We proberen onze website in zoveel mogelijk talen te lokaliseren, maar deze pagina is nu vertaald per machine met gebruik van Google Vertaal. sluit

ReviverSoft LLC, Disclaimer

ReviverSoft, LLC ("ReviverSoft") stelt op deze website informatie en producten beschikbaar op grond van de volgende voorwaarden en bepalingen. Wanneer u deze website bezoekt, stemt u in met deze voorwaarden en bepalingen. ReviverSoft behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en bepalingen, naar eigen goeddunken, op enig moment zonder kennisgeving te wijzigen. ReviverSoft behoudt zich het recht voor alle bij wet en in eigen vermogen beschikbare oplossingen te zoeken voor elke overtreding van deze voorwaarden en bepalingen. Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

Copyright

Op de op deze website aanwezige informatie is auteursrecht van toepassing. Geen deel van deze website mag op welke manier dan ook worden gedistribueerd of gereproduceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ReviverSoft.

Copyrightvermelding

© 2004-2024 ReviverSoft, LLC. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimers

Alle informatie die via deze website wordt verstrekt, inclusief, maar niet beperkt tot alle product- en onderhoudsprogramma's, softwareprogramma's, softwarecodes, aanbiedingen, programma's, verklaringen over toekomstige koersen, "white papers" of andere materialen van technische of marketingtechnische aard (gezamenlijk "Informatie" genoemd) is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan op enig moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving door ReviverSoft worden gewijzigd of ingetrokken. ReviverSoft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de Informatie. DE INFORMATIE WORDT VERSTREKT ZOALS ZE IS, ZONDER ENIGE GARANTIE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE VERKOOPBAARHEIDGARANTIE, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF INBREUKGARANTIE. ReviverSoft WIJST BOVENDIEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN DE DAARIN OPGENOMEN INFORMATIE AF. Sommige jurisdicties erkennen geen uitsluiting van impliciete garanties. In dat geval kan de bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing zijn. ReviverSoft ZAL IN GEEN GEVAL AAN ENIGE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADES, NOG VOOR GEVOLGSCHADES VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INFORMATIE OF GELINKTE WEBSITES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GEDORVEN INKOMSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEMEN OF ANDERSZINS, ZELFS WANNEER ReviverSoft UITDRUKKELIJK IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVORMEN.

Informatiegebruik

ReviverSoft geeft u hierbij toestemming door ReviverSoft op deze website gepubliceerde Informatie te bekijken, af te drukken, te kopiëren en te distribueren, mits (a) de Informatie uitsluitend wordt gebruikt voor informatieve, persoonlijke en niet-zakelijke doeleinden; (b) er geen kosten aan derden in rekening worden gebracht voor de distributie van enige informatie; (c) de Informatie op geen enkele manier wordt gewijzigd; (d) alle auteursrechten en andere eigendomsmarkeringen, samen met deze Disclaimer, in alle door u gemaakte of gedistribueerde kopieën van de informatie blijven behouden; en (e) ReviverSoft behoudt zich het recht voor deze bevoegdheid op elk moment in te trekken.

Voor voornoemde doeleinden bevat "Informatie" niet de opmaak of het ontwerp van deze website. Onderdelen van deze website zijn beschermd door handelsrechten of andere wetten en mogen niet ten dele of geheel worden geïmiteerd of gereproduceerd.

Voor voornoemde doeleinden vallen onder "Informatie" geen logo's, afbeeldingen, geluiden of grafische uitingen op deze website, die uitsluitend mogen worden gereproduceerd of gedistribueerd met uitdrukkelijke toestemming van ReviverSoft.

Inzendingen

Met uitzondering van credit card-nummers dient alle aan ReviverSoft verzonden informatie middels deze deze website of daaraan gerelateerde manieren als niet-vertrouwelijk beschouwd te worden. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, inzendingen voor wedstrijden, reacties op peilingen, registraties, creatieve of technische suggesties, ideeën, notities, tekeningen of andere informatie (gezamenlijk de "Inzendingen" genoemd). Geen van de Inzendingen zal onderhevig zijn aan enige vertrouwelijke verplichting van de zijde van ReviverSoft en ReviverSoft zal niet aansprakelijk zijn voor gebruik of openbaarmaking van enige Inzending. Alle dergelijke Inzendingen dienen beschouwd te worden als eigendom van ReviverSoft en zullen dat ook blijven. Zonder beperking van het voormelde zal ReviverSoft exclusief eigendomsrecht behouden over alle bekende of daarna bestaande rechten op de Inzendingen van elke soort en aard in het gehele universum. Voorts heeft ReviverSoft het recht de Inzendingen, voor welk doel dan ook - commercieel dan wel anderszins - onbeperkt te gebruiken zonder daartoe de indiener van de Inzendingen te compenseren.

Het is verboden lasterlijke, obscene of pornografische materialen of anderssoortige materialen die inbreuk maken op enige wet(ten) op deze website te plaatsen dan wel vanaf deze website te verzenden. Indien deze communicatie echter wel plaatsvindt erkent ReviverSoft geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke communicatie.

Websites van derden

Deze website kan links naar websites van derden buiten het beheer van ReviverSoft bevatten. ReviverSoft geeft geen enkele garantie over dergelijke websites van derden. Al uw toegang tot deze websites gebeurt op eigen risico. ReviverSoft is niet aansprakelijk voor de betrouwbaarheid van enige gegevens, meningen, adviezen of verklaringen die op websites van derden wordt gedaan. De opname van links impliceert niet dat ReviverSoft de inhoud van enige dergelijke website(s) van derden onderschrijft of aanbeveelt of daarvoor aansprakelijkheid accepteert.

Producten en diensten van derden

Deze website kan voor informatieve doeleinden producten of diensten van derden noemen. ReviverSoft doet geen aanbevelingen over noch onderschrijft enige producten en diensten van derden. Verwijzingen naar producten en diensten van derden worden door ReviverSoft verstrekt "zoals ze zijn", zonder enige garantie, uitdrukkelijk dan wel impliciet.

Toepasselijk recht en jurisdictie

U stemt in dat alle kwesties ten aanzien van uw toegang tot of gebruik van deze website onder de wetten van de Staat van Californië, V.S., vallen.

ReviverSoft geeft geen garanties dat de Informatie op deze websites nauwkeurig is of voor gebruik beschikbaar is in alle landen en ReviverSoft verbiedt toegang tot de Informatie vanuit de gebieden waarin de inhoud als onwettig is betiteld. Personen die deze website bezoeken doen dat op eigen initiatief en zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke wetten.

U mag de Informatie op deze website niet openen, downloaden, gebruiken of exporteren indien dat inbreuk op de exportwetten en -regels van de Verenigde Staten of inbreuk op enige andere toepasselijke lokale wet of regelgeving betekent.Copyright © 2024 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Cookies
Volg ons.
Bespaar nu 80%
Geef UW PC een boost met onze beste bundeldeal ooit

Haast je! Aanbieding verloopt binnenkort!