เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.sis นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Symbian
ประเภทไฟล์: Symbian Installation File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .sis. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .sis สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .sis ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .sis ไฟล์

หากคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรมโดยใช้รูปแบบ EXE, โทรศัพท์มือถือที่ใช้ Symbian OS สำหรับการติดตั้งและการติดตั้งที่เก็บโดยใช้ Symbian เป็นที่รู้จักกันเป็นไฟล์ SIS เกือบทั้งหมดของแบรนด์ที่เป็นที่นิยมของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ Symbian OS หมายถึงไฟล์ SIS มีความสำคัญในโทรศัพท์มือถือเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาถึงการติดตั้งโปรแกรม การสร้างไฟล์ SIS ต้องเสียค่าใช้จ่ายของ "makesis" เครื่องมือบรรทัดคำสั่งและเครื่องมือนี้มาพร้อมกับโปรแกรมที่เรียกว่า CreateSis ไฟล์ SIS สามารถเปิดได้โดยการโอนไปยังโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมโดยใช้ Symbian OS แต่ส่วนมากของเวลาที่ไฟล์ SIS จะมีประโยชน์สำหรับการติดตั้งในรูปแบบโทรศัพท์ S60 หลังจากที่ไฟล์จะถูกโอน SIS พวกเขาสามารถเปิดได้บนโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่แล้ว โปรแกรมโทรศัพท์มือถือเช่น Nokia Suite สามารถเปิดไฟล์ SIS นี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลในคอมพิวเตอร์เช่นภาพถ่ายเพลงและวิดีโอไปยังโทรศัพท์มือถือและในทางกลับกัน

วิธีการเปิด .sis ไฟล์

เปิดตัว .sis แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .sis แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .sis ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .sis ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .sis แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดสมาคม .sis ไฟล์

การใช้งานที่เปิดได้ .sis ไฟล์

Nokia Suite

Nokia Suite

Nokia Suite, formerly Nokia Ovi Suite, is an application for Nokia users to hook up their devices with Microsoft Windows. It can synchronize contacts, calendar, messages, photos, videos and music between a Nokia device and a PC. Mobile devices utilize the Symbian OS for installations and the installer archives used by Symbian are known as SIS files. Well known mobile devices utilize Symbian OS, meaning SIS files are important in almost all mobile devices especially when it comes to installing applications. It requires "makesis" command line tool in generating SIS files and this tool comes with the CreateSIS program. SIS files can be opened by moving them to the suitable mobile device or the device using the Symbian OS but most of the time, SIS files are helpful for setting up themes in an S60 phone. After SIS files are moved, they can be viewed on the mobile device. Mobile phone programs such as the Nokia Suite can open SIS files. This is an application that enables the transfer of data on the computer such as photos, music and videos to the mobile phone and vice versa.
Palm OS Emulator

Palm OS Emulator

Palm OS Emulator is an application developed by Palm, Inc. and a descendant of CoPilot or in other words, the enhanced version of CoPiilot wherein this software is used to write, debug and test various applications created for Palm OS. Palm OS is an operating system mainly for mobile devices and the Palm OS emulator is used to emulate the Palm-powered devices’ hardware. This software is also used to develop applications for Palm OS easily as well as even to create virtual mobile devices on a PC. Skins can also be added for the Palm OS emulator so users can not only develop applications for Palm OS but also develop these applications cosmetically. Palm OS emulator comes with several versions already and all these versions require ROMs for booting because they do not contain room images as well as this software also supports earlier versions of the Palm OS but not the later versions over version 4.
SISContents

SISContents

SISContents is software used in unpacking, editing and signing of Symbian 9 SIS packages. It inspects the files that are contained in the package, and checks for certificates it was signed to and view the PKG script which describes the process of on-device installation. The contents of these packages may be edited and signed after the installation. Packages may be edited by modifying the name, vendor, version, type of installation, supported platforms for devices, software dependencies, and the files and components contained in the package may be added, replaced, deleted and change capabilities, UID3, SID of executables. Signed packages show information on certificates, its validity period, issuer, subject, and others, and they may be deleted from the package. It can also view and save installation PKG script, create SIS packages from PKG scripts, read and unpack contents and files from N-Gage packages, and also view, edit and extract images from multibitmap files embedded in the sis packages. It is compatible with Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista, windows 2008 Server and Windows 7. Nokia S60 3rd, 5th Edition and Sony Ericsson UIQ 3.x platforms are also supported.
Easy SIS Creator

Easy SIS Creator

Easy SIS Creator is an application that can create a SIS (Software Installation Script).This program is used for installing software in Symbian Operating System which is a Mobile operating system. Easy SIS Creator is a open source program (General Public License).This software is like a ZIP extractor files which extract the files in the location. This software supports a PKG file which is required for creating a SIS file. Information, instructions, command line and other manuals are bundled in the package depending on the developer. PKG files are being used in Play Station, Apple Installer and Symbian Operating system. This is software can create files for the second and also for the third edition of the operating system. This software runs in Windows platforms such as Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Window Vista, and Windows 98. .Net Framework or higher should also be needed in the operation of the software.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .sis ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .sis. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อผิดพลาดในการแก้ไข FILE .sis FILE ASSOCIATION

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของส่วนขยายของไฟล์ปัญหารีจิสทรีและเรียกคืนประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและปลอดภัย

ลอง Registry Reviver® ฟรี.

เริ่มต้นดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

แก้ไขส่วนขยายของแฟ้ม. sis เดี๋ยวนี้
ค้นหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงไฟล์ซึ่งป้องกันไม่ให้ไฟล์ประเภทนี้เปิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เริ่ม Fix Now
ติดตั้ง Registry Reviver®