เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.as นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Adobe Systems
ประเภทไฟล์: ActionScript File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .as. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .as สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .as ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .as ไฟล์

การใช้งานการแก้ไขข้อความจำนวนมากสามารถใช้ในการสร้างและเปิดไฟล์ที่มี ในฐานะที่เป็น ส่วนขยาย เหล่านี้รวมถึงซอฟแวร์ Notepad ของ Microsoft (ที่มาพร้อมกับระบบส่วนใหญ่ไมโครซอฟท์ที่ใช้ Windows) และแอพลิเคชันแอปเปิ้ล TextEdit สำหรับแพลตฟอร์ม Mac-based และยังมีจำนวนของผลิตภัณฑ์ของ Adobe ที่สามารถใช้ในการเปิดและการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในนี้ เป็น ไฟล์เช่นโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ซอฟต์แวร์นี้สามารถติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่ใช้บน Mac และ Microsoft Windows โดยใช้สภาพแวดล้อมเพราะ Adob​​e Systems มีสองรุ่นของโปรแกรมนี้หนึ่งสำหรับแต่ละชนิดของระบบ ข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟ้มที่มี ในฐานะที่เป็น ส่วนขยายคือชุดของรหัสแหล่งที่มาการเขียนสคริปต์และเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ ActionScript รหัสแหล่งที่มาเหล่านี้อาจจะเป็นฟังก์ชั่นคำแนะนำตัวแปรและรหัสข้อมูลอ้างอิงที่เก็บไว้ในแฟ้มที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้สคริปต์ที่สอดคล้องกันซึ่งส่วนใหญ่เป็น Flash ซอฟต์แวร์แบบโต้ตอบสามารถทำหน้าที่เข้าถึงโดยผู้ใช้ ส่วนใหญ่ของไฟล์เหล่านี้จะเชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่มีนามสกุล .fla ซึ่งเป็นภาพยนตร์ Flash Macromedia พัฒนาเหล่านี้เป็นไฟล์และการเขียนโปรแกรมภาษา ActionScript และ Macromedia เป็นเจ้าของในขณะนี้โดย Adob​​e Systems

วิธีการเปิด .as ไฟล์

เปิดตัว .as แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .as แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .as ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .as ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .as แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้มในฐานะข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .as ไฟล์

Adobe Kuler

Adobe Kuler

Adobe Kuler is a color theme manager software for Web applications such as Web page designing, background and slideshow. Applicable for computers and PC tablets, this program has full-featured capabilities of creating, exploring or searching and sharing color themes. From the Kuler community, a user can browse and explore numerous choices of themes. Other than that, it is bundled with tools that allow editing, viewing, storing and retrieving color themes. In fact, there is an option to mark themes as “Favorites”. Editing tools and other capabilities is easy to manage through the user interface of the software. Also, this program is integrated in other major photo editing and managing software by Adobe CS6 series, which are Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6, Adobe InDesign CS6, Adobe Flash Professional CS6, and Adobe Fireworks CS6. Themes can be downloaded from Adobe Creative Suit, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, and Adobe Illustrator too, regardless of the versions from CS6 to CS2.
Adobe Dreamweaver CS6

Adobe Dreamweaver CS6

Adobe Dreamweaver CS6 is a Web design or Web editor software that is bundled with a variety of features to make website designing quick, easy and creative. Users can edit websites that are HTML based without hassles as its interface is easy to manage and use. This enables the quick and effortless addition of audios and videos, as well as other HTML5 elements. The new Fluid Grid Layout (CSS3 based) is an additional feature intended for cross platform compatibility or in simpler terms, layouts are easily created. Other than these, you can transfer files with its integrated FTP engine with efficiency and fast processing, import compositions made from Adobe’s Edge Animate to provide charm and animation to Web pages. It is also designed to be HiDPI compatible to support any devices with retina displays. This program also allows a preview (Multi-Screen Preview) of edited or supposed finished Web design before making a final publish on the Web.
FlashDevelop

FlashDevelop

FlashDevelop is the IDE [Integrated Development Environment] for Adobe Flash. It is a free and open-source software with a .NET Framework 2.0 program that runs only on Windows. It offers code editing for Flash developers. It utilizes free Adobe Flex devkit [SDK or software development kit] to build MXML and ActionScript 3 applications, free MTASC [Motion Twin ActionScript 2 compiler] for ActionScript 2 programs and free HaXe tools for JavaScript, Neko, ActionScript 3 and PHP applications. Files associated with FlashDevelop are FXP [Adobe Flex Project File], MXML [Flex MXML Component] and SWC [Flex Components Archive]. It offers highlighting and code completion for CSS, PHP, XML and HTML. It is built on Scintilla editor component and is mostly written on C#. It has developed numerous features, bug fixes and plug-ins from its community members. FlashDevelop also features easy-to-use snippets and project templates, configurable project compilations and hotkeys, project level and application options, plug-in system wherein every feature is developed within a separate plug-in, enable/disable options for plug-ins, multilingual code files support, Flex Builder projects importation, basic file manipulation with project file explorer. Editing features include code folding, code generation, code completion, syntax coloring, code tips using JavaDoc comments, code outline, to-do list, bookmarks, macros, zoom, SWC and SWF exploration, color editor and picker, creation of JavaDoc. API inclusions are Platform API, user variables, classes and methods, SWC library, typed array values, JavaDoc comment tags and events with listeners.
Microsoft Notepad

Microsoft Notepad

Notepad is a basic text editor used to create plain documents. It is commonly used to view or edit text (.txt) files, and a simple tool for creating Web pages, and supports only the basic formatting in HTML documents. It also has a simple built-in logging function. Each time a file that initializes with .log is opened, the program inserts a text timestamp on the last line of the file. It accepts text from the Windows clipboard. This is helpful in stripping embedded font type and style codes from formatted text, such as when copying text from a Web page and pasting into an email message or other “What You See Is What You Get” text editor. The formatted text is temporarily pasted into Notepad, and then immediately copied again in stripped format to be pasted into the other program. Simple text editors like Notepad may be utilized to change text with markup, such as HTML. Early versions of Notepad offered only the most basic functions, such as finding text. Newer versions of Windows include an updated version of Notepad with a search and replace function (Ctrl + H), as well as Ctrl + F for search and similar keyboard shortcuts. It makes use of a built-in window class named edit. In older versions such as Windows 95, Windows 98, Windows Me and Windows 3.1, there is a 64k limit on the size of the file being edited, an operating system limit of the EDIT class.
Apple TextEdit

Apple TextEdit

Apple TextEdit is a text editor program and an open-source word processor too, which is first used in NeXTSTEP and OPENSTEP, but now integrated in most recent versions of Mac OS X. It is also considered a GNUstep application for other operating systems that are Unix based, like Linux computers. This program is operated by Advanced Typography by Apple so expect several advanced typography related features. The main function of this software is to read and write documents in plain text, HTML formats, Rich Text Format, and Rich Text Format Directory. It can also open Simple Text files but does not have the capability to save documents of that format. Mac OS X version 10.3 supports Microsoft Word documents, while Mac OS X version 10.4 can open and save Word documents in XML file. Mac OS X version 10.5 is able to read and write Office Open XML as well as OpenDocument Text. Features included on TextEdit are formatted text support, addition of graphics, animations and other multi-media contents, automatic adjustment of letter spacing, as well as reading and writing support of character encodings.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .as ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .as. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%