เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.ssa นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Kotus
ประเภทไฟล์: Sub Station Alpha Subtitle File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .ssa. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .ssa สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .ssa ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .ssa ไฟล์

Kotus, โปรแกรมเมอร์แต่ละพัฒนา SSA (Sub สถานีอัลฟาบรรยาย) เทคโนโลยีการจัดเก็บแฟ้มและท้าย .ssa ขยายไฟล์เหล่านี้ ไฟล์เหล่านี้ SSA เนื้อหาที่มีข้อความที่อาจจะนำมาใช้กับรูปแบบและคุณลักษณะการจัดรูปแบบข้อความดังนั้นนี้หมายความว่าแบบอักษรที่แตกต่างกัน, การออกแบบตัวอักษรและสีที่อาจจะถูกใช้โดยผู้สร้างของแฟ้ม SSA แอปพลิเค MPlayer ให้การสนับสนุนสำหรับไฟล์ที่มี .ssa ขยาย มีรุ่นของ MPlayer พัฒนาสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Microsoft และอีกรุ่นยังได้รับการพัฒนาสำหรับผู้ใช้ Mac เป็น โปรแกรม Aegisub เป็นโปรแกรมอื่นบูรณาการกับการสนับสนุนสำหรับไฟล์เหล่านี้ SSA และเช่นเดียวกับ MPlayer นักพัฒนา Aegisub ให้ผู้ใช้ด้วยการสนับสนุนการทำงานร่วมกันข้ามกว้างขึ้นเพราะพวกเขามีรุ่นสำหรับผู้ใช้ Microsoft ระบบที่ใช้ Windows และอีกรุ่นสำหรับเครื่อง Mac ไฟล์ SSA เหล่านี้ส่วนใหญ่จะใช้โดยนักพัฒนาวิดีโอดิจิตอลโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มคำบรรยายในโครงการพัฒนาวิดีโอของพวกเขาโดยใช้เอกสารข้อความเหล่านี้ใน .ssa รูปแบบ เหล่านักพัฒนาวิดีโอก่อนหน้านี้ใช้สถานีย่อยอัลฟาซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีจัดเป็นซอฟต์แวร์ในการสร้างคำบรรยายวิดีโอ แต่เนื่องจากนักพัฒนาของโปรแกรมนี้ได้หยุดการพัฒนาและการสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์นี้นักพัฒนาวิดีโอตอนนี้ใช้โปรแกรมอื่น ๆ บางส่วนที่ยังคงให้การสนับสนุน สำหรับแฟ้มเหล่านี้ SSA ตั้งแต่ไฟล์ใน .ssa ขยายมักจะมีไฟล์ข้อความแก้ไขข้อความสามารถใช้ในการเปิดและดูเนื้อหาของเอกสารข้อความเหล่านี้ SSA

วิธีการเปิด .ssa ไฟล์

เปิดตัว .ssa แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .ssa แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .ssa ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .ssa ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .ssa แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดสมาคม .ssa ไฟล์

การใช้งานที่เปิดได้ .ssa ไฟล์

MPlayer

MPlayer

The MPlayer software is a free media player application, and this program is usually categorized as freeware. However, the MPlayer application is actually an open source program, which means its source code (the foundation of its software) can be edited, improved or enhanced by anyone. The MPlayer program is also supported by major operating systems like Microsoft Windows, Apple Mac OS X and various Linux as well as UNIX distributions. OS/2, AmigaOS, Syllable, AROS Research OS and MorphOS are also implemented with support for the MPlayer application. This program can even work on Microsoft DOS (Disk Operating System) with the use of the HX DOS Extender (Microsoft Windows version only). The MPlayer software has also been ported to several devices with the use of third-party community plug-ins, including one for Amazon Kindle. The MPlayer program looks a little like the VLC Media Player application and has inherited the latter's ability to play any type of media content known to most users, and even save streamed media content to a file on the local machine. MPlayer also supports a companion application called mEncoder, which is primarily used for streaming content input and for transcoding it to several output formats, with a few additional video transformation processes implemented into its operations.
CyberLink PowerDVD 12

CyberLink PowerDVD 12

CyberLink Power DVD 12 is a multimedia player that can play all media matters such as music, photos, movies and videos. This software can convert the Blu-ray format movies to High definition movies and 3 dimensional movies. The user may also enhance the videos for a more professional look, and enjoy the photos with an improve quality. The software has provided an "Instant scale" to make the files viewable without playing it. The user may also preview the photos inside a folder without opening the folders by using the "Instant View tool". CyberLink Power DVD 12 Runs on Window XP (SP3), Window Vista and Windows 7. The processor would be Pentium 4 3.2 GHz or higher, A VGA card (NVIDIA GeForce GTX 400 or higher/ AMD Radeon HD 6000 or higher) and 330 MB for the Hard Drive. An Internet connection is also required for the initial activation of the software.
VirtualDub

VirtualDub

Licensed unders GNU GPL or General Public License, VirtualDub is a video capture and processing utility software. This software is able to process video files in any number from small to large data with the functionality to work with third party video filters. It can read standard file formats like AVI and MPEG-1 files for videos as well as BMP for images. However, this particular program does not have a general purpose editing tool unlike the Adobe Premiere. It is compatible for all 32 and 64 bit Windows, namely Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows NT4, Windows ME and Windows 98. Also, it requires the following system requirements: Pentium III 733 or Celeron 300 @ 450 Hauppage WinTV 44K Hz 16-bit stereo PCM processor, 640 by 480 YUY2 at 29.97 fps that must be compressed with PicVideo (on screen display at quality 18) or Huffyuv (Predict Median with Preview on).
Aegisub for Microsoft Windows

Aegisub for Microsoft Windows

Aegisub for Microsoft Windows is a cross platform open-source software that enables users to create, add or edit subtitles in videos, TV shows and even karaoke. It comes with an in-built real time video preview with subtitles to verify and check any correction necessary before finally saving it is a finished data. This is primarily used in fan-subbing, which is the practice of creating and translating subtitles that are not officially or commercially suggested but optional for fans and users. Subtitles are saved in files that are usually in standard format so they become visible even after CD or DVD burning. Subtitles are inserted based on frame number or time number, but there is also the option to use rich-format elements or special effects like animated colors (used particularly for karaoke), just to showcase uniqueness. Aegisub for Microsoft Windows is absolutely downloadable on Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 and Windows 2000.
Microsoft Notepad

Microsoft Notepad

Notepad is a basic text editor used to create plain documents. It is commonly used to view or edit text (.txt) files, and a simple tool for creating Web pages, and supports only the basic formatting in HTML documents. It also has a simple built-in logging function. Each time a file that initializes with .log is opened, the program inserts a text timestamp on the last line of the file. It accepts text from the Windows clipboard. This is helpful in stripping embedded font type and style codes from formatted text, such as when copying text from a Web page and pasting into an email message or other “What You See Is What You Get” text editor. The formatted text is temporarily pasted into Notepad, and then immediately copied again in stripped format to be pasted into the other program. Simple text editors like Notepad may be utilized to change text with markup, such as HTML. Early versions of Notepad offered only the most basic functions, such as finding text. Newer versions of Windows include an updated version of Notepad with a search and replace function (Ctrl + H), as well as Ctrl + F for search and similar keyboard shortcuts. It makes use of a built-in window class named edit. In older versions such as Windows 95, Windows 98, Windows Me and Windows 3.1, there is a 64k limit on the size of the file being edited, an operating system limit of the EDIT class.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .ssa ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .ssa. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไข . ssa ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสมาคมจัดซื้อ

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของส่วนขยายของไฟล์ปัญหารีจิสทรีและเรียกคืนประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและปลอดภัย

ลอง Registry Reviver® ฟรี.

เริ่มต้นดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

แก้ไขส่วนขยาย . ssa File ตอนนี้
ค้นหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงไฟล์ซึ่งป้องกันไม่ให้ไฟล์ประเภทนี้เปิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เริ่ม Fix Now
ติดตั้ง Registry Reviver®