เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.mol นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Symyx Technologies
ประเภทไฟล์: MDL Molfile File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .mol. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .mol สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .mol ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .mol ไฟล์

แฟ้ม MDL Molfile จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบ MOL และติดอยู่ที่มีนามสกุลไฟล์ MOL และถูกใช้โดย Symyx และ Accelrys ไฟล์เหล่านี้กระทรวงแรงงานโดยทั่วไปจัดเป็นแฟ้มข้อมูลที่มีข้อมูลข้อมูลโมเลกุลอะตอมพันธบัตรพิกัดและข้อมูลการเชื่อมต่อในรูปแบบข้อความธรรมดา ในด้านเทคนิคมากขึ้น molfile ประกอบด้วยสามข้อมูลส่วนหัวสาย, ข้อมูลอะตอมในตารางการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อพันธบัตรและประเภทและส่วน ไฟล์เหล่านี้โมเลกุลเอกพจน์จะใช้ในทางเคมีระบบซอฟต์แวร์สารสนเทศหรือการใช้งาน มีสองรุ่นของ MDL Molfile คือ V2000 และ V3000 เป็น รุ่น V200 สนับสนุน 999 อะตอมหรือพันธบัตรในขณะที่ V300 สนับสนุนมากกว่า 999 อะตอมหรือพันธบัตรอย่างยิ่งสำหรับการใช้โปรตีนและพอลิเมอ ชนิดไมม์เคมีของ MDL Molfile เป็นสารเคมี / x-MDL-molfile นอกเหนือจากรูปแบบ MOL, MDL Molfiles ยังใช้นามสกุลของไอ้เวร ซอฟต์แวร์ Avogadro สามารถนำมาใช้ใน Microsoft Windows ตามระบบ, Linux และ Mac OS ในการเข้าถึงและดูไฟล์ MOL

วิธีการเปิด .mol ไฟล์

เปิดตัว .mol แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .mol แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .mol ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .mol ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .mol แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .mol​​ ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .mol ไฟล์

Avogadro, OpenEye Scientific VIDA, BioWisdom OmniViz

Avogadro, OpenEye Scientific VIDA, BioWisdom OmniViz

The Structure Data Format or SDF is a file extension used for storing information in a structured format and it can transfer data between database programs and uses fields that has equal length and value. Files that like the Molecular Design Limited MOL/SD files which uses file extensions such as .mol for Molecular, .sd for Structure-Data or .sdf for the Structure-Data-Format, are files which contain information and data for a single molecule (.mol) or any number of molecules (.sd, .sdf). The SDF file format is one of the most common standard used in exchanging information about chemicals. During QSAR Model Reports, generating and providing SDF files with information about training or test set molecules will be the completion of the report. Avogadro, OpenEye Scientific VIDA, and BioWisdom OmniViz are cross-platform programs that uses this type of file extension for platforms like Linux. Linux offers this programs for users who needs a molecular visualizer or editor through Avogadro, or for those who needs to view their docking results in 3D may use the OpenEye Scientific VIDA and for Linux users who needs information on complex data like Metadata and algorithms may use the BioWisdom OmniViz.
Avogadro, NISS PowerMV, Hyleos ChemFileBrowser, OpenEye Scientific VIDA, Advanced Chemistry Development ACD/ChemFolder, BioWisdom, OmniViz, CheD

Avogadro, NISS PowerMV, Hyleos ChemFileBrowser, OpenEye Scientific VIDA, Advanced Chemistry Development ACD/ChemFolder, BioWisdom, OmniViz, CheD

The SDF file extension uses the .sdf file format, a type of database file, is used for storing data using a structured format. In storing values, the file extension uses fields of fixed lengths, and it is commonly used for transferring data between applications. It can import and export a variety of database and programs used in data analysis. Avogadro, NISS PowerMV, Hyleos ChemFileBrowser, OpenEye Scientific VIDA, Advanced Chemistry Development ACD/ChemFolder, BioWisdom, OmniViz, CheD are programs that use SDF file extension in the Windows platform. Avogadro is a molecular visualizer and editor used in computational chemistry, bioinformatics, materials science and molecular modeling. NISS PowerMV is software used in statistical analysis, molecular viewing, descriptor generation, and similarity search. The Hyleos ChemFileBrowser is a software for Win32 used in exchanging and storing compounds and its data. OpenEye Scientific VIDA lets users view docking results in a specialized 3D docking view and chemistry aware spreadsheet. The Advanced Chemistry Development ACD/ChemFolder creates and manages databases that contain chemical structures and data, reports, reactions and others to collect chemical knowledge used for meeting specific goals and needs of users. BioWisdom is a database that contains research and development news for the biopharmaceutical field. OmniViz is an analytics engine that collects Metadata, algorithms and visual summaries for research and insight on complex data. And CheD is a Chemical Database Management system that stores, views, and search for chemical structures, infrared, nuclear magnetic resonance, and mass spectra which is used in chemical plants, universities, research centers
Avogadro

Avogadro

The Avogadro software is used in computational chemistry, molecular modeling, bioinformatics, material science and other sciences related to it. With its rendering and plugin architecture, it functions as a molecular editor and provides visualizer designs. This software is free and an open source which is available under GNU GPL. It has international translations, pages can be translated to French, German, Italian, Spanish, Chinese and Russian, the Avogadro team is still working on incorporating more language translations. This program is built for students and advanced researchers and supports computation and multi-threaded rendering. Developers are also welcome, with the program's plugin architecture that includes, tools for rendering and interactivity, commands and Python scripts. Avogadro features an Open Babel, it is a chemical toolbox with all the languages of chemical data. It is a open, collaborative language which means that anyone is welcome to search, convert, analyze, or store data from molecular modeling, chemistry, solid-state materials and biochemistry. the Open Babel has 110 chemical File formats and has been downloaded for more than 164,000 times.
Avogadro for Mac

Avogadro for Mac

Avogadro is a molecule builder and editor that offers flexible rendering and plugin architecture for developers. The software supports interactive building of molecules with the use integrated molecular mechanics and fragment database. The software provides GAMESS or Gaussian calculations input generation. It uses crystallographic unit cells, isosurfaces and orbitals from Gaussian cubes and OpenDX for visualization. For Mac platforms, the system requirement fo Avogadro is CMake 2.4.7 or later, Qt 4.4.0 or later, OpenBabel 2.2.0 or later and Eigen 2.0.0 Beta 3 or later. Avogadro is a molecular editor developed to help in computational chemistry, bioinformatics or materials science Its main function is for molecular editing and visualization that allows users to make their own plugins and create their own scripts to be utilized in various commands, tools and rendering. The latest version features a new crystal library which has more than 480 files in 20 types of crystals. It includes all kinds of elements, common oxides, sulfides III-V semiconductors and others, and the most common structure types.
Avogadro for Microsoft Windows

Avogadro for Microsoft Windows

Avogadro is a molecular editor designed for use in computational chemistry, molecular modeling, bioinformatics, materials science and related areas. It works for different platforms for 3D molecular manipulation and can be easily extended and developed with the use of plugins. In the recent version, developers claimed that bugs have been fixed like the compilation for Windows. It resolved the issue on the new versions of the SIP, can now automatically import Avogadro in the Python terminal, adjustments were made on the new version of Open Babel, issosurface may now align to molecules in all cases, the bugs in the bounds for cubes was already fixed. There is additional picking support in wireframe that enables editing of atoms using this mode, crashes were fixed in drawing with adjust hydrogen on, added the missing entries in the GAMES input dialog, the NWChem input generator was fixed and updates are added when atoms are added, removed or updated. They also fixed the autobonding in animations when rendering in POV-Ray for video, removed old CMaked codes that are no longer needed, and made linguist only optional for Avogadro builds.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .mol ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .mol. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อผิดพลาดในการแก้ไข FILE ASSOCIATION FILE .mol

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของส่วนขยายของไฟล์ปัญหารีจิสทรีและเรียกคืนประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและปลอดภัย

ลอง Registry Reviver® ฟรี.

เริ่มต้นดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

แก้ไขส่วนขยายแฟ้ม. mol เดี๋ยวนี้
ค้นหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงไฟล์ซึ่งป้องกันไม่ให้ไฟล์ประเภทนี้เปิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เริ่ม Fix Now
ติดตั้ง Registry Reviver®
ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%