Staramy się zlokalizować na naszej stronie internetowej w tak wielu językach, jak to możliwe, jednak ta strona jest aktualnie maszyna przetłumaczony przy użyciu Google Translate. blisko

Rozszerzenie pliku Szukaj

.qvp Rozszerzenie pliku

Twórca programu: Qarbon
Typ pliku: ViewletBuilder Project File
Jesteś tu, bo masz plik, który ma rozszerzenie kończące się .qvp. Pliki z rozszerzeniem .qvp może być uruchomiony tylko przez niektóre aplikacje. Jest możliwe, że .qvp plików są pliki z danymi, a nie dokumenty lub nośniki, co oznacza, że ​​nie powinno się w nie oglądać w ogóle.

to, co jest .qvp plik?

Plik ViewletBuilder projektu jest przechowywana w formie QVP jest umieszczony w przedłużeniu QVP i jest wykorzystywany przez oprogramowanie ViewletBuilder. Te pliki QVP zawierają zasoby projektu, takie jak screenów, obrazów i plików audio. Mogą być eksportowane do prezentacji sieci Web opartych na Flash. Można je przesyłać do Internetu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Są to pliki projektu, które mogą być edytowane za pomocą oprogramowania ViewletBuilder Pro lub ViewletBuilder Przedsiębiorczości. Oprogramowanie ViewletBuilder jest przekrój symulacji platformy lub podręcznik konstruktora przez zastosowanie Screencasting. Aby zapisać projekt ViewletBuilder, użytkownik musi wybrać "Plik", a następnie "Save" z menu. Użytkownik musi określić folder i nazwę projektu, która będzie prowadzić do przedłużenia QVP. Użytkownicy mogą stworzyć zrzut ekranu, obraz i puste projektów w zależności od wyboru użytkownika. Oprogramowanie Qarbon ViewletBuilder mogą być stosowane w rozwiązaniach wieloplatformowych z systemem Microsoft Windows, Linux i systemów operacyjnych Mac.

jak otworzyć .qvp plik?

Uruchom .qvp plik, lub dowolny inny plik na komputerze, klikając dwukrotnie go. Jeśli Twoje skojarzenia plików są ustawione prawidłowo, aplikacja, która jest przeznaczona, aby otworzyć .qvp Plik będzie go otworzyć. Jest to możliwe, może być konieczne, aby pobrać lub zakupić prawidłowego stosowania. Możliwe jest również, że masz poprawną aplikację na komputerze, ale .qvp pliki nie są jeszcze połączone ze sobą. W tym przypadku, przy próbie otwarcia .qvp plik, można powiedzieć aplikacji systemu Windows, który jest właściwa dla tego pliku. Od tego czasu, otwierając .qvp Plik zostanie otwarty prawidłowego stosowania. Kliknij tutaj, aby naprawić błędy stowarzyszeniu .qvp plików

aplikacje, które otwierają .qvp plik

Qarbon ViewletBuilder

Qarbon ViewletBuilder

Qarbon ViewletBuilder is a screencasting tool that can produce online presentations and demos easily. The process involves screen capture, editing and enhancing, annotation, compilation and publishing. The ViewletBuilder 7 features a new Live Capture where audio narration and desktop capture is recorded in real-time. Outputs can now be published directly to YouTube, as an SWF file, FLV, PDF, HTML, SCORM, CD, AICC, FTP, Word, Images or Viewlet Central. Other new features include a new XML based format, macros, new Viewlet skins and improved page layout options. ViewletBuilder comes into packages – Enterprise and Professional. ViewletBuilder is available in Windows, Mac and Linux platforms. System requirements for Windows include Intel P4 / Centrino / Xeon / Core Duo processor, 512 MB RAM, and 800x600 min screen resolution. Mac OS X 10.4 to 10.6 system requirements include Intel chip 500+ MHz / PowerPC processor, 512 MB RAM, 16-bit video card and QuickTime 7.2.

Słowo ostrzeżenia

Uważaj, aby nie zmienić nazwę rozszerzenia na .qvp plików, ani żadnych innych plików. To nie będzie zmienić typ pliku. Tylko specjalne oprogramowanie do konwersji można zmienić plik z jednego pliku do drugiego.

co to jest rozszerzenie pliku?

Rozszerzenie pliku to zestaw trzech lub czterech znaków na końcu nazwy pliku, w tym przypadku, .qvp. Rozszerzenia powiedzieć, jaki typ pliku jest to, i powiedz programy systemu Windows, co może go otworzyć. Okna często kojarzy program domyślny dla każdego rozszerzenia pliku, tak, że po dwukrotnym kliknięciu pliku, program uruchomi się automatycznie. Gdy program nie jest już na komputerze, można czasami pojawia się błąd przy próbie otwarcia pliku skojarzonego.
FIX .qvp BŁĘDY WSPOMAGANIA PLIKU

Znajdź i napraw błędy plików, problemy z rejestrem i przywróć optymalną wydajność komputera szybko, łatwo i bezpiecznie.

Próbować Registry Reviver® Darmowy.

Rozpocznij pobieranie

komentarza

Napraw rozszerzenie pliku .qvp teraz
Znajdź i napraw błędy skojarzeń plików, które uniemożliwią otwieranie tego typu plików na komputerze.
Rozpocznij teraz napraw
Zainstaluj Registry Reviver®
Registry Reviver
Jesteś pewny?
Napraw problemy z rozszerzeniami plików na komputerze.

Zainstaluj i wypróbuj Registry Reviver dla Free!

Zaoszczędź 80% teraz
Ulepsz swój komputer dzięki naszej najlepszej ofercie pakietowej w historii

Spieszyć się! Oferta wkrótce wygaśnie!