Staramy się zlokalizować na naszej stronie internetowej w tak wielu językach, jak to możliwe, jednak ta strona jest aktualnie maszyna przetłumaczony przy użyciu Google Translate. blisko

Rozszerzenie pliku Szukaj

.sam Rozszerzenie pliku

Twórca programu: Samna
Typ pliku: Ami Pro Document
Jesteś tu, bo masz plik, który ma rozszerzenie kończące się .sam. Pliki z rozszerzeniem .sam może być uruchomiony tylko przez niektóre aplikacje. Jest możliwe, że .sam plików są pliki z danymi, a nie dokumenty lub nośniki, co oznacza, że ​​nie powinno się w nie oglądać w ogóle.

to, co jest .sam plik?

Rozszerzenie AMI było pierwotnie używane w plikach z treści tekstu Ami Pro wprowadzonej przy, starej aplikacji opracowanej przez Samna. Ten program to edytor tekstu dla systemów Microsoft Windows, i było jednym z pierwszych programów do przetwarzania słowo oferowanych GUI (Graphical User Interface) w tym czasie. IBM następnie nabyte Api Pro w końcu 1980 roku w celu poprawy i przekształcenie go w bardziej efektywny edytorze tekstu dla systemu Microsoft Windows i Lotus Word Pro urodził się w 1988 roku plików z .sam można otworzyć i przeglądać za pomocą rozszerzenia IBM Lotus Word Pro i Microsoft Word 2010 może być również używany, aby to zrobić, choć powinien być zainstalowany pakiet Microsoft Office Converter Pack. Podobnie jak RTF i innych nowych formatów dokumentów tekstowych, pliki z rozszerzeniem SAM może przechowywać i wyświetlać zawartość tekstową z atrybutów i właściwości formatowania niestandardowego układu strony.

jak otworzyć .sam plik?

Uruchom .sam plik, lub dowolny inny plik na komputerze, klikając dwukrotnie go. Jeśli Twoje skojarzenia plików są ustawione prawidłowo, aplikacja, która jest przeznaczona, aby otworzyć .sam Plik będzie go otworzyć. Jest to możliwe, może być konieczne, aby pobrać lub zakupić prawidłowego stosowania. Możliwe jest również, że masz poprawną aplikację na komputerze, ale .sam pliki nie są jeszcze połączone ze sobą. W tym przypadku, przy próbie otwarcia .sam plik, można powiedzieć aplikacji systemu Windows, który jest właściwa dla tego pliku. Od tego czasu, otwierając .sam Plik zostanie otwarty prawidłowego stosowania. Kliknij tutaj, aby naprawić błędy stowarzyszeniu .sam plików

aplikacje, które otwierają .sam plik

Samna Ami Pro

Samna Ami Pro

Ami Pro is a program specifically designed for word processing use and was developed by Samna which was later on bought by Lotus Development Corporation. It was first introduced in the market as Ami then later on got the name Ami Pro. One of the prominent features of the Windows version of Ami Pro is its multi-coloured SmartIcons. When Lotus Development Corporation was acquired by IBM, they replaced Ami Pro with Lotus Word Pro. Ami Pro was incapable of displaying the top part of the next page and the bottom part of the other page simultaneously which is one of the limitations that brought about the rewriting of the whole program. One of Ami Pro’s notable capabilities is the capacity of it to control formatting in an easy manner using various paragraph styles. Ami Pro’s distribution was later on discontinued.
IBM Lotus WordPro

IBM Lotus WordPro

IBM Lotus WordPro is a word processing program that offers benefits such as productivity through ViaVoice Gold integration that allows users to directly dictate text to Word Pro and read the documents back to the users. It also allows users to access features and navigate commands through its acknowledgement of speech commands. It offers convenience through its compatibility features with other word applications such as AmiPro, Corel WordPerfect and Microsoft Word. It has alternate menu options so that WordPerfect and Word users can easily migrate to Word Pro. Word Pro can replace its menu with menu layouts from AmiPro, WordPerfect and Word. It features a helpful menu finder, page menu, click here blocks, team security and graphic integration. Its Internet integration features include Internet publishing with known Web-publishing formats like HTML, HTML Publishing Assistant that enables you to export footers, headers, footnotes, sections and divisions as separate files including links to navigation, user-defined URLS and tables of contents, Web authoring toolbar, hyperlinking and SmarMasters.
Microsoft Word 2010

Microsoft Word 2010

Microsoft Word 2010 is a tool being used for word processing which is a part of the Microsoft office 2010 which was developed by Microsoft. It has improved features which aim to help its users in creating documents of skilled-quality and at the same time providing its user easier ways to access files. It was specifically designed with premium formatting tools which aid in the organization and writing of documents in an easier manner. Microsoft Word 2010 offers it users a wide variety of new and enhanced tools. It has customizable themes which aim to coordinate fonts, graphic formats as well as colours in a document. It has a wide variety of SmartArt graphics which includes several layouts in order to organize picture diagrams as well as charts. It offers an enhanced version of Find tools as well as Navigation Pane which makes it easier to search, reorganize and browse documents.
Corel WordPerfect office X6

Corel WordPerfect office X6

Corel has developed this software for almost thirty years. This Office suite became popular to the people. And this software works on Microsoft operating systems such as Windows, Window 7, Windows Vista and Windows Xp (SP3). 466 MHz processor, 256 RAM and for the display 800 X 600 will be just fine to operate on this application. During installation, Internet connection may require to verify the serial numbers. It can support 60 different formats including the Microsoft Office Formats. It also supports multiple monitors to improve the productivity of the user. This packed application comes with learning resources that is built-in, so tutorials are very handy. It has a feature that will resize the text to fit the number of pages. The users can view the desired file without opening the file. It has 300 + templates, 175+ photos, 10,000 clipart images, and 900+ True Type fonts. This package has word processors, Spreadsheet program, presentations, Digital Notebook, document manager, training videos, Video editor, and eBook publisher.

Słowo ostrzeżenia

Uważaj, aby nie zmienić nazwę rozszerzenia na .sam plików, ani żadnych innych plików. To nie będzie zmienić typ pliku. Tylko specjalne oprogramowanie do konwersji można zmienić plik z jednego pliku do drugiego.

co to jest rozszerzenie pliku?

Rozszerzenie pliku to zestaw trzech lub czterech znaków na końcu nazwy pliku, w tym przypadku, .sam. Rozszerzenia powiedzieć, jaki typ pliku jest to, i powiedz programy systemu Windows, co może go otworzyć. Okna często kojarzy program domyślny dla każdego rozszerzenia pliku, tak, że po dwukrotnym kliknięciu pliku, program uruchomi się automatycznie. Gdy program nie jest już na komputerze, można czasami pojawia się błąd przy próbie otwarcia pliku skojarzonego.
USUWAJ BŁĘDY STOSOWANIA FILMU .sam

Znajdź i napraw błędy plików, problemy z rejestrem i przywróć optymalną wydajność komputera szybko, łatwo i bezpiecznie.

Próbować Registry Reviver® Darmowy.

Rozpocznij pobieranie

komentarza

Napraw teraz rozszerzenie plików .sam
Znajdź i napraw błędy skojarzeń plików, które uniemożliwią otwieranie tego typu plików na komputerze.
Rozpocznij teraz napraw
Zainstaluj Registry Reviver®
Copyright © 2020 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Warunki korzystania | Prywatność | Cookies
śledź nas