เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.sbw นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: US Treasury
ประเภทไฟล์: US Treasury Savings Bond Wizard File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .sbw. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .sbw สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .sbw ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .sbw ไฟล์

นามสกุลไฟล์ SBW ถูกสร้างขึ้นในการกำหนดราคาและการบริหารจัดการพันธบัตรออมทรัพย์ของสหรัฐและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับซอฟต์แวร์พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยสร้าง คลังสหรัฐโดยใช้เว็บเบราเซอร์สามารถแสดงเครื่องคิดเลขพันธบัตรออมทรัพย์ออนไลน์ ข้อมูลที่สร้างสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ .htm และเมื่อดาวน์โหลดที่ผู้ใช้สามารถนำเข้าไฟล์ SBW ที่มีอยู่หรือจาก .CSV ไฟล์ คลังสหรัฐออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปรับปรุงตัวช่วยสร้างเงินฝากออมทรัพย์ตราสารหนี้ยังคงขึ้นไปวันที่ผู้ใช้ติดตั้งค่าการปรับปรุง ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยชุดของการบัญชีทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ค่าหมายเลขดอกเบี้ยผลผลิตนิกายและวันที่ซื้อ นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมใช้เพื่อช่วยให้การคำนวณและติดตามการลงทุนส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของนามสกุลไฟล์ SBW คือการทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายที่ช่วยให้ซอฟต์แวร์ที่พบครั้งแรกจากนั้นใช้ข้อมูล นามสกุลไฟล์ SBW และพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยสร้างสามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการดำเนินงานบน Windows 95 หรือสูงกว่า

วิธีการเปิด .sbw ไฟล์

เปิดตัว .sbw แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .sbw แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .sbw ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .sbw ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .sbw แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .sbw ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .sbw ไฟล์

Gbonds

Gbonds

Gbonds is a savings bond inventory application for GNOME. It is a free software that supports Linux and POSIX systems. It keeps a record of your savings bonds and enables you to keep track of the performance and redemption value of your bonds in U.S. currency. It helps you to manage your individual bonds and the entire inventory at the same time. It has similar functions as Windows application, Saving Bonds Wizard, which was distributed by U.S. Treasury and imports inventories from this program. It uses U.S. Treasury redemption files without any modification. SBW [US Treasury Savings Bond Wizard] file is the financial data file created by the program Savings Bond Wizard of the US Treasury that stores financial records including denomination, serial number, purchase date, interest, projected values and yield. It is also used to track and calculate personal investments. It tracks savings notes and I, EE and E savings bonds. It prints inventories to keep a permanent record for safekeeping.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .sbw ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .sbw. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อผิดพลาดในการแก้ไข FILE .sbw FILE ASSOCIATION

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของส่วนขยายของไฟล์ปัญหารีจิสทรีและเรียกคืนประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและปลอดภัย

ลอง Registry Reviver® ฟรี.

เริ่มต้นดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

ตอนนี้ Fix .sbw File Extension
ค้นหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงไฟล์ซึ่งป้องกันไม่ให้ไฟล์ประเภทนี้เปิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เริ่ม Fix Now
ติดตั้ง Registry Reviver®