Vi bestræber os på at have vores hjemmeside på så mange sprog som muligt, dog er siden lige nu maskinoversat ved hjælp af Google Translate. Luk

ReviverSoft LLC, Juridisk meddelelse

De oplysninger og produkter, som ReviverSoft, LLC ("ReviverSoft") gør tilgængelige på dette websted, er underlagt følgende vilkår og betingelser. De accepterer disse vilkår og betingelser, når De bruger webstedet. ReviverSoft forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser når som helst, efter eget forgodtbefindende og uden varsel. ReviverSoft forbeholder sig retten til at søge alle retsmidler, der er rimelige og tilgængelige ifølge lovgivningen, i forbindelse med eventuelle overtrædelser af disse vilkår og betingelser. Der tages forbehold for eventuelle rettigheder, der ikke er udtrykkelig nævnt heri.

Copyright

Oplysningerne på dette websted er beskyttet af copyright. Medmindre der er givet specifik tilladelse hertil, må ingen dele af dette websted distribueres eller gengives på nogen måde eller i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra ReviverSoft.

Meddelelse om copyright

© 2004-2023 ReviverSoft, LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på dette websted, herunder, og uden begrænsning, alle produkter, serviceaftaler, softwareprogrammer, softwarekoder, tilbud, programmer, erklæringer om fremtidige retningslinjer, "hvidbøger" eller andre tekniske materialer eller markedsføringsmaterialer (samlet kaldet "Oplysninger"), har udelukkende til hensigt at oplyse og kan ændres eller tilbagetrækkes af ReviverSoft når som helst, efter eget forgodtbefindende og uden varsel. ReviverSoft påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af Oplysningerne. OPLYSNINGERNE GIVES "SOM DE ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, EVENTUELLE UUDTALTE GARANTIER FOR SALGBARHED, ANVENDELIGHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. ReviverSoft FRALÆGGER SIG ENDVIDERE ETHVERT ANSVAR I FORBINDELSE MED WEBSTEDET ELLER DE OPLYSNINGER, DER FINDES HERPÅ. Nogle jurisdiktioner tillader ikke eksklusion af uudtalte garantier, så ovenstående eksklusion gælder muligvis ikke for Dem. ReviverSoft VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG OVER FOR NOGEN PART FOR EVENTUELLE DIREKTE SKADER, INDIREKTE SKADER, SÆRSKADER ELLER ANDRE FØLGESKADER FOR BRUG AF WEBSTEDET, OPLYSNINGERNE ELLER ANDRE WEBSTEDER, DER ER HYPERLINKS TIL, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, EVENTUEL TABT PROFIT, FORRETNINGSAFBRYDELSE, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PÅ DERES INFORMATIONSSYSTEM ELLER ANDET, SELVOM ReviverSoft UDTRYKKELIGT ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Brug af Oplysninger

ReviverSoft autoriserer Dem hermed til at se, udskrive, kopiere og distribuere Oplysninger, der er udgivet af ReviverSoft på dette websted, såfremt: (a) Oplysningerne udelukkende bruges til oplysningsformål, personlige formål og ikke-kommercielle formål; (b) der ikke opkræves noget gebyr for distribution af nogen Oplysninger til tredjepart; (c) Oplysningerne ikke ændres på nogen måde; (d) eventuelle og alle copyrights samt andre ejerskabsbeskyttede meddelelser, der vises heri, inklusive denne juridiske meddelelse, skal vises på alle de kopier, De foretager eller distribuerer af Oplysningerne; og (e) ReviverSoft forbeholder sig retten til at tilbagekalde en sådan autorisation på et hvilket som helst tidspunkt.

I relation til ovennævnte skal nævnes, at "Oplysninger" ikke inkluderer layout eller design af dette websted. Elementerne på dette websted er beskyttet af produktdesign eller anden lovgivning og må ikke efterlignes eller gengives helt eller delvist.

I relation til ovennævnte skal det nævnes, at "Oplysninger" ikke inkluderer logoer, illustrationer, lyde eller billeder på dette websted. Disse kan kun gengives eller distribueres, hvis ReviverSoft udtrykkeligt giver tilladelse hertil.

Indsendelse

Alle oplysninger, med undtagelse af kreditkortnumre, der indsendes til ReviverSoft via eller i forbindelse med dette websted, vil ikke blive anset for fortrolige. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, indsendelse af konkurrencer, spørgsmål i undersøgelser, registreringer, kreative eller teknologiske forslag, ideer, bemærkninger, tegninger eller andre oplysninger (samlet kaldet "Indsendelser"). Ingen af Indsendelserne vil være underlagt nogen forpligtelse for fortrolighed fra ReviverSofts side, og ReviverSoft vil ikke være ansvarlig for eventuel brug eller offentliggørelse af Indsendelser. Alle sådanne Indsendelser vil blive anset for, og vil forblive, ReviverSofts ejendom. Uden begrænsning af ovennævnte, vil ReviverSoft være eneejer af alle på nuværende tidspunkt kendte eller alle fremtidige rettigheder over Indsendelser af enhver art og have ret til ubegrænset brug af Indsendelserne til alle formål, det være sig kommercielle eller andre, uden at skulle yde kompensation til den person, der har indsendt Indsendelserne.

De må ikke annoncere eller overføre oplysninger eller materialer til eller fra dette websted, der er injurierende, obskøne, anstødelige eller pornografiske, eller som på anden vis overtræder lovgivningen. Skulle sådanne kommunikationer opstå, vil ReviverSoft imidlertid ikke være ansvarlig for indholdet af sådanne kommunikationer.

Websteder fra tredjepart

Dette websted kan indeholde links til websteder fra tredjepart, der ikke er under ReviverSofts kontrol. ReviverSoft foretager ingen erklæringer angående sådanne websteder fra tredjepart, og hvis De åbner et websted fra en sådan tredjepart, sker det på eget ansvar. ReviverSoft kan ikke holdes ansvarlig for data, meninger, råd eller erklæringer, der er foretaget på noget websted fra tredjepart. Medtagelsen af sådanne links indebærer ikke, at ReviverSoft godkender, anbefaler eller accepterer noget ansvar for indholdet på websteder fra sådanne tredjeparter.

Produkter og tjenester fra tredjepart

Dette websted kan omtale produkter eller tjenester fra tredjepart med henblik på at oplyse herom. ReviverSoft foretager ikke nogen anbefalinger eller godkendelser af produkter eller tjenester fra tredjepart. Henvisninger til produkter og tjenester fra tredjepart gives af ReviverSoft "som de er og forefindes" uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller uudtalt.

Gældende lovgivning og jurisdiktion

De accepterer, at alle anliggender, der har relation til Deres adgang til eller brug af dette websted, vil være underlagt lovgivningen i staten Californien, USA.

ReviverSoft foretager ingen erklæringer om, at Oplysningerne på dette websted er passende eller brugbare i alle lande, og ReviverSoft forbyder adgang til Oplysningerne i områder, hvor indholdet er ulovligt. De personer, der åbner dette websted, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af al gældende lovgivning.

De må ikke åbne, downloade, bruge eller eksportere Oplysninger på dette websted, hvis de amerikanske eksportlove eller -forordninger overtrædes, eller hvis nogle gældende lokale love eller forordninger overtrædes.Copyright © 2023 Corel Corporation. Alle rettigheder forbeholdt Brugsbetingelser | Privatliv | Cookies
følg os
Kun i dag
Spar 80%
På den sorte fredag-bundt
Fire fantastiske produkter, én lav pris! Optimer, reparer og boost din pc med et enkelt klik!

SKYNDE SIG! Denne aftale udløber om...

00
time
:
00
minut
:
00
sekund