เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.atf นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Molecular Devices
ประเภทไฟล์: Axon Text File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .atf. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .atf สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .atf ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .atf ไฟล์

อุปกรณ์โมเลกุลพัฒนา GenePix โปรซอฟแวร์โปรแกรมที่ใช้โดยนักวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทางพันธุกรรมสำหรับการวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอและโปรแกรมนี้จัดเป็นซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ microarray รายงานและข้อมูลที่สร้างด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการทดสอบดีเอ็นเอสามารถวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ชนิดของโปรแกรมเหล่านี้ GenePix โปรซอฟแวร์ที่ใช้รูปแบบไฟล์ ATF เป็นไฟล์ข้อมูลที่มีการอ้างอิงเมื่อจำเป็น รูปแบบไฟล์ ATF นี้ถูกพัฒนามาตามตราสารซอนและข้อมูลที่เก็บไว้ในไฟล์ต่อท้ายด้วย .atf ขยายรวมถึงข้อมูลการทดลองดีเอ็นเอสร้างขึ้นเป็นรายงานโดยเครื่องทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่ใช้อาร์เรย์ขนาดเล็กและการวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอ ผู้ใช้สามารถสร้างไฟล์ ATF โดยใช้ซอฟท์แว GenePix Pro, ป้อนข้อมูลการผลิตโดยมีรายละเอียดของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผ่านทางคุณลักษณะรวมเข้ากับซอฟแวร์ที่ใช้ฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่มีอยู่ในซอฟท์แว GenePix Pro เพื่อประมวลผลและจัดรูปแบบข้อมูลและบันทึกไว้ ในรูปแบบเอทีเอฟ ซอฟท์แว Pro GenePix นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการเปิดและแก้ไขไฟล์ ATF ที่มีอยู่

วิธีการเปิด .atf ไฟล์

เปิดตัว .atf แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .atf แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .atf ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .atf ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .atf แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .atf ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .atf ไฟล์

GenePix Pro

GenePix Pro

GenePix Pro is a program employed by genetic and medical scientists for DNA sequencing analysis, and this application is classified as micro array analysis software, it was developed by Molecular Devices and it uses the ATF file format as a referenced data file when required. This ATF file format was initially created by Axon Instruments, and the data stored in files appended with the .atf extension has DNA experimental information produced as reports by the scientific machines and instruments utilized for micro array and DNA sequencing analysis. Users can create an ATF file by using the GenePix Pro Software, inputting the data generated as scientific details of associated experiments thru the features incorporated in the software, with the use of other functions available in the GenePix Pro Software to process and format the data and saves it in the ATF format. The GenePix Pro Software can also be utilized to access and modify existing ATF files.
Microsoft Notepad

Microsoft Notepad

Notepad is a basic text editor used to create plain documents. It is commonly used to view or edit text (.txt) files, and a simple tool for creating Web pages, and supports only the basic formatting in HTML documents. It also has a simple built-in logging function. Each time a file that initializes with .log is opened, the program inserts a text timestamp on the last line of the file. It accepts text from the Windows clipboard. This is helpful in stripping embedded font type and style codes from formatted text, such as when copying text from a Web page and pasting into an email message or other “What You See Is What You Get” text editor. The formatted text is temporarily pasted into Notepad, and then immediately copied again in stripped format to be pasted into the other program. Simple text editors like Notepad may be utilized to change text with markup, such as HTML. Early versions of Notepad offered only the most basic functions, such as finding text. Newer versions of Windows include an updated version of Notepad with a search and replace function (Ctrl + H), as well as Ctrl + F for search and similar keyboard shortcuts. It makes use of a built-in window class named edit. In older versions such as Windows 95, Windows 98, Windows Me and Windows 3.1, there is a 64k limit on the size of the file being edited, an operating system limit of the EDIT class.
Microsoft WordPad

Microsoft WordPad

Files with .rtf, .openbsd, and .readme extensions are some of the files associated or which can be opened with the Microsoft WordPad. RTF files are text documents that can be created, opened, viewed, edited or changed using word processing applications for both Mac and Microsoft Windows-based computers, like Microsoft WordPad for Windows and Microsoft Word 2011 for Mac. It gives the users a wide cross compatibility support, which was the central objective for the improvement of the Rich Text Format technology, and these .rtf files can even be opened, viewed and used with database applications. The OpenBSD Unix platform is frequently utilized in computers running as Web servers of a secure network. OpenBSD files may be saved in directories of the OpenBSD system that were generated upon installation of the software applications. Files with the .openbsd extension can be opened by standard text editors, particularly well-known like Microsoft Notepad, and this text editor may also be utilized to create and edit OPENBSD files. Files with the .readme extension are text documents engaged to give users with beneficial information and specific details about certain applications installed in the system. These files can be opened, viewed and edited with a selection of text editors including Microsoft Notepad and Microsoft WordPad.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .atf ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .atf. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขข้อผิดพลาดของสมาคม ห้องสมุด

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของส่วนขยายของไฟล์ปัญหารีจิสทรีและเรียกคืนประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและปลอดภัย

ลอง Registry Reviver® ฟรี.

เริ่มต้นดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

ตอนนี้ Fix .tf File Extension
ค้นหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงไฟล์ซึ่งป้องกันไม่ให้ไฟล์ประเภทนี้เปิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เริ่ม Fix Now
ติดตั้ง Registry Reviver®