เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ฉันจะใช้ Registry Reviver เพื่อค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร? (คู่มือเชิงภาพ)How do I use Registry Reviver to scan for issues and repair them? (Visual Guide)

คำแนะนำฉบับย่อด้านล่างแสดงให้คุณเห็นว่า Registry Reviver สามารถใช้ในการค้นหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างไรใน 5 ขั้นตอน

ขออภัยนี้ไม่ได้ช่วย คุณกำลังประสบปัญหาอะไร?
Great! ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น
คำตอบนี้ไม่ช่วย
แก้ไขการแปล
เครื่องแปลภาษา (Google):
กำลังโหลด ...
คัดลอกไปแก้ไข
or ยกเลิก