เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.spl นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Microsoft
ประเภทไฟล์: Windows Print Spool File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .spl. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .spl สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .spl ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .spl ไฟล์

พิมพ์ไฟล์ใน Microsoft Windows สร้างคู่ของไฟล์หลอดหนึ่งที่มีการขยาย SHD และหนึ่งที่มีการขยาย SPL SHD มีการตั้งค่าในขณะที่ SPL มีคำสั่งสำหรับการวาดภาพของเครื่องพิมพ์ ไฟล์ SPL มักจะใช้เมื่อมีการส่งงานพิมพ์และพิมพ์ข้อมูลที่พวกเขามีกำลัง spooled หมายถึงพวกเขามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารดิจิตอลและเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์ที่จะเริ่มต้นในการพิมพ์งาน ข้อมูลที่บันทึกไว้โดยไฟล์ SPL เหล่านี้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดิบซึ่งหมายความว่าไฟล์ SPL สามารถ RAW ไฟล์หมายถึงพวกเขาอาจมีข้อมูลคล้ายกับว่าข้อมูลที่ส่งสำหรับการพิมพ์เช่น CaPSL, บมจ. ฯลฯ ตั้งแต่ไฟล์เหล่านี้ให้บริการ จัดเก็บชั่วคราวสำหรับข้อมูลงานพิมพ์เมื่องานเสร็จสมบูรณ์พวกเขาจะอบและบันทึกไว้ใน C: \ Windows \ System32 \ spool \ \ เครื่องพิมพ์เร็วที่สุดเท่าที่พวกเขาจะส่ง ไฟล์ SPL ไม่ได้เฉพาะไฟล์ที่บันทึกไว้โดย Windows ในไดเรกทอรีที่แน่นอนว่า นอกจากนี้ยังประหยัดไฟล์ SHD กับมันโดยที่ไฟล์เหล่านี้ช่วยให้การส่งซ้ำของงานพิมพ์ในกรณีที่หยุดชะงัก

วิธีการเปิด .spl ไฟล์

เปิดตัว .spl แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .spl แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .spl ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .spl ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .spl แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .spl ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .spl ไฟล์

Microsoft Windows

Microsoft Windows

Microsoft Windows is a sequence of graphical interface operating systems developed, marketed, and sold by Microsoft Corporation. Some of its features are: (1) Windows Live - is a group of tools and software for Windows’ use. Users can have access to Windows Live by making a free account. This includes a chat client, networking tools, a movie maker and photo gallery, and email and Internet functions. A user can select to download and utilize all of these programs, or only download a selection of them depending on needs; (2) Windows Search - is a search function included with Windows that permits the user to search for files by name, date and file, text within a file in case user cannot remember the document name, and the entire computer. Windows Search is located in the start menu; (3) Windows Updates – this includes an automatic update feature with the purpose of keeping its operating system safe and up-to-date. Security updates are fixed with this feature to help protect against new risks as well as to apply any software updates and bug fixes. Users can set this feature to check for new updates and install them directly or turn off the automatic update feature and check for updates manually on their own; and (4) Windows Taskbar - is the central navigation tool for Windows. It includes the Start Menu, which allows users to open programs and features. It also includes a clock, calendar, and program icons for things such as usually utilized programs and updates. The taskbar and the items displayed in it are customizable. It is located at the bottom of the screen by default, but can be moved to the top or sides of the screen if the user chooses. The company launched an operating setting named Windows on November 20, 1985 as an add-on to MS-DOS in response to the rising interest in graphical user interfaces (GUIs). Microsoft Windows came to rule the world's personal computer market with over 90% market share, overtaking Mac OS, which had been introduced in 1984. The most recent client version of Windows is Windows 7; the most recent server version is Windows Server 2012; the most recent mobile version is Windows Phone 7.5.
EMF Printer Spool File Viewer

EMF Printer Spool File Viewer

EMF Printer Spool File Viewer is used to view EMF spool file, which is an independent format usually held in the raw printer page definition language not officially documented by Microsoft (spool file is only supported by PCL, PostScript or one of many other options but not in Windows NT, 2000, 2003, and XP). This article reveals that it is a series of enhanced metafile records and numerous record types specifically in business. Select the menu File->Open in viewing the EMF spool file. A dialog box will appear allowing you to browse the spool file (with file extension .spl) and these will typically held in your $winnt$\System32\spool\ directory. If you want to send a file who doesn't have the application for viewing, use the application's print function and send the spool file to them since EMF spool file serves as a quick and dirty portable document format. Spool file has the structure of parsing the file in extracting information from it. If you want to extract only the text from a printed document for archiving, parse the file and extract the EMR_EXTTEXTOUTA and EMR_EXTTEXTOUTW records.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .spl ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .spl. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
FIX .spl ผิดพลาด file สมาคม

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของส่วนขยายของไฟล์ปัญหารีจิสทรีและเรียกคืนประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและปลอดภัย

ลอง Registry Reviver® ฟรี.

เริ่มต้นดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

แก้ไขนามสกุล. spl File ตอนนี้
ค้นหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงไฟล์ซึ่งป้องกันไม่ให้ไฟล์ประเภทนี้เปิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เริ่ม Fix Now
ติดตั้ง Registry Reviver®