Press

Vi ser positivt på interessen for journalister, anmeldere og bloggere til å finne ut mer om ReviverSoft, vår bedriftsfilosofi og våre produkter.

Hvis du er interessert i å finne vår mer om oss, kan du fylle ut følgende skjema og vårt presse Liaison vil kontakte deg.


 


© 2017 Corel Corporation eller dets datterselskaper. Alle rettigheter reservert. ReviverSoft er nå del av Corel Corporation.
Følg oss