Våra mest populäraPC-paketet är på rea!
  • Optimera din dators prestanda
  • Skydda dina privata uppgifter
  • Förbättra datorsäkerheten
Bara idag - upp till 50 % rabatt!
Spara
Upp till
50
%
Vi strävar efter att visa vår hemsida på så många språk som möjligt, dock är den här sidan för närvarande maskinöversatt med hjälp av Google Translate. stäng
Artiklarna

Felet CACHE_INITIALIZATION_FAILED BSOD (Blue Screen of Death) kan visas under initialiseringsprocessen för Windows Vista, XP och 2000, och Windows 7 och 8. Det uppstår när operativsystemet har upptäckt ett fel i enhetsdrivrutinen eller när inkompatibilitetsproblem är detekteras för både en drivrutin och en installerad enhet. Felet resulterar i automatisk avstängning av datorn för att förhindra skador och eventuell förlust av data från olagrat arbete. Detta BSOD-fel är också känt som “CACHE_INITIALIZATION_FAILED” och “STOP 0x00000066”. Vissa användare av Windows har rapporterat det här felet, som normalt visas på skärmen under systemets […]

Felet BUGCODE_USB3_DRIVER BSOD (Blue Screen of Death) uppstår när USB-drivrutinen har kraschat. Det orsakar inte automatisk avstängning av datorn, men USB-värden startas om automatiskt och felsökningsdata sparas av datorn. Detta BSOD-fel används för att referera till alla USB-felprov som orsakas av felaktiga åtgärder som utförs av USB-drivrutiner. Det kan orsakas av faktorer som användningen av URB (USB Request Block) som har skickats till kärnstacken, skickar en skadad URB till kärnstapeln och skickar en Stäng Static Streams URB i och ogiltigt tillstånd. Detta BSOD-fel är också känt som “BUGCODE_USB3_DRIVER” och “STOP […]

Felet BUGCODE_USB_DRIVER BSOD (Blue Screen of Death) kan uppstå under initialiseringsprocessen för Windows Vista, XP och 2000, och Windows 7 och 8. Det betyder att ett fel har uppstått som gäller installerad USB-maskinvara, t.ex. moderkort och bilagor, eller om ett fel har uppstått när du laddar en USB-drivrutin. Detta fel resulterar i en avstängning eller ett omstartstillstånd för att förhindra skador och förlust av olagrade data. Det här BSOD-felet uppträder också i datorer som kör Windows 7 och Windows Server 2008 R2 när systemet återupptas från ett viloläge när en […]

Felet BUGCODE_PSS_MESSAGE_SIGNATURE BSOD (Blue Screen of Death) kan uppstå under initialiseringsprocessen för Windows Vista, XP och 2000, och Windows 7 och 8. Det betyder att en applikation som körs på systemet har ersatt en systemfil, vilket leder till nödsituationen avstängning av datorn för att förhindra förlust av data från olagrat arbete. Det uppstår när operativsystemet har hittat en ogiltig filsignatur efter att den har utfört en verifiering av filens giltighet. Detta BSOD-fel orsakas oftast av skadade eller skadade Windows-systemfiler. Skador på filer kan ha uppkommit under felaktig radering av en […]

Felet BUGCODE_PSS_CRASH_PROGRESS BSOD (Blue Screen of Death) kan visas under initialiseringsprocessen för Windows. Det betyder att datorn dumpar fysiskt minne till disken och har genomfört datorns nödstopp för att förhindra förlust av data från olagrat arbete. Denna komponent i felkorrigeringen 0x4000008 uppstår i kernel-läget på grund av maskinfel, och ibland av problem med nyligen installerad programvara. Detta BSOD-fel kan orsakas av andra faktorer som felaktig avstängning av systemet, felaktig borttagning av en viktig fil från registret och felaktig installation eller avinstallation av programvara som resulterade i fel i registret. Detta […]

Felet BUGCODE_PSS_CRASH_INIT BSOD (Blue Screen of Death) kan visas under initialiseringsprocessen för Windows. Det betyder att datorn har startat en fysisk minnesdump och har genomfört datorns nödavstängning för att förhindra förlust av data från olagrat arbete. Denna typ av fel uppstår i kernel-läget på grund av maskinvarufel, och ibland av problem med nyligen installerad programvara. Detta BSOD-fel kan orsakas av andra faktorer som felaktig avstängning av systemet, felaktig borttagning av en viktig fil från registret och felaktig installation eller avinstallation av programvara som resulterade i fel i registret. Detta BSOD-fel […]

Felet BUGCODE_PSS_CRASH_DONE BSOD (Blue Screen of Death) kan visas under initialiseringsprocessen för Windows. Det betyder att den fysiska minnesdumpen är klar och datorns nödstopp stängs av för att förhindra förlust av data från olagrat arbete. Det fysiska minnesdumpfelet innebär att filerna och programmen som körs under den perioden överförs till en dold mapp för analys senare. Det här felet uppstår oftast på grund av förekomsten av skadad eller skadad drivrutinsprogramvara i registret, och när det finns för många program som körs samtidigt. Andra bidragande faktorer är överklockning, överhettning och ett […]

Felet BUGCODE_NDIS_DRIVER_LIVE_DUMP BSOD (Blue Screen of Death) kan visas under initialiseringsprocessen för Windows 8.1 och senare versioner av Windows. Det betyder att en kärnkärl för levande kärnor har tagits upp av NDIS (Network Driver Interface Specification), vilket resulterade i datorns nödstopp för att förhindra dataförlust från olagrat arbete. BSOD orsakas vanligtvis av hårdvaru- och mjukvaruproblem, särskilt när ett nytt program eller en enhet har installerats innan BSOD-felet stöter på. Denna BSOD är också känd som “BUGCODE_NDIS_DRIVER_LIVE_DUMP” och “STOP 0x0000015E”. I denna situation har inget fel skapats eller rapporterats på skärmen, […]

Felet BUGCODE_NDIS_DRIVER BSOD (Blue Screen of Death) kan uppstå under initialiseringsprocessen för Windows XP, Vista, 2000, 2008 och Windows 7 och 8. Det betyder att ett problem har uppstått under laddningen av en felaktig drivrutin för ett nätverk anordning. Detta fel befordrade datorns abrupta avstängning för att förhindra skador och förlust av data. BSOD-felet orsakas vanligtvis av felaktiga operationer som drivs av drivrutinen för en nyinstallerad nätverkshårdvara. Föraren kan vara skadad, föråldrad eller är oförenlig med operativsystemet. Installationen av en nätverkshårdverksenhet som är inkompatibel med datorn kan också orsaka detta […]

Felet BUGCODE_ID_DRIVER BSOD (Blue Screen of Death) kan visas under initialiseringsprocessen för Windows XP, Vista, 2000, 2008 och Windows 7 och 8. Det betyder att ett problem har uppstått vid laddning av en NDIS (Network Driver Interface Specifikation) förare, vilket resulterade i datorns nödstopp för att förhindra skador och förlust av data. NDIS-drivrutinen anger standardgränssnittet mellan lagrade nätverksdrivrutiner och ansvarar för att upprätthålla parametrarna och tillståndsinformationen för nätverksdrivrutiner. BSOD-felet orsakas oftast av felaktiga operationer som körs av program och drivrutiner, särskilt nätverkshanterare. Det beror också på att en maskinvara för […]

Felet BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED BSOD (Blue Screen of Death) kan uppstå under initialiseringsprocessen för Windows XP, Vista, 2000, 2008 och Windows 7 och 8. Det betyder att ett problem har uppstått under startprocessen på grund av felaktig eller saknad föraren, och datorns nödstopp är implementerad för att förhindra skador och förlust av data. BSOD-felet orsakas oftast av problem med hårdvaru- eller drivrutiner, till exempel en föråldrad, skadad eller skadad drivrutin. Det kan också bero på en nyligen installerad hårdvara eller drivrutin som inte är kompatibel med datorn och operativsystemet. Det här BSOD-felet […]

Felet BOOTLOG_NOT_LOADED BSOD (Blue Screen of Death) kan uppstå under initialiseringsprocessen för Windows XP, Vista, 2000, 2008 och Windows 7 och 8. Det betyder att ett problem har uppstått under startprocessen på grund av att det inte gick att ladda vissa startfiler. Startfilerna kan vara saknade eller skadade, och datorns nödstopp är implementerad för att förhindra skador och förlust av data. BSOD-felet orsakas oftast av ett instabilt registersystem eller skadade filer, till exempel skadade systemfiler som leder till startfel. Förekomsten av skadade filer destabiliserar systemet och resulterar i fel när […]

“ACPI BIOS FATAL ERROR” BSOD (Blue Screen of Death) kan visas när BIOS-systemet (Basic Input / Output System) upptäcker ett fel i maskinvaran eller ett problem med den installerade drivrutinen. Den felaktiga komponenten tvingar systemet att starta om, vilket kan leda till förlust av olagrade data. Detta BSOD-fel kallas ibland Stoppmeddelande eller Bugg-kontroll och visas vanligtvis när BIOS upptäcker ett fel i hårdvaran, som överhettning av komponenter och en strömkälla. Detta BSOD-fel är också känt som “ACPI_BIOS_FATAL_ERROR” och “Windows STOP0x000000E0. Vissa Windows XP-användare har rapporterat detta BSOD-fel som normalt visas […]

Felet “STATUS SAM INIT FAILURE” BSOD (Blue Screen of Death) kan uppstå under initialiseringsprocessen för Windows. Detta BSOD-fel uppträder vanligtvis i datorer som inte regelbundet underhålls, vilket resulterar i skadade eller saknade systemfiler och felkonfiguration av operativsystemet. Detta BSOD-fel hänför sig till felet i initialiseringen av Security Accounts Manager, som är delen av Windows-registret som innehåller en databas med användarnamn och lösenord för systemet. Den här säkerhetsfunktionen säkerställer att det angivna användarnamnet och lösenordet matchar en kombination som anges i databasen, vilket gör det möjligt för användaren att komma åt […]

Felet “FATAL SYSTEM ERROR” BSOD (Blue Screen of Death) kan uppstå under initialiseringsprocessen för Windows XP. Det här felet uppträder normalt när operativsystemet inte kan hitta en drivrutin (SYS-fil) eller om den befintliga filen är skadad eller skadad. Detta fel hänvisas till i många fall som en systemkrasch, där systemet stannar på grund av osäkra driftsförhållanden. Det innebär att installera den nödvändiga drivrutinen eller ersätta den skadade filen kan lösa detta BSOD-fel. I vissa situationer kan detta BSOD-fel orsakas av en skadad eller saknad User32.dll-fil, vilket är kärnprocessen i operativsystemet […]

Fler blogginlägg:

efter kategori
Vanliga
Allmän information inlägg
Hur är det
Optimera din dator steg för steg
Infographics
Stora, detaljerade grafiska presentationer
Information
Dator åsikter, kommentarer och nyheter
Underhåll
Håll datorn utan att uppgradera
News
Om ReviverSoft och våra produkter
Nybörjare
För början datoranvändare
Optimeringar
Gör din dator arbeta med färre fel
PC Bottlenecks
Dator element som saktar ner det
Registry Insights
Hur Windows-registret fungerar
ReviverSoft
Ta reda på vad som är nytt på ReviverSoft
Windows 10
Användar du Windows 10? Visa tips och tricks specifikt för dig.


Redigera översättning
Maskinöversättning (Google):
Laddar...
Kopiera till redaktören
or Avbryt