Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσουν την ιστοσελίδα μας σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες, ωστόσο αυτή η σελίδα είναι μηχανή μεταφραστεί χρησιμοποιώντας το Google Translate. κοντά

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα σημείο επαναφοράς συστήματος πριν ενημερωθούν οι οδηγοί;How do I create a system restore point before drivers are updated?

Driver Reviver δημιουργεί εύκολα το σημείο μια επαναφορά συστήματος στον υπολογιστή σας, πριν από οποιαδήποτε επισκευή, τη βελτιστοποίηση ή αλλαγές πραγματοποιούνται.

Ένα σημείο επαναφοράς συστήματος σας επιτρέπει να αναιρέσετε πρόσφατες αλλαγές και να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε μια προηγούμενη ημερομηνία και ώρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν πρόσφατες αλλαγές ή επισκευές έχουν ανεπιθύμητη επίδραση στον υπολογιστή σας και θέλετε να επαναφέρετε όλες τις αλλαγές.

Η Δημιουργία σημείου επαναφοράς συστήματος πριν Βελτιστοποίηση επιλογή είναι διαθέσιμη κάτω από την περιοχή Επιλογές της Reviver Driver και είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πατώντας το διακόπτη.

dr_system_Restore

Δυστυχώς αυτό δεν βοήθησε. Τι πρόβλημα είναι εσείς αντιμετωπίζετε;
Μεγάλη! Ευχαριστώ για την ανατροφοδότηση.
Μήπως αυτή η απάντηση να βοηθήσει;
Επεξεργασία μετάφραση
Αυτόματη μετάφραση (Google):
Φόρτωση ...
Αντιγραφή στο συντάκτη
or Ακύρωση