registry reviver

Reparera, optimera och underhåll
ditt Windows-register säkert.

 • Snabbt reparera registerproblem
 • Optimera ditt Windows-register
 • Minska tiden det tar att starta er PC
LADDA NER Köp

Registry Reviver kommer att skanna ditt Windows-register för problem. Registry Reviver kan reparera, underhålla och optimera ditt register för att återställa optimal effektivitet hos det och din PC.

Bildgalleri

Återställer optimal prestanda
hos ditt register Restores optimum performance[[HTML_0]] to your registry

Registry Reviver använder proprietära algoritmer för att skanna dig Registry för problem och säkert reparera dem. Registry Optimizer optimerar organisationen och strukturen i ditt registry för att förbättra effektiviteten och effektiviteten.

Minimera PC kraschar och problem

Genom att reparera problem i ditt Windows-register kommer du att uppleva mindre registerhanteringssystem kraschar och konflikter.

Minska starttiden

Startup Manager låter ditt snabbt och enkelt hantera vilka applikationer och tjänster du vill starta då datorn startas för att optimera starttiden och allmän PC-prestanda. Startup Manager allows you to quickly and easily manage which applications and services you want to launch at startup to optimize boot times and overall PC performance.

Säkert och enkelt att använda

Registry Reviver är otroligt enkel och snabb att använda och inkluderar säkerhetsfunktioner som automatisk säkerhetskopiering, återställningsfunktion, undantag och skapar systemåterställningspunkter. is unbelievably easy and quick to use and include security features like automatic backups, restore wizard, exclusions and creates system restore points.

Windows™ register

Vad är What is Windows™ Register?

Registret är en nyckelkomponent i operativsystemet Windows, till den grad att utan det kan Windows inte ens köras. När ny hårdvara eller mjukvara installeras i Windows lagras dess konfiguration i registret. Detta låter Windows komma åt den informationen senare, till exempel då Windows startas. The registry is a key component of the Windows operating system, so much so that without it, Windows would not run. When a new piece of hardware or software is installed, Windows stores its configuration in the registry. This allows Windows to retrieve that information later, such as at startup.

Då Windows startas läser den av konfigurationen i registret och vet vilka drivrutiner som behöver laddas, vilka inställningar som ska användas och vilka resurser som behöver allokeras för att utrustningen ska fungera. Eftersom den här informationen lagras i registret på hårddisken har Windows informationen tillgänglig varje gång systemet startas.

Registret finns dock inte bara för inställningar för operativsystemet: användarinställningar och applikationsinställningar lagras också i registret. När du ändrar din bakgrundsbild eller skärmsläckare lagras det i registret. När du stänger av Windows och sedan startar det igen senare finns dina inställningar tillgängliga och laddas automatiskt. Applikationsinställningar som vilken mapp du vill ladda ner filer till eller vilken din förinställda font i ordbehandlingsprogrammet är lagras också här. Som du kan se innehåller registret information som inte bara är väsentlig för operativsystemets användning utan är också avgörande för att låta dig skräddarsy Windows för dina personliga behov. As Windows starts it will read the configuration in the registry and know which drivers need to be loaded, which settings are to be applied, and which resources need to be allocated in order for the equipment to work. Because this information is stored in the registry on the hard drive, Windows has this information available each time it boots up.[[HTML_0]][[HTML_1]]The registry, however is not only for operating system settings: user preferences and application settings are also stored in the registry. When you change your desktop background or screen saver, these details are stored in the registry. When you shut down Windows then start it up again later, your preferences are made available and loaded automatically. Application settings such as which directory you would like to download files to, or what your default font is in a word processing program are stored here as well. As you can see, the registry contains information that is not only vital to the use of the operating system, but also essential in allowing you to customize Windows to your particular needs.

Fortsätt läsa Continue reading

Varför ska jag återställa mitt Register?

Med tiden med normal användning kommer din dators register att svälla och fyllas av föråldrade eller onödiga uppgifter. Detta gäller särskilt när mjukvara, drivrutiner och hårdvarukomponenter läggs till och tas bort från din dator. Over time and with normal use, your computer's registry will become bloated and filled with obsolete or unnecessary entries. This is especially true as software, drivers, and hardware components are added and removed from your computer.

Med så många tillägg, raderingar och andra ändringar kan ditt Windows-register fyllas med problem som tomma destinationer, föräldralösa referenser eller det kan till och med bli skadat. Behovet av att du rensar föråldrade registreringsinställningar eller reparerar dina registerproblem blir avgörande för att säkerställa optimal prestanda för datorn.

Fortsätt läsa Continue reading

Återfå maximal funktion och effektivitet i din PCs windowsregister!

LADDA NER Köp

systemkrav

300MHz eller högre processor | 256 MB RAM-minne | 22 MB hårddiskutrymme
 • registry reviver talar:
 • Bahasa Indonesia
 • Čeština
 • Dansk
 • Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe

 • Ελληνικά
 • Български
 • Русский
 • ภาษาไทย
 • 한국어
 • 日本語
 • 台語
 • 中文

Certifierad av AppEsteem
ReviverSoft åtar sig att leverera säker och ren mjukvara. Certifieringen från AppEsteem understryker ytterligare vår strävan, då den försäkrar att denna produkt uppfyller hårda krav samt att den följer mjukvarubranschens mest omfattande riktlinjer för konsumentskydd.

Få all programvara du behöver

Total PC Care är den ultimata lösningen för din dator.

Den inkluderar full tillgång till Registry Reviver och 7 andra kraftfulla, lättanvända produkter som är utformade för att snabba upp, skydda och underhålla din dator.

Få obegränsad tillgång, fullständig vård och fantastiskt värde.

Läs mer
Copyright © 2024 Corel Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Användarvillkor | Integritet | Cookies
följ oss
Spara 80% nu
Förbättra DIN PC med vårt bästa paketerbjudande någonsin

Skynda! Erbjudandet går snart ut!