Staramy się zlokalizować na naszej stronie internetowej w tak wielu językach, jak to możliwe, jednak ta strona jest aktualnie maszyna przetłumaczony przy użyciu Google Translate. blisko

Rozszerzenie pliku Szukaj

.b Rozszerzenie pliku

Twórca programu: Take-Two Interactive Software, Inc.; John George Kemeny and Thomas Eugene Kurtz; Chris Pressey; Urban Muller
Typ pliku: BASIC Source Code File
Jesteś tu, bo masz plik, który ma rozszerzenie kończące się .b. Pliki z rozszerzeniem .b może być uruchomiony tylko przez niektóre aplikacje. Jest możliwe, że .b plików są pliki z danymi, a nie dokumenty lub nośniki, co oznacza, że ​​nie powinno się w nie oglądać w ogóle.

to, co jest .b plik?

Plik BASIC kod źródłowy jest realizowany w rozwoju aplikacji z wykorzystaniem języka programowania BASIC. "BASIC" oznacza Początkujący uniwersalne Symbolic Instruction Code i był powszechnie stosowany i wprowadzone do rozwoju aplikacji komputerowej pod koniec 1960 roku. Plik BASIC kod źródłowy jest używany jako moduł, który odwołuje aplikacji komputerowych, które zostały opracowane przy użyciu języka programowania BASIC, i kompilacji kodu źródłowego i danych kodujących specyfikacji wdrażane są do tych podstawowych plików kodu źródłowego, aby zapisać swoją zawartość w formacie B , Te podstawowe pliki z kodem źródłowym są dołączane z .B przedłużenia. Format pliku B jest także używany przez inne aplikacje do różnych celów.

jak otworzyć .b plik?

Uruchom .b plik, lub dowolny inny plik na komputerze, klikając dwukrotnie go. Jeśli Twoje skojarzenia plików są ustawione prawidłowo, aplikacja, która jest przeznaczona, aby otworzyć .b Plik będzie go otworzyć. Jest to możliwe, może być konieczne, aby pobrać lub zakupić prawidłowego stosowania. Możliwe jest również, że masz poprawną aplikację na komputerze, ale .b pliki nie są jeszcze połączone ze sobą. W tym przypadku, przy próbie otwarcia .b plik, można powiedzieć aplikacji systemu Windows, który jest właściwa dla tego pliku. Od tego czasu, otwierając .b Plik zostanie otwarty prawidłowego stosowania. Kliknij tutaj, aby naprawić błędy stowarzyszeniu .b plików

aplikacje, które otwierają .b plik

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic

Visual Basic (VB) is an event-driven programming language and integrated development environment (IDE) from Microsoft for its COM programming model that was first released in 1991. Visual Basic is fairly easy to learn and use. Visual Basic was derived from Beginners All-purpose Symbolic Instructional Code (BASIC) and enables rapid application development (RAD) of graphical user interface (GUI) applications, and it can be used to create databases with Data Access Objects, Remote Data Objects, or ActiveX Data Objects. It can also generate ActiveX controls and objects. The language not only permits programmers to make simple GUI applications, but also to develop applications with more complex functionalities. Programming in VB is a combination of visually arranging components or controls on a form, specifying attributes and actions of those components, and writing additional lines of code for more functionality. Scripting languages like VBA and VBScript are similar, in terms of syntax, to Visual Basic, but perform differently. VB can generate executables (EXE files), ActiveX controls, or DLL files, but is mainly used to build up Windows applications and to interface database systems.
Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio is an integrated development environment (IDE) produced by Microsoft. It has a code editor that supports syntax highlighting and code completion using IntelliSense for not only variables, functions and methods but also language constructs like loops and queries; includes a debugger that works both as a source-level debugger and as a machine-level debugger; includes a host of visual designers to aid in the development of applications and other tools. Visual Studio permits developers to write extensions for Visual Studio to expand its capabilities. These extensions are linked to Visual Studio and extend its functionality. Extensions come in the form of macros, add-ins, and packages. Macros represent repeatable tasks and actions that developers can write programmatically for saving, replaying, and distributing; add-ins gives access to the Visual Studio object model and can interact with the IDE tools; and packages can create designers and other tools, as well as integrate other programming languages.

Słowo ostrzeżenia

Uważaj, aby nie zmienić nazwę rozszerzenia na .b plików, ani żadnych innych plików. To nie będzie zmienić typ pliku. Tylko specjalne oprogramowanie do konwersji można zmienić plik z jednego pliku do drugiego.

co to jest rozszerzenie pliku?

Rozszerzenie pliku to zestaw trzech lub czterech znaków na końcu nazwy pliku, w tym przypadku, .b. Rozszerzenia powiedzieć, jaki typ pliku jest to, i powiedz programy systemu Windows, co może go otworzyć. Okna często kojarzy program domyślny dla każdego rozszerzenia pliku, tak, że po dwukrotnym kliknięciu pliku, program uruchomi się automatycznie. Gdy program nie jest już na komputerze, można czasami pojawia się błąd przy próbie otwarcia pliku skojarzonego.
FIX .b BŁĘDY W SYSTEMIE POMOCY

Znajdź i napraw błędy plików, problemy z rejestrem i przywróć optymalną wydajność komputera szybko, łatwo i bezpiecznie.

Próbować Registry Reviver® Darmowy.

Rozpocznij pobieranie

komentarza

Napraw rozszerzenie pliku .b teraz
Znajdź i napraw błędy skojarzeń plików, które uniemożliwią otwieranie tego typu plików na komputerze.
Rozpocznij teraz napraw
Zainstaluj Registry Reviver®
Copyright © 2020 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Warunki korzystania | Prywatność | Cookies
śledź nas