เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.sms นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: N/A
ประเภทไฟล์: Exported SMS Text Message
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .sms. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .sms สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .sms ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .sms ไฟล์

ข้อความหลาย SMS โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (บริการส่งข้อความสั้น) ข้อความที่สามารถนำเข้าและบันทึกลงในแฟ้ม SMS ซึ่งหมายความว่าไฟล์ที่มี .sms ขยายสามารถใช้ในการจัดการและจัดระเบียบข้อความ SMS ของ Sony Ericsson ใช้โทรศัพท์มือถือ ไฟล์ SMS เหล่านี้จากนั้นจะสามารถเก็บไว้ในระบบ Microsoft Windows โดยมีการประยุกต์ใช้ซอฟท์แว MyPhoneExplorer FJ ติดตั้ง โปรแกรมนี้สามารถใช้ในการเปิดดูและแก้ไขเนื้อหาของแฟ้ม SMS เหล่านี้ ไมโครซอฟท์ระบบที่ใช้ Windows โดยไม่ต้องประยุกต์ใช้ซอฟท์แว MyPhoneExplorer FJ ยังสามารถใช้ Microsoft WordPad และ Microsoft Notepad เพื่อเปิดและดูเนื้อหาของไฟล์ใน .sms รูปแบบ Sony Ericsson โทรศัพท์มือถือเป็นแบบบูรณาการที่มีคุณสมบัติที่ไม่เพียง แต่สำหรับการส่ง, การแก้ไขและรับข้อความ SMS แต่ยังมีความสามารถในการส่งรับดูและแก้ไข MMS (Multimedia Messaging Service) ข้อความ) Sony Ericsson พัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการในการสร้างไฟล์ SMS ซึ่งหมายความว่า Sony Ericsson ที่รองรับโทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมกับการใช้งานด้วยการสนับสนุนสำหรับการดูและการสร้างไฟล์ในรูปแบบ SMS

วิธีการเปิด .sms ไฟล์

เปิดตัว .sms แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .sms แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .sms ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .sms ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .sms แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .sms ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .sms ไฟล์

FJ Software MyPhoneExplorer

FJ Software MyPhoneExplorer

SMS [Exported SMS Text Message] files are text messages sent from a cell phone that can be opened using a text editor or software like MyPhoneExplorer on Windows and Mac. It allows bidirectional file synchronization with phone such as Contacts, Tasks, Notes and Calendar, filter search for SMS, join contacts, read/write access to phone notes, features SMS-Chat, offline backup when phone is not connected, safe and fast file encryption [optional for the user], sync contacts with Gmail, FotoSync, access to contact pictures, filter for Contacts and Organizer, Export/Import for SIM-Contacts, SMS Import using PC Suite Archive, optional ASpell [for checking spelling when writing SMS], graphical display, sync with Seamonkey, Sticky-Notes and Thunderbird, JAVA-Browser, IP address can be entered manually to solve network problems, Bluetooth, WI-FI, you can move and rename files, features print for calls, Ping-SMS, shows call duration and call lists, textinput [ you can type text on your phone using your computer keyboard or through WI-FI or Bluetooth], ROOT not required for USB connection.
Notepad2

Notepad2

The Notepad2 application is a more advanced text editor for Windows developed by Florian Balmer. This program originated from the original built-in Microsoft Notepad which is why it is also effective and fast even when it is small. Notepad2 also has a lot of features such as syntax highlighting that allows a text or a source code to be displayed using different fonts and colors. This syntax highlighting feature of notepad2 allows users to write programming language easily and distinctly. This amazing function of Notepad2 is also owing to several other features it possess such as auto indentation, regular and expression-based find and replace feature, bracket matching, newline conversion, encoding conversion as well as multiple undo and redo features. These features make the function of the simple Notepad more advanced and it makes Notepad more interesting to use either to open files in .txt format or to write HTML codes. Notepad2 also supports many programming languages such as ASP, C++, Perl, Java, etc.
Microsoft Notepad

Microsoft Notepad

Notepad is a basic text editor used to create plain documents. It is commonly used to view or edit text (.txt) files, and a simple tool for creating Web pages, and supports only the basic formatting in HTML documents. It also has a simple built-in logging function. Each time a file that initializes with .log is opened, the program inserts a text timestamp on the last line of the file. It accepts text from the Windows clipboard. This is helpful in stripping embedded font type and style codes from formatted text, such as when copying text from a Web page and pasting into an email message or other “What You See Is What You Get” text editor. The formatted text is temporarily pasted into Notepad, and then immediately copied again in stripped format to be pasted into the other program. Simple text editors like Notepad may be utilized to change text with markup, such as HTML. Early versions of Notepad offered only the most basic functions, such as finding text. Newer versions of Windows include an updated version of Notepad with a search and replace function (Ctrl + H), as well as Ctrl + F for search and similar keyboard shortcuts. It makes use of a built-in window class named edit. In older versions such as Windows 95, Windows 98, Windows Me and Windows 3.1, there is a 64k limit on the size of the file being edited, an operating system limit of the EDIT class.
Microsoft WordPad

Microsoft WordPad

Files with .rtf, .openbsd, and .readme extensions are some of the files associated or which can be opened with the Microsoft WordPad. RTF files are text documents that can be created, opened, viewed, edited or changed using word processing applications for both Mac and Microsoft Windows-based computers, like Microsoft WordPad for Windows and Microsoft Word 2011 for Mac. It gives the users a wide cross compatibility support, which was the central objective for the improvement of the Rich Text Format technology, and these .rtf files can even be opened, viewed and used with database applications. The OpenBSD Unix platform is frequently utilized in computers running as Web servers of a secure network. OpenBSD files may be saved in directories of the OpenBSD system that were generated upon installation of the software applications. Files with the .openbsd extension can be opened by standard text editors, particularly well-known like Microsoft Notepad, and this text editor may also be utilized to create and edit OPENBSD files. Files with the .readme extension are text documents engaged to give users with beneficial information and specific details about certain applications installed in the system. These files can be opened, viewed and edited with a selection of text editors including Microsoft Notepad and Microsoft WordPad.
Microsoft Word

Microsoft Word

Microsoft Word is a word processor program that is packed in the Microsoft Office Suite. It is developed by Microsoft Corporation, generating a .doc file extension when the file is saved. A document file format (.doc) is a text or binary file format for saving documents on a storage media, mainly for computer use, like typing text, charts, tables, page formatting, graphs, images and other documents whose content is created and edited. Contents of these documents are printable in any sizes and are capable to open in other devices provided that its operating system is able to read DOC files. This .doc file extension has become extensive de facto standard for office documents, but it is an owned format and is not always totally supported by other word processors. A variety of programs that is able to open this type of file, and different operating systems and have installed programs that can open a 1ST file are: Microsoft Word, Microsoft Notepad, Microsoft Word, IBM Lotus WordPro, and Corel WordPerfect.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .sms ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .sms. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
FIX .sms ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการ สมัครเป็นสมาชิก FILE ASSOCIATION ERRORS

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของส่วนขยายของไฟล์ปัญหารีจิสทรีและเรียกคืนประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและปลอดภัย

ลอง Registry Reviver® ฟรี.

เริ่มต้นดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

ตอนนี้ Fix .sms File Extension
ค้นหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงไฟล์ซึ่งป้องกันไม่ให้ไฟล์ประเภทนี้เปิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เริ่ม Fix Now
ติดตั้ง Registry Reviver®