เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.wfm นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Tektronix/dataBased Intelligence
ประเภทไฟล์: Tektronix Waveform Data File/dBASE Form
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .wfm. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .wfm สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .wfm ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .wfm ไฟล์

มีสองประเภทไฟล์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการมี .wfm นามสกุลไฟล์ ครั้งแรกก็เป็นที่รู้จักกัน Tektronix Waveform แฟ้มข้อมูลเพราะไฟล์ที่นามสกุลไฟล์นี้จะติดไปเป็นไฟล์ข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยการใช้ Oscilloscope ของ Tektronix และวิเคราะห์ตรรกะ โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการทดสอบสัญญาณแรงดันไฟฟ้า .wfm ไฟล์ที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณที่นั้นข้อมูลเหล่านี้สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ ไฟล์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการสร้างของเวลาเมื่อเทียบกับกราฟแรงดันไฟฟ้า ซอฟแวร์ Wavestart สามารถเปิดไฟล์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับการใช้งานของ Tektronix Oscilloscope ของ Windows ได้ผล Converte, ไฟล์เหล่านี้สามารถแปลงเป็นรูปแบบที่แตกต่างกัน การประยุกต์ใช้ต่อไปโดยใช้ .wfm นามสกุลไฟล์ควรเป็น dBase นี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการฐานข้อมูล .wfm ไฟล์ที่สร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์นี้เป็นที่รู้จักกันในรูปแบบและพวกเขาจะใช้ในการป้อนและแก้ไขข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม

วิธีการเปิด .wfm ไฟล์

เปิดตัว .wfm แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .wfm แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .wfm ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .wfm ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .wfm แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .wfm ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .wfm ไฟล์

Tektronix Windows Oscilloscope WFM Converter

Tektronix Windows Oscilloscope WFM Converter

Tektronix Windows Oscilloscope WFM Converter is an exclusive software that converts the .wfm output files of a Tektronix oscilloscope into the more common industry files. This is a free utility that is necessary for all Tektronix oscilloscope users. The different formats that this software generates can either be ASCII tabular spaced files, ASCII CSV files, MATLAB files, or MATHCAD files, including ASCII .dat files. Choose a format according to your needs. As a free utility, Tektronix provides no guarantees or warranties when using the product. The software applies to a range of Tektronix models, please check the manufacturer’s website for compatibility info. This utility makes Tektronix oscilloscope a feasible equipment choice as its output can now be easily converted into industry standard files. Use the software as necessary and with usual discretion. Firmware and new versions of the software are released regularly. Check out for updated version straight from Tektronix’s website. Software is easily downloaded over the internet, free of charge.
Tektronix WaveStar

Tektronix WaveStar

Tektronix Wavestar is one of Tektronix products. Software designed to analyze, control, capture and document data, it has the ability to capture data and measurement waveforms, make, modify and transfer telecommunication masks. WaveStar is Microsoft Windows software that can bring measurement information to Windows desktop. It can also access, establish, manipulate and move instrument files. Wavestar data logs measurements coming from single or multiple equipment’s, it can also perform examinations on power waveforms. It has the ability to control measurements and instrument settings remotely and goes well with Tektronix Open Windows Oscilloscopes. A waveStar reader tool is also included intended for information sharing. To capture data it works by setting up communication to equipment using WaveStar Instrument Manager, and then Explorer will display the instrument and give their properties. To capture measurements select property, click then drag and drop to the application sheet where analysis will commence.
dBase

dBase

In 1980, dBase was published by Ashton-Tate for CP/M, the original developer of the software. It was the first database management system (DBMS) for microcomputer which included the query system which is database engine and the programming language which is forms engine. Some users said that dBase was an excellent interactive ad-hoc manipulation tool because one can easily manipulate, analyze, format and perform calculations while SQL have declarative operations which retrieves data sets from a relational database (RDBMS). dBase' first file format is .dbf. It is recommended by the Microsoft to save dBase file in Microsoft Works so that it can read by Microsoft Excel while its second file type is .dbt. For files with single indexes, dBase uses .ndx, and .mdx for files holding 1 to 48 indexes. The latest version of the legendary relational DBMS is dBase 2.8. while dbDOS 1.5 can quickly and easily work with dBASE III, IV, and V for Windows 32/64 bit operating system. dBase Classic also builds high powered data-driven applications that use the xBase languge and runs on lastest operating system of Microsoft when used with dbDOS.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .wfm ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .wfm. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%