Ние се стремим да локализираме нашия сайт в колкото се може повече езици, колкото е възможно, но тази страница в момента е машина за превод, използвайки Google Translate. близо

File Extension Търсене

.atf File Extension

Разработчик: Molecular Devices
Тип на файла: Axon Text File
Вие сте тук, защото вие имате файл с разширение файл, завършващ в .atf. Файлове с разширението на файла .atf може да се стартира само от някои приложения. Това е възможно, че .atf файлове са файлове с данни, а не на документи или на медии, което означава, че не са пригодени за гледане на всички.

какво е .atf файл?

Молекулярни устройства, разработени GenePix Pro Software, програма, използвана от генетични и медицински учени за анализ на ДНК, и това заявление се класифицират като софтуерен анализ на микрочип. Доклади и данни, генерирани от машини и други научни инструменти, използвани за ДНК експерименти могат да бъдат ефективно анализирани с помощта на тези видове приложения. GenePix Pro Software използва ATF файлов формат като файл с данни, че референцията, когато е необходимо. Това ATF файлов формат първоначално е бил разработен от Axon Instruments, и данните, съхранявани в архивите на приложените с .atf разширение включва ДНК експериментална информация, генерирана като доклади от научната машините и инструментите, използвани за микро масив и анализ на ДНК. Потребителите могат да създават ATF файл с помощта на GenePix Pro софтуер, въвеждане на данните, получени като научни подробности за свързаните с тях експерименти чрез функции, интегрирани в софтуера, като се използват други функции, достъпни в GenePix Pro софтуер за обработка и формата на данните и да го запазите във формата на ATF. The GenePix Pro софтуер може да се използва за отваряне и редактиране на съществуващи ATF файлове.

как да отворите .atf файл?

Стартиране на .atf файл, или всеки друг файл на вашия компютър, чрез двукратно щракване върху нея. Ако вашите файлови асоциации са създадени правилно, приложението, което е писано, за да отворите .atf файл ще го отворите. Това е възможно, може да се наложи да изтеглите или закупуване на правилното прилагане. Възможно е също така, че имате правилното прилагане на вашия компютър, но .atf файлове все още не са свързани с него. В този случай, когато се опитате да отворите .atf файл, можете да кажете Windows кое приложение е правилната за този файл. От този момент нататък, откриване на .atf Ще се отвори файл на правилното прилагане. Кликнете тук, за да се определи .atf файлови грешки асоцииране

приложения, които отварят .atf досие

GenePix Pro

GenePix Pro

GenePix Pro is a program employed by genetic and medical scientists for DNA sequencing analysis, and this application is classified as micro array analysis software, it was developed by Molecular Devices and it uses the ATF file format as a referenced data file when required. This ATF file format was initially created by Axon Instruments, and the data stored in files appended with the .atf extension has DNA experimental information produced as reports by the scientific machines and instruments utilized for micro array and DNA sequencing analysis. Users can create an ATF file by using the GenePix Pro Software, inputting the data generated as scientific details of associated experiments thru the features incorporated in the software, with the use of other functions available in the GenePix Pro Software to process and format the data and saves it in the ATF format. The GenePix Pro Software can also be utilized to access and modify existing ATF files.
Microsoft Notepad

Microsoft Notepad

Notepad is a basic text editor used to create plain documents. It is commonly used to view or edit text (.txt) files, and a simple tool for creating Web pages, and supports only the basic formatting in HTML documents. It also has a simple built-in logging function. Each time a file that initializes with .log is opened, the program inserts a text timestamp on the last line of the file. It accepts text from the Windows clipboard. This is helpful in stripping embedded font type and style codes from formatted text, such as when copying text from a Web page and pasting into an email message or other “What You See Is What You Get” text editor. The formatted text is temporarily pasted into Notepad, and then immediately copied again in stripped format to be pasted into the other program. Simple text editors like Notepad may be utilized to change text with markup, such as HTML. Early versions of Notepad offered only the most basic functions, such as finding text. Newer versions of Windows include an updated version of Notepad with a search and replace function (Ctrl + H), as well as Ctrl + F for search and similar keyboard shortcuts. It makes use of a built-in window class named edit. In older versions such as Windows 95, Windows 98, Windows Me and Windows 3.1, there is a 64k limit on the size of the file being edited, an operating system limit of the EDIT class.
Microsoft WordPad

Microsoft WordPad

Files with .rtf, .openbsd, and .readme extensions are some of the files associated or which can be opened with the Microsoft WordPad. RTF files are text documents that can be created, opened, viewed, edited or changed using word processing applications for both Mac and Microsoft Windows-based computers, like Microsoft WordPad for Windows and Microsoft Word 2011 for Mac. It gives the users a wide cross compatibility support, which was the central objective for the improvement of the Rich Text Format technology, and these .rtf files can even be opened, viewed and used with database applications. The OpenBSD Unix platform is frequently utilized in computers running as Web servers of a secure network. OpenBSD files may be saved in directories of the OpenBSD system that were generated upon installation of the software applications. Files with the .openbsd extension can be opened by standard text editors, particularly well-known like Microsoft Notepad, and this text editor may also be utilized to create and edit OPENBSD files. Files with the .readme extension are text documents engaged to give users with beneficial information and specific details about certain applications installed in the system. These files can be opened, viewed and edited with a selection of text editors including Microsoft Notepad and Microsoft WordPad.

една дума на предупреждение

Бъдете внимателни, да не се преименува разширението на .atf файлове, или всякакви други файлове. Това няма да промени вида на файла. Само специален софтуер за преобразуване може да се промени на файл от един тип файл в друг.

това, което е разширение на файл?

Файлово разширение е набор от три или четири знака в края на името на файла, а в този случай, .atf. Файлови разширения ви кажа какъв тип файл и да е, и да разкажат Windows какви програми може да го отвори. Windows често се асоциира програма по подразбиране за всеки файлово разширение, така че, когато щракнете двукратно върху файла, програмата се стартира автоматично. Когато тази програма вече не е на вашия компютър, можете да получите съобщение за грешка, понякога, когато се опитате да отворите файла, свързан.
FIX .atf ГРЕШКИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ФАЙЛОВЕ

Откривайте и фиксирайте грешки при разширението на файловете, проблеми с регистъра и бързо, лесно и безопасно да възстановите оптималното представяне на компютъра.

Опитвам Registry Reviver® Безплатно.

Започни изтегляне

оставите коментар

Коригирайте файловото разширение .atf сега
Намерете и поправете грешки при асоцииране на файловете, които не позволяват този тип файлове да се отвори на вашия компютър.
Стартирайте Fix Now
Инсталирайте Registry Reviver®
Copyright © 2019 Corel Corporation. Всички права запазени. Условия за ползване | поверителност | Cookies
последвайте ни