σε αυτόν τον υπολογιστή και να αποθηκεύσετε το αρχείο εικόνας σε αφαιρούμενο μέσα ενημέρωσης για σκοπούς ανάκαμψης λόγω καταστροφής ·

E. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό για να δημιουργήσετε μια δισκέτα εκκίνησης για να υποβάλετε ξανά το σκληρό δίσκο οδήγησε την εικόνα που δημιουργήθηκε για λόγους αποκατάστασης μετά από καταστροφή σκληρό δίσκο στον ίδιο υπολογιστή. και

F. Χρησιμοποιήστε το Λογισμικό για να κλωνοποιήσετε έναν σκληρό δίσκο από τον ίδιο υπολογιστή έναν υπολογιστή αντικατάστασης και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για την αντικατάσταση με την προϋπόθεση ότι το Λογισμικό έχει αφαιρεθεί από το αρχικού υπολογιστή.

1.4 Δεν δικαιούστε:

A. χρησιμοποιήστε το Λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την παρούσα άδεια χρήσης.

B. αντιγράψτε την έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το Λογισμικό.

C. υποεξουσιοδότηση, ενοικίαση ή μίσθωση οποιουδήποτε τμήματος του Λογισμικού.

D. να ανασχηματίσει, να αποσυνθέσει, να αποσυναρμολογήσει, να τροποποιήσει, να μεταφράσει, επιχειρήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού ή Δημιουργία παράγωγων έργων από το Λογισμικό.

E. χρησιμοποιήστε μια προηγούμενη έκδοση ή αντίγραφο του Λογισμικού αφού έχετε έλαβε ένα σετ αντικατάστασης δίσκου ή μια αναβαθμισμένη έκδοση. κατά την αναβάθμιση το Λογισμικό, όλα τα αντίγραφα της προηγούμενης έκδοσης πρέπει να καταστραφούν.

F. χρησιμοποιήστε μια μεταγενέστερη έκδοση του Λογισμικού από αυτήν που παρέχεται εδώ εκτός εάν έχετε αγοράσει ασφάλιση αναβάθμισης ή διαφορετικά απέκτησε χωριστά το δικαίωμα χρήσης αυτής της μεταγενέστερης έκδοσης. ή

G. χρησιμοποιήστε το Λογισμικό για τη δημιουργία πολλών υπολογιστών ή σκληρούς δίσκους που δεν είναι συνδεδεμένοι στον αρχικό υπολογιστή, με παρόμοια ή ίδιες διαμορφώσεις με αυτές του αρχικού υπολογιστή ή σκληρές οδηγώ.

1.5 Το λογισμικό εγκαθίσταται ως δωρεάν δοκιμή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από όλα τα χαρακτηριστικά του την αγορά ενός κλειδιού άδειας χρήσης. Ένας χρήστης μπορεί να απεγκαταστήσει αυτό το Λογισμικό ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες διαδικασίες απεγκατάστασης που προσφέρονται μαζί με το δικό σας του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή, μέσω της πρόσβασης στον "Πίνακα Ελέγχου" του υπολογιστή, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" ή "Κατάργηση εγκατάστασης" επιλέγοντας το προϊόν "ReviverSoft" από τη λίστα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο "Uninstall / Remove".

2. Ορος; Λήξη

2.1. Ορος

Η αρχική διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας θα ξεκινήσει από την ημερομηνία που εσείς να κατεβάσετε ή να αποκτήσετε με άλλο τρόπο το Λογισμικό και θα συνεχίσετε

(i) για τον όρο που καθορίσατε στην παραγγελία σας για το Λογισμικό ή

(ii) αν έχετε αγοράσει το Λογισμικό σε CD ή άλλο φυσικό μέσο, στο πακέτο λογισμικού, ή

(iii) εάν λάβατε το Λογισμικό σε συνδυασμό με άλλο υλικό ή λογισμικού, ο όρος που καθορίζεται από τον προμηθευτή σας. Εάν υπάρχουν όροι ανανέωσης διαθέσιμη, η ReviverSoft θα σας δώσει την ευκαιρία να σας προσφέρουμε την ευκαιρία να αγοράσει ανανεώσεις στην τότε τρέχουσα τιμή ανανέωσης. Η αρχική και οι τυχόν ανανεώσεις που αγοράζονται αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία ως ο όρος".

2.2. Termination')?>

ReviverSoft, εκτός από αυτά τα άλλα δικαιώματα μπορεί να είναι διαθέσιμα στο δικαίου ή δικαιοσύνης, δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία σε οποιαδήποτε χωρίς προειδοποίηση, εάν διαπράξετε σοβαρή παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας.

2.3. Επίδραση τερματισμού

Με τη λήξη ή τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας, θα σταματήσετε χρησιμοποιώντας το Λογισμικό, το ReviverSoft μπορεί να σταματήσει να διαθέτει τις ενημερώσεις εσείς και το Λογισμικό μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Τα τμήματα 1.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 και 13 θα επιβιώσουν από τη λήξη ή τον τερματισμό αυτή η συμφωνία.

3. Ιδιοκτησία

Η ReviverSoft διατηρεί όλα τα δικαιώματα του Λογισμικού που δεν έχουν ρητά παραχωρηθεί από την παρούσα συμφωνία. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα πιθανά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εντός και στο Λογισμικό ανήκουν ReviverSoft ή τους δικαιοπαρόχους της και προστατεύονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αλλοδαπούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, διεθνείς συνθήκες και άλλες ισχύουσες του νόμου. Κάθε αντίγραφο του Λογισμικού που επιτρέπεται να κάνετε σύμφωνα με αυτό Η συμφωνία πρέπει να περιέχει ολόκληρη την πνευματική ιδιοκτησία και άλλες ειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται με το πρωτότυπο αντίγραφο του Λογισμικού.

4. Ενημερώσεις περιεχομένου

Αναγνωρίζετε ότι ορισμένα προϊόντα λογισμικού ReviverSoft χρησιμοποιούν περιεχομένου που ενημερώνεται από καιρό σε καιρό. Για παράδειγμα, ενημέρωση προγράμματος οδήγησης τα προϊόντα χρησιμοποιούν ενημερωμένα στοιχεία υπολογιστή, προγράμματα οδήγησης και αρχεία εκδόσεις και / ή ενημερωμένες εκδόσεις του BIOS. και τις δυνατότητες προβολής περιεχομένου να χρησιμοποιούν ενημερωμένους συνδέσμους URL, κλπ. (συλλογικά, "Ενημερώσεις περιεχομένου"). Εσείς μπορεί να λάβει ενημερώσεις περιεχομένου για οποιαδήποτε περίοδο για την οποία έχετε (i) αγόρασε μια συνδρομή για ενημερώσεις περιεχομένου για το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συνδρομής περιλαμβάνεται στην αρχική σας αγορά) το Λογισμικό), (ii) αγοράσει ασφάλεια αναβάθμισης για το Λογισμικό, (iii) συνάψει συμφωνία συντήρησης που περιλαμβάνει Περιεχόμενο Ενημερώσεις, ή (iv) αποκτήθηκε με άλλο τρόπο το δικαίωμα απόκτησης Ενημερώσεις περιεχομένου. Εκτός από την έκταση που αναφέρεται ρητά ανωτέρω, αυτό η άδεια χρήσης δεν σας επιτρέπει να αποκτήσετε και να χρησιμοποιήσετε τις ενημερώσεις περιεχομένου. Εσείς Αναγνωρίστε περαιτέρω ότι πρέπει να κάνετε λήψη και να επιτρέπετε τακτικά εγκατάσταση των ενημερώσεων, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο όφελος από το Λογισμικό.

5. Εγγύηση

Η ReviverSoft εγγυάται ότι τα μέσα ενημέρωσης στα οποία είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό διανέμεται χωρίς ελαττώματα για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς του Λογισμικού (η "Περίοδος Εγγύησης"). Η μοναδική σας θεραπεία σε περίπτωση παραβίασης αυτής της εγγύησης θα είναι αυτή Το ReviverSoft θα αντικαταστήσει τυχόν ελαττωματικά μέσα που έχουν επιστραφεί στο ReviverSoft εντός της περιόδου εγγύησης ή, εάν ισχύει η ενότητα 6 παρακάτω, επιστρέψτε το χρήματα που πληρώσατε για το Λογισμικό. Το ReviverSoft δεν εγγυάται ότι το Το λογισμικό θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας ή τη λειτουργία του Λογισμικού θα είναι χωρίς διακοπή ή χωρίς λάθη. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υπό την παρούσα ενότητα 5, πρέπει να απεγκαταστήσετε και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικό που ενδεχομένως έχετε κάνει (συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχειακών αντιγράφων) και (i) εάν αγοράσατε το Λογισμικό με λήψη, ακολουθήστε τις οδηγίες στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης που λάβατε σε σχέση με την αγορά ή (ii) για όλες τις άλλες αγορές, επιστρέψτε το Λογισμικό στο πρωτότυπο πακέτο, μαζί με την απόδειξή σας, μέχρι το σημείο αγοράς.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΓΩ ΟΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΕΙΔΙΚΕΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΜΑΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ.

6. Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Εάν είστε ο αρχικός κάτοχος άδειας χρήσης αυτού του αντιγράφου του Λογισμικού και είστε δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με αυτό για οποιοδήποτε λόγο, έχετε το δικαίωμα λάβετε επιστροφή χρημάτων που πληρώσατε για το Λογισμικό (μείον έξοδα αποστολής, το χειρισμό και τους τυχόν ισχύοντες φόρους) κοινοποιώντας έτσι στο ReviverSoft Την Εξυπηρέτηση Πελατών ή τον Ντήλερ εγγράφως οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία αγοράς (η "Εγγύηση Περίοδος ") Εάν λάβατε το Λογισμικό ως προϊόν" πακέτου "με το αγορά του Η / Υ σας ή άλλου στοιχείου ηλεκτρονικού υπολογιστή ή αν αποτύχετε ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της ReviverSoft ή τον έμπορο στο πλαίσιο της εγγύησης Περίοδος, Δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

7. Μυστικότητα

7.1. Το ReviverSoft μπορεί να σας ειδοποιήσει μέσω αναδυόμενου παραθύρου, παράθυρο διαλόγου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, ακόμα κι αν δεν μπορείτε να λάβετε το εκτός εάν και μέχρι να εκκινήσετε το Λογισμικό. Οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση θα γίνει θεωρείται ότι παραδόθηκε την ημερομηνία που η ReviverSoft την καθιστά διαθέσιμη μέσω του Λογισμικού, ανεξάρτητα από το πότε τη λαμβάνετε.

7.2 Αναγνωρίζετε ότι η ReviverSoft συλλέγει ορισμένες πληροφορίες όσον αφορά τους χρήστες και τη χρήση του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Συμφωνείτε με το παρόν στο ReviverSoft τη συλλογή και τη χρήση τέτοιων πληροφοριών και συμφωνείτε ότι το reviverSoft's η συλλογή και χρήση αυτών των πληροφοριών θα διέπεται από Η πολιτική απορρήτου του ReviverSoft, που δημοσιεύεται αυτήν την περίοδο στο www.reviversoft.com καθώς το ReviverSoft μπορεί να αναθεωρήσει το ίδιο από καιρό σε χρόνος.

8. Αποποίηση Ζημιών

ΕΚΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, Η REVIVERSOFT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝ ΕΧΕΙ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, Η ΣΙΩΠΗΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ. Η REVIVERSOFT ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΤΕ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΣΦΑΛΜΑ. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σιωπηρής εγγύηση, έτσι οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Ισως έχεις άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από τη δικαιοδοσία στη δικαιοδοσία.

9. Τον περιορισμό της ευθύνης

9.1. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ.

9.2. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Ανεξάρτητα από το αν οποιεσδήποτε αποκαταστάσεις ορίζονται στην παρούσα παραλείπονται ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ:

(A) ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η REVIVERSOFT Ή ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PARTY, HARDWARE, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, PERIFHERALS Ή ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΟΔΗΓΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, "ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ"), ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ (Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ) ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ.

(B) ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η REVIVERSOFT Ή ΟΙ ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η REVIVERSOFT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

(C) ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ REVIVERSOFT Ή ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

9.3. ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανεξάρτητα από το αν αποδέχεστε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

10. Φόροι

Θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των πωλήσεων, της χρήσης και παρόμοιων φόρους που σχετίζονται με την άδεια χρήσης του Λογισμικού.

11. Κυβερνητικοί χρήστες

Εάν το Λογισμικό έχει μεταφορτωθεί ή έχει πρόσβαση από ή για λογαριασμό του Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, των οργανισμών και / ή των οργάνων της ("U.S. Κυβέρνηση "), παρέχεται με Περιορισμένα Δικαιώματα.Η χρήση, η αναπαραγωγή, ή αποκάλυψη του Λογισμικού από την κυβέρνηση των ΗΠΑ υπόκειται τους περιορισμούς που αναφέρονται στο στοιχείο γ) σημείο 1 σημείο ii) των δικαιωμάτων στο Τεχνικές πληροφορίες και ρουτίνα λογισμικού του DFARS 252-227-7013 ή (γ) (1) και (2) του Εμπορικού Υπολογιστή Λογισμικά Περιορισμένα Δικαιώματα στις 48 CFR 52.227-19, ανάλογα με την περίπτωση.

12. Έλεγχος εξαγωγών

Το Λογισμικό και οι υποκείμενες πληροφορίες και τεχνολογία μπορεί να μην είναι μεταφόρτωσης, πρόσβασης ή άλλης εξαγωγής ή επανεξαγωγής, με εξαίρεση τα που επιτρέπεται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και τους νόμους της δικαιοδοσίας του που αποκτήθηκε το Λογισμικό. Συγκεκριμένα, το Λογισμικό μπορεί να μην είναι εξαχθεί ή επανεξαχθεί (i) σε (ή σε υπήκοο ή κάτοικο) Την Κούβα, τη Λιβύη, τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν, τη Συρία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία ανήκει η Οι Η.Π.Α. ή (ii) σε οποιονδήποτε στο Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α. Κατάλογος των ειδικευμένων πολιτών ή των ΗΠΑ Πίνακας Απορριμμάτων Παραγγελίας του Τμήματος Εμπορίου. Με τη λήψη, την πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας το Λογισμικό, Συμφωνείτε με τα παραπάνω και Εκπροσωπείτε και εγγυάται ότι δεν βρίσκεστε, υπό τον έλεγχο ή α υπήκοο ή κάτοικο οποιασδήποτε τέτοιας χώρας ή σε οποιονδήποτε τέτοιο κατάλογο.

13. Γενικοί Όροι

13.1 Αυτή η συμφωνία διέπεται από τους νόμους του κράτους της Την Καλιφόρνια και τα αρμόδια δικαστήρια του κράτους της Καλιφόρνιας αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση της Λογισμικό. Εάν κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας κριθεί άκυρη από την κάθε αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα αυτών η διάταξη δεν θίγει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων αυτή τη συμφωνία, η οποία παραμένει σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Δεν υπάρχει παραίτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας θεωρείται περαιτέρω ή συνεχίζεται παραίτηση από τον όρο αυτό ή οποιοδήποτε άλλο όρο.

13.2 Η παρούσα συμφωνία συντάχθηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα. Αν και το ReviverSoft μπορεί να παρέχει μία ή περισσότερες μεταφράσεις για το δικό σας ευκολία, η αγγλική έκδοση θα ελέγξει σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουση ή ασυμφωνία.

13.3 Αυτή η συμφωνία αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ σας και του ReviverSoft σε σχέση με αυτή τη συναλλαγή και τυχόν προηγούμενες δηλώσεις ή παραστάσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα συμφωνία πρέπει να γίνουν στο υπογεγραμμένο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της ReviverSoft, LLC

14. Συμπερίληψη του Smart Monitor

Μαζί με την εγκατάσταση της εφαρμογής μας μπορεί να συμπεριληφθεί μια υποστήριξη εφαρμογή που ονομάζεται "Smart Monitor". Το Smart Monitor έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην παρακολούθηση τον υπολογιστή σας για τυχόν ανεπιθύμητες αλλαγές ή περιοχές που απαιτούν προσοχή. Όταν κάτι που καθορίζει απαιτεί την προσοχή σας να εντοπιστεί θα είστε ειδοποιείται από ένα μήνυμα δίσκου. Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργήσετε στο μήνυμα ή να τα απενεργοποιήσετε μηνύματα που εμφανίζονται στο μέλλον.

15. Εγκατάσταση

Η εφαρμογή υποστηρίζει σιωπηρή εγκατάσταση, δηλαδή η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς να εμφανίζονται τα παράθυρα εγκατάστασης και χωρίς να εμφανίζονται τα μηνύματα.

16. παρόμοια προϊόντα

Αναγνωρίζετε ότι τα προϊόντα ReviverSoft είναι παρόμοια σε λειτουργικότητα με προϊόντα που προσφέρονται από άλλες μάρκες Corel Corporation όπως τα WinZip SystemTools, WinZip και SimpleStar. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε προϊόντα από περισσότερα από ένα εμπορικά σήματα ανά πάσα στιγμή.

17. Παροχείς τρίτου μέρους

Αναγνωρίζετε ότι ορισμένα προϊόντα χρησιμοποιούν λογισμικό ή εφαρμογές που αναπτύσσονται από άλλα μέρη εκτός από το ReviverSoft. Οι παροχείς τρίτου μέρους περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, το ShieldApps (Reviver Privacy) και το SysTweak (Reviver Security, Reviver Disk).

Εξοικονομήστε 80% τώρα
Ενισχύστε τον υπολογιστή σας με την καλύτερη προσφορά μας για πακέτο