เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ไฟล์นามสกุลห้องสมุด

นามสกุลไฟล์เป็นสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์เช่น. docx,. PDF หรือ. TXT นามสกุลไฟล์บอกคุณประเภทของไฟล์และโปรแกรมที่สามารถเปิดได้ ส่วนขยายเหล่านี้ถูกนำมาใช้ใน Microsoft Windows, Mac OS X และ Linux ระบบปฏิบัติการ

นามสกุลไฟล์ที่รู้จักกันมากที่สุด

ไฟล์ข้อความ

.docx Microsoft Open Word XML Document
.doc Microsoft Word Document
.txt Plain Text File
.rtf Revit Family Template File
.odt OpenOffice/StarOffice File

ไฟล์เสียง

.mp3 MP3 Audio File
.wav Wave Audio File
.aac MPEG-2 Advanced Audio Coding File
.wma Windows Media Audio File
.m4a MPEG-4 Audio File

ไฟล์วิดีโอ

.avi Audio Video Interleave File
.mp4 MPEG-4 Video File
.mov Video Clip
.flv Video File
.mpg MPEG 1 System Stream

แฟ้มข้อมูล

.pdf Portable Document Format File
.xls Excel Spreadsheet File
.csv Comma Separated Values File
.ini Initialization/Configuration File
.html Hypertext Markup Language File

การบีบอัดไฟล์

.zip ZIP File
.rar WinRAR Compressed Archive
.7z Compressed File
.tar Consolidated Unix File Archive
.gz GNU Zipped Archive File

แฟ้มที่ปฏิบัติการได้

.exe Windows Executable File
.msi Windows Installer File
.bin Binary Disc Image
.app Punch Post
.dmg Disk Copy Disk Image File
ประหยัด 80% ทันที
เพิ่มประสิทธิภาพพีซีของคุณด้วยข้อเสนอชุดรวมที่ดีที่สุดของเรา

รีบ! ข้อเสนอจะหมดอายุเร็วๆ นี้!