Vi strävar efter att visa vår hemsida på så många språk som möjligt, dock är den här sidan för närvarande maskinöversatt med hjälp av Google Translate. stäng

Få svar från vår
Gemenskapen av Computer Experts

Endast registrerade användare kan skicka en fråga
1 svar
0 gilla
Frågad av
ashu ultra
2019/10/19 12:02
QuickBooks har många misstag. En av de grundläggande felaktigheterna är när QuickBooks slutat arbeta ur det blå av ett sortiment av specialiserade skäl. Många identifierades med problem på själva datorn, vilket till ...
orsakas av dess ramverk. Därför kan några klienter stöta på att QuickBooks inte kommer att öppnas när de slutför en viss uppgift. Så det är generellt föreskrivet att förbli fullständigt informerad om den senaste versionen av QuickBooks för att inte låta problem med ”QuickBooks slutade fungera”. I den här artikeln kommer vi att illustrera orsakerna och symtomen på problemet med ”QuickBooks svarar inte”. Vidare har vi förenklat olika lösningar för att enkelt fixa felet. Orsakerna till “QuickBooks har slutat fungera” fel Det givna företagsnamnet är för stort så att QuickBooks inte svarar på det och därför har QuickBooks slutat fungera. Skadad eller sönderdelad QBWUSER.INI-fil. När hårddisken är skadad. Programmets filer är skadade. När QuickBooks Desktop slutar fungera korrekt. När du har ett skadat Windows-operativsystem. Symtom på "QuickBooks slutade fungera" Om du ser följande symtom på din programvara efter kraschen, se till att omedelbart lösa det, eftersom din dator kan vara i fara. Systemet stängs av QuickBooks slutar fungera Enheten fryser och svarar inte på inmatningskommandon QuickBooks öppnas inte Läs också: Hur du använder diagnosverktyget för QuickBooks-anslutning Metoder för att fixa "QuickBooks har slutat fungera" problem 1. Användning av QuickBooks-systemreparationsverktyg QuickBooks systemreparationsverktygQuickBooks systemreparationsverktyg Ladda ner QuickBooks reparationsverktyg Spara filen i en lokal mapp på skrivbordet Stäng av allt det befintliga öppna programmet och installera det här verktyget Det tar cirka 20 minuter att köra en skanning i hela enheten Starta om konsolen när verktyget har reparerat programmet. 2. Starta om enheten och stäng av antivirusprogrammet under en kort tid. Stäng av antivirusprogrammet Stäng av antivirusprogrammet Starta om enheten Om felet fortfarande finns, stäng av antivirusprogrammet. Kontakta IT-avdelningen och vet hur du tillfälligt stänger av antiviruset. 3. Tilldela ett annat namn på INI-filen. Tilldela ett annat namn på INI-filen. Tilldela ett annat namn på INI-filen. Om du byter namn på QBWUSER.INI-posten raderas sammanfattningen av dina förhand öppnade organisationsdokument så att du fysiskt bör öppna din organisationsfil (er) igen Ändra namnet på filen Entitlement DataStore.ecml. Om programmet följer stegen ovan börjar du försöka öppna en testföretagsfil. 4. En annan metod är ominstallation med ren installation En användare kan installera om med hjälp av QuickBooks-ren installation och lösa QuickBooks slutade fungera Windows 10 problem. 5. Öppna filen från en ny mappplats Tryck först Windows + E tillsammans från tangentbordet. Ett nytt fönster öppnas. Hitta nu datafilen med .qbw-förlängningen. När du hittar filen högerklickar du på den och väljer Kopiera. Gå till C: Drive och skapa en ny mapp. Namnge mappen som QBTEST. Öppna mappen QBTEST och klistra in filen i den. Öppna QuickBooks genom att hålla CTRL-tangenten. Välj Öppna eller återställ ett befintligt företag. Slutligen, öppna mappen QBTEST och se om “QuickBooks inte svarar”. En ramfråga kan ligga bakom varför QuickBooks inte svarar. Om det är en chans att organisationsdokumentet öppnas effektivt, kan det vid den tidpunkten finnas vissa fil- / godkännandeskador i din filposition och Intuit föreslår att det repareras av en kvalificerad IT-expert eller så kan du fysiskt kontrollera organisatörens samtycke genom att följa medlen i installationsmappen samtycker till att dela artikeln i organisationsposter. Var och en av dessa problem kan lösas om programmet är den uppgraderade versionen och hela tiden lagras varje data för vidare användning. Du kan lösa QuickBooks svarar inte på problemet med ovanstående steg. Taggar: Saker att göra när QuickBooks inte svarar, snabbböcker svarar inte när företagets fil öppnas, snabbböcker har slutat fungera 2018, lösningar för när snabbböcker slutar fungera, snabbböcker svarar inte när du skickar e-post Webbplats: https: //www.helpinfomation.com/qu ...
Se hela frågan     
1 svar
0 gilla
Frågad av
ashu ultra
2019/10/19 10:27
Mozilla ger användarna en öppen källkod, plattforms-e-postklient i namnet Thunderbird. Mozilla Thunderbird är ett populärt ersättare för Microsoft Outlook. Thunderbird är allmänt känt för en flexibel, kraftfull och ...
tiv applikation. Denna applikation riktar sig till miljontals användare över hela världen. En vanlig problem som användarna av denna applikation möter är när de vill återställa lösenordet för deras Mozilla Thunderbird-e-post. Detta är en enkel process som användarna kan genomföra med hjälp av några elementära steg. Användarna har också möjlighet att ansluta till Mozilla Thunderbird kundtjänstnummer. Sätt att återställa Mozilla Thunderbird E-postlösenord Om du vill ändra lösenordet för Mozilla Thunderbird är stegen som du måste följa nedan: Användaren måste först ändra lösenordet för det e-postkonto du använder med hjälp av webbgränssnittet för respektive e-posttjänst. När du har ändrat lösenordet för e-postmeddelandet stänger du Thunderbird och öppnar det sedan igen. Nu måste du klicka på alternativet Hämta post i Mozilla Thunderbirds huvudverktygsfält. Klicka vidare på alternativet 'Ange nytt lösenord' som skulle vara tillgängligt under alternativet 'Logga in till' misslyckades. Du måste då ange det nya lösenordet för ditt e-postkonto under alternativet 'Ange ditt lösenord för_'. Du måste också se till att du har valt alternativet 'Använd lösenordshanterare för att komma ihåg det här lösenordet.' Om du inte väljer det här alternativet kommer Mozilla Thunderbird inte att komma ihåg lösenordet eller spara det nya lösenordet du har angett. När du har gjort det klickar du på alternativet 'OK' och väljer sedan alternativet 'Skriv' från huvudverktygsfältet. Försök också skicka ett testmeddelande till dig själv. Klicka nu på alternativet 'Ange nytt lösenord' under 'Logga in på server _ misslyckades' och skriv sedan det nya lösenordet för ditt e-postkonto under 'Ange ditt lösenord för _ på _'. Om du ser att skicka meddelandefel visas med ett meddelande som säger "Meddelandet kunde inte skickas eftersom anslutningen till SMTP-servertimer ut" klickar du bara på OK och trycker sedan på skicka-alternativet igen. Om användarna inte kan återställa lösenordet med ovanstående steg, måste de ta kontakt med Mozilla Thunderbird teknisk supportnummer. Denna tjänst är tillgänglig hela dagen på en viss timme. Användarna kan ansluta till den här tjänsten med ett avgiftsfritt nummer. Den professionella som tillhandahåller den här tjänsten skulle se till att din fråga har tillgodoses med största omsorg.
Se hela frågan     
1 svar
0 gilla
Frågad av
ashu ultra
2019/10/19 10:26
SBCGlobal e-post är en webbtjänst av hög kvalitet som har rätt att hjälpa användarna på sitt bästa. Det har tjänat de globala användarna med en tydlig och innovativ strategi. Om du använder SBCGlobal-e-posttjänste ...
a en klar uppfattning om dess tjänster och du får aldrig några problem relaterade till tjänsten. På detta sätt blir det din framstående och lovande e-postkommunikationstjänst som är ganska nöjd. Det ger några fantastiska funktioner för användarna att få åtkomst till e-postmeddelandet med hjälp av tredjeparts e-posttjänster och applikationer. En av de framstående webbplattformarna i Outlook ger större support till e-posttjänster. om du behöver komma åt ditt SBCGlobal-e-postkonto med Outlook måste du konfigurera det. Den här bloggen hjälper dig att enkelt konfigurera Outlook, och i alla fall behöver du support så bör du ringa till SBCGlobal kundtjänstnummer och få det mest framstående stödet med enkel åtkomst och komplett support. Hur konfigurerar jag SBCGlobal e-post till Outlook? Du måste få en tydlig konfiguration för att lösa synkroniseringsproblemet med Outlook. Nedan följer en lösning som du måste följa för att enkelt lösa problemet. Lösning 1. Konfigurera SBCGlobal e-post till Outlook manuellt Eftersom det har blivit tydligt att felaktig konfiguration kan orsaka synkroniseringsproblem i Outlook och sluta fungera. Nu bör du följa denna instruktion för att manuellt konfigurera SBCGobal e-postproblem till Outlook: Du måste gå till Outlook och hitta filalternativet. Då måste du välja Lägg till kontoalternativ. Välj det manuella installationsalternativet eller ytterligare serverinställning och klicka sedan på IMAP-alternativet. Ange nu ditt visningsnamn och e-post-id i önskat fält. Ange sedan dessa IMAP-serverinställningar, som nämns på följande sätt:   IMAP-serverinställningar Inkommande server: mail.att.net Utgående server: mail.att.net Ingående hamn: 993 Utgående hamn: 465 eller 587  POP3-serverinställningar Inkommande server: att.net Utgående server: att.net Ingående hamn: 995 Utgående hamn: 465 När du har slutfört serverinställningarna måste du markera alternativet "kom ihåg lösenord och" kräva inloggning med säker lösenordsverifiering. " Lösning 2. Öppna Outlook i säkert läge I den här processen måste du följa dessa steg för att konfigurera Outlook. Du måste gå till startmenyn och klicka på Kör. Sök nu "Outlook / safe" sökord. Klicka för att acceptera standardinställningarna och klicka sedan för att fortsätta. Ange din outlook-id och klicka för att acceptera. Den här lösningen kommer definitivt att lösa problemet enkelt, men om du behöver ytterligare support, bör du ringa till SBCGlobal tekniska supportnummer och få den mest framstående lösningen med enkla steg.
Se hela frågan     
1 svar
0 gilla
Frågad av
ashu ultra
2019/10/19 10:25
Mozilla Thunderbird är en mycket djup e-postklient som ger användarna olika funktioner. Mozilla Thunderbird tillgodoser också behoven hos flera miljoner klienter över hela världen. Kärnorsaken bakom populariteten som Mo ...
bird har uppnått är funktionerna som den tillhandahåller användarna. Dessutom är gränssnittet för den senaste versionen av Thunderbird mycket lik Firefox, vilket gör processen att använda den mycket enklare och bekvämare. Trots att Thunderbird är mycket effektiv att fungera är det inte helt felfritt. Det finns olika problem som användarna möter när de använder den här e-postklienten. Ett av de mest återkommande problemen som användarna stöter på är när användarna registrerar ett klagomål om att Mozilla Thunderbird inte fungerar. Om du stöter på samma problem kan du hitta några enkla felsökningslösningar genom att läsa hela bloggen. Användarna har också möjlighet att ansluta till Mozilla Thunderbird kundnummer, där de skulle få all nödvändig hjälp för att lösa problemet som användaren står inför. Skäl för att möta frågan om Mozilla Thunderbird inte fungerar Mozilla Thunderbird är en e-postklienttjänst som skapas med toppklass teknologier. Utformningen och funktionen för denna tjänst skiljer sig helt från andra. Det finns fortfarande några problem som uppstår när du använder den här tjänsten. Skälen till att dessa frågor kommer upp har nämnts nedan: Internetanslutning: Thunderbird fungerar genom att lagra e-postmeddelanden lokalt på datorn, detta ger användarna möjlighet att komma åt dessa e-postmeddelanden utan att behöva internet. Men när du vill skicka ett e-postmeddelande, kräver du en effektiv fungerande internetuppkoppling. Om du står inför ett problem där du inte kan skicka ett e-postmeddelande beror det troligen på dålig internetanslutning. Föråldrad version av Thunderbird: Kompatibilitet är den viktigaste aspekten när du använder Mozilla Thunderbird på alla enheter. Om du använder den äldre versionen av Thunderbird skulle du stöta på flera fel. Tillägg och tillägg av Thunderbird: Det finns olika tillägg och tillägg som är tillgängliga för att göra e-postmeddelanden mycket bekvämare och trevligare. Dessa tillägg och tillägg tenderar också att återfälla i vissa situationer när de orsakar en funktionsfel i Mozilla Thunderbird. Felaktig konfiguration av Thunderbird: Det finns flera problem som att inte kunna skicka eller ta emot e-postmeddelanden på Thunderbird. När användaren står inför ett sådant problem finns det en stor möjlighet att det beror på att ditt e-postkonto inte har konfigurerats korrekt. Programvara som strider mot Thunderbird: Det finns många programvara som kan orsaka hinder för att Mozilla Thunderbird fungerar korrekt. När användarna står inför något problem måste de kontrollera programvaran som kan orsaka problemet. System infekterat med skadlig programvara: När systemet är infekterat med virus eller skadlig programvara kommer de att börja möta olika problem med Mozilla Thunderbird. Sätt att lösa frågan om Mozilla Thunderbird inte fungerar När användarna stöter på problemet med att deras Mozilla Thunderbird inte fungerar, kan de snabbt vidta de nedan angivna stegen för att lösa problemet. Användarna föreslås kontrollera internetanslutningen och se till att allt går smidigt. Det är också möjligt att användarna kan lösa problemet genom att uppdatera deras Mozilla Thunderbird-programvara. Om frågan om Thunderbird inte fungerar inte löser sig vid uppdatering, måste användarna köra programvaran med säkert läge. Användarna kan också försöka inaktivera alla tillägg och tillägg som är installerade i Mozilla Thunderbird och se om detta löser problemet. Användare kan också enkelt konfigurera sitt e-postkonto med Mozilla Thunderbird. Om ovanstående steg inte hjälper till att lösa problemet som användarna står inför är det bästa alternativet att installera om programvaran. Användarna kan också ansluta till Mozilla Thunderbird teknisk supportnummer och använda professionell hjälp för att lösa problemet.
Se hela frågan     
1 svar
0 gilla
Frågad av
ashu ultra
2019/10/19 10:24
Thunderbird är en e-postklient över flera plattformar som erbjuder användare en anpassad e-upplevelse. Även om Mozilla Thunderbird innehåller många användarvänliga funktioner finns det tillfällen att du kämpar för ...
mst till ditt konto eller skicka e-post. Den här artikeln kommer att ge dig några användbara tips som gör att du kan felsöka Mozilla Thunderbird om du upptäcker att den inte svarar. Förutom lösningarna som nämns nedan kan du också ringa Mozilla Thunderbird kundtjänstnummer och tala med en professionell mjukvaruexpert för att få en bättre uppfattning om vad som kan ha orsakat felet och vad du kan göra för att undvika det i framtiden. Lösningar för att fixa Mozilla Thunderbird svarar inte fungerar Lösning 1: Inaktivera Windows-sökning Windows Search använder indexeringsalternativ för att påskynda sökningar och hjälper dig att hitta det du letar efter mycket snabbare. Det finns dock tillfällen när Window Search-funktionen använder dina systemresurser och bromsar din dator. Du kan använda stegen nedan för att inaktivera Windows-sökning och sedan kontrollera Mozilla Thunderbird: Steg 1: Dubbelklicka på skrivbordsikonen och öppna Mozilla Thunderbird. Steg 2: Välj knappen 'Verktyg' på menyfältet högst upp. Steg 3: Gå till 'Alternativ' och naviger till avsnittet 'Avancerat'. Steg 4: Leta efter alternativet 'Tillåt Windows-sökning att söka meddelanden'. Steg 5: Avmarkera nästa bredvid Windows-sökfunktionen och tryck på 'Ok.' När du inaktiverar funktionen kan du starta om Mozilla Thunderbird och kontrollera om meddelandet "Inte svarar" fortfarande är synligt. Om du upptäcker att problemet kvarstår kan du gå vidare till nästa lösning. Lösning 2: Utför en ren start i Windows Åtgärden "ren start" på din dator gör att du kan starta Windows med bara ett minimum av drivrutiner och startprogram. Att använda ren start hjälper dig att identifiera om ett bakgrundsprogram stör Mozilla Thunderbird. Du kan följa steget nedan för att utföra ren start i Windows: Steg 1: Använd 'Windows + R' på tangentbordet och öppna dialogrutan 'Kör'. Steg 2: Skriv "msconfig" i det givna fältet och klicka på "Boot" -fliken. Steg 3: Avmarkera alternativet "Safe Boot" och klicka på "Selective Startup." Steg 4: Klicka på kryssrutan 'Ladda startuppgifter' för att rensa objekten. Steg 5: Gå till "Dölj alla Microsoft-tjänster" och välj "Inaktivera alla." Steg 6: Öppna Task Manager och inaktivera varje startobjekt. Steg 7: Aktivera startobjekten en efter en och starta om datorn. När du kan identifiera vilket startobjekt som orsakar problemet kan du installera om programvaran eller reparera den. Om du upptäcker att felet kvarstår även efter att ha utfört en ren start och inaktiverat alternativet Windows-sökning kan du ringa Mozilla Thunderbirds tekniska supportnummer och be om ytterligare hjälp. Utbildade mjukvaratekniker kommer att kunna vägleda dig så att du kan implementera mer avancerade felsökningslösningar för att få Thunderbird igång igen.
Se hela frågan     
1 svar
0 gilla
Frågad av
kinley added
2019/10/19 07:51
eSoftTools NSF till PST konvertering programvara gratis lagra alla e-postegenskaper, till exempel till, bcc, skicka och få ämnen och etc. NSF till PST filverktyg gör det möjligt för användare att återställa NSF e-post ...
kontakter, kalender och alla postlåda objekt. Programvaran tillhandahåller gratis verktygsprogram gratis att installera och ge gratis programvara för att se hur programvaran fungerar och när du är nöjd med konverteringen av denna programvara kan du köpa full aktiv online-programvara med fullständig åtkomst. Få mer info: - http: //www.free.nsfpstconverter.c ...
Uppladdade filer:
Se hela frågan     
2 svar
0 gilla
Frågad av
kinley added
2019/10/19 07:43
Du kan exportera NSF-filer med eSoftTools NSF till PST-exportverktyg, det är snabbt och fritt från skadlig programvara. Snabb GUI för NSF-användare att konvertera till PST Outlook. Olika konverteringslösningar för NSF L ...
ddelanden till PST Outlook och kan likaledes många arrangemang som EML, EMLX, MBOX, HTML och vCard. Verktyget kan konvertera objekt från NSF-postlådor med originaldata. För användare gav det dessutom en direkt förhandsvisning av programvarans funktion. Den stöder alla varianter av Lotus Notes-server som 9.0.1, 9.0 och andra. Få mer information: - http://www.exportnsfpst.com/
Uppladdade filer:
Se hela frågan     
1 svar
0 gilla
Frågad av
kaspersky login
2019/10/19 07:00
Kaspersky antivirus används för säkerheten för systemet och alla tekniska enheter. Eftersom det har möjligheten att skanna viruset i ditt system och om du står inför problemet angående My Kaspersky Login. Och du kan i ...
själv. Så vi är tillgängliga här dygnet runt för att ge upplösningen beträffande mitt Kaspersky-kontoinloggning. Och om det uppstår andra problem angående Min Kaspersky-inloggning så kan du kontakta oss eller mer information kontakta oss + 1-888-399-0817 https: //protect-my-device.com/kas ...
Se hela frågan     
1 svar
0 gilla
Frågad av
mondi moyo
2019/10/19 00:47
Webinfo: = https: //www.chiefmuntuspells.co.z ...
E-post: ==== bbaantu@gmail.com
Telefon: === + 27789640870
WhatsApp = + 27789121499
Världs kraftfulla trollformler Caster & Spiritual Healer
Riktiga magiska trollformler ...
r tillbaka ex-pojkvän eller ex-flickvän. Riktiga magiska trollformler för alla ändamål: Nu kan du dra nytta av användning av trollformler som kärleksformler, pengestavler, talismans, charm, böner, förbannelser och sånger. MAGISKA STAVNINGAR kan stavas för många ändamål. Talismans och charm fungerar som kraftfulla ingredienser. Om du behöver någon andlig kunskap om magiska trollformler och magi kan du alltid göra det Kraftfull magiring Älska trollformler. Gjutning av enkel och effektiv kärleksformulär. Easy Love Spell. Trollformler för attraktion mellan två älskare. Binding Love Spell. Få tillbaka Lost Lover Spell. Trollformler för att stärka kärleksförhållandet. Lost Love Spell. Soul Mate Stave. Äktenskapspell för ett lyckligt gift liv. Hämta en Lost Love Spell Ta tillbaka din kärleksformulär. Gay Love Spells, Lesbian Love Spells. Anti-Love Spells, Skilsmässiga trollformler, Break up Zells. Hur man får tillbaka ex-pojkvän eller ex-flickvän. Gjutna trollformler för att bli av med din make, fru eller partner utan slagsmål eller att de hatar dig. Magiska ringar, kraftfulla kärleksringar. Staver för att stoppa en skilsmässa. Voodoo Spells for Love. Love Return Spell. Pengar och välstånd Webinfo: == https: //www.chiefmuntuspells.co.z ... E-post: ====bbaantu@gmail.com Telefon: === + 27789640870 WhatsApp = + 27789121499 Hur man spelar magiska pengar. Lotteri trollformler eller Lotto trollformler. Voodoo trollformler för pengar. Black Magic Spell for Money. Skydd & förvisande trollformler Svarta magiska trollformler och förbannelser för att förstöra fiende eller onda människor. Skydd mot svarta magiska trollformler och förbannelser. Dark Magic Spells. Voodoo Spells for Revenge. Övrigt. formler. Trollformler för att vinna rättsfall och rättsliga frågor. Läkande trollformler för alla ändamål. T.ex Snabbsäljande tvål. Stroke. Pålar. Diabetics.etc Skönhetsformler. LOTTERI STAVNINGAR Webinfo: == https: //www.chiefmuntuspells.co.z ... E-post: ====bbaantu@gmail.com Telefon: === + 27789640870 WhatsApp = + 27789121499
Se hela frågan     
1 svar
0 gilla
Frågad av
mondi moyo
2019/10/19 00:34
Webinfo: = https: //www.chiefmuntuspells.co.z ...
E-post: ==== bbaantu@gmail.com
Telefon: === + 27789640870
WhatsApp = + 27789121499
KRAFTIG STARK MAGISK RING MAGISK PÅLÄGG & PENGESPEL
Bontra Powerful Magic Ring +27789 ...
antu, detta är den äldsta, mystiken och de mest kraftfulla magiska ringarna och ädelstenarna. Denna makt organiserad av de stora mäktiga magikerna (460-800B.C) och förbättrades kraftigt av faraonerna i Egypten. Ring Baba Bantu +27789640870, resultaten av denna ring är så stora att denna magi nu har blivit väl etablerad. Denna maktring har fått kraften hos änglarna på de sju planeterna. Nu med denna ring kommer du att bli den mest kraftfulla personen i hela världen. Denna ring kommer att påverka dina stjärnor och kommer att förändra dig, ge dig framgång i kärlek, affärer, få dig att se väldigt attraktiv, skydda dig på din resa, det kommer att förhindra dig från att luras från andra människor, stora mirakel kommer att komma i ditt liv, det kommer att ge dig lycka och öka din personlighet. Samtidigt kommer du att vara den rikaste personen i denna värld. Du kommer att dominera andra människors sinne; ändra din otur till lycka. Med denna underring kommer du till och med att känna en kraftfull kraft som skyddar alla runt dig från onda krafter, demoner, trolldom, svart magi etc. och till och med vatten och eld kommer inte att kunna skada dig. Alla dina fiender kommer att bli dumma och vågar inte prata dåligt om dig. Du kommer att vara den främsta attraktionskällan inom alla områden ... Och så denna kraftfulla ring kan göra stora underverk, några av de få exemplen som denna undrarring kan göra är: den kommer att ge dig kampanjer inom alla fält du vill, alltid inom undersökningar kommer du att komma ihåg svåra svar, det kommer att locka motsatt kön, vem du vill eller önskar kommer till dig, i affärshimlen är gränsen med denna ring, alla typer av lotterier, pooler, lotto, bingo etc. kommer att vinnas av du, du kommer att skyddas från svart magi, onda krafter, sprit etc. så att ingen kommer att kunna prata dåligt om dig och vart du än går kommer du att vara centrum för attraktion med denna undrar makt ring. Det ögonblick som denna ring bärs med sina krafter i kontakt med fingrarna ger en mild ström av lätt elektricitet som snabbt cirkulerar genom varje kroppsdel, blod, vener, muskler och vävnader, laddar hela systemet med krafter-återfyller nervcellerna och varje organ och förstör sjukdomar, bakterier och ger den svaga kroppen ny energi och kraft. Webinfo: = https: //www.chiefmuntuspells.co.z ... E-post: ====bbaantu@gmail.com Telefon: === + 27789640870 WhatsApp = + 27789121499
Uppladdade filer:
Se hela frågan     
KAN INTE HITTA SVARET?
Fråga gärna våra experter från hela världen och få professionella svar.
Sök existerande frågor
Bläddra igenom frågor per kategori
 • Applikationer
  Har du en fråga om en specifik applikation?
 • Kraschar
  Låser sig datorn, kraschar den eller stänger den av sig själv?
 • Fel
  Får du någon typ av fel på din dator?
 • Hårdvara
  Har du problem med en viss hårdvarudel?
 • Internet
  Problem med webbläsare och webbplatser
 • Övrigt
  Övriga frågor om andra ämnen.
 • Prestandaproblem
  Är din dator långsammare än du tycker att den borde vara?
 • ReviverSoft
  Frågor om ReviverSoft och deras produkter.
 • Säkerhet
  Tror du att din PC har ett säkerhetsproblem?
Copyright © 2019 Corel Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Användarvillkor | Integritet | Cookies
följ oss