เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

หาคำตอบจากเรา
ชุมชนของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

พิมพ์คำถามหรือปัญหาของคุณที่นี่วิธีการแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์ Hp ไม่พิมพ์ด้วยหมึกดำ


ถามโดย
Savannah Guthrie
2018/12/05 06:37
0 ไม่ชอบมัน
ในการแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์ HP ไม่พิมพ์ด้วย Black Ink คุณต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้: ใส่กระดาษลงในถาดและเปิดการตั้งค่าภายใต้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ตอนนี้เลือกเครื่องมือและภายใต้การคลิกที่ 'clean printhead' นี้แล้วคลิก 'ok' ขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นกระบวนการทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ หากปัญหายังคงอยู่แม้จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วให้ติดต่อ HP Printer Support เพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: - https: //www.technicalsupporttollf ...
ระบบปฏิบัติการ:
Windows 7
ตอบคำถามนี้
คำตอบที่ดีที่สุด

 
ตอบโดย
Lokesh Yadav
2018/12/06 03:15
สวัสดีสะวันนา,

เครื่องพิมพ์ทำงานได้ แต่เครื่องพิมพ์ไม่มีหมึกสีดำหรือหมึกพิมพ์หรือหน้ากระดาษว่างเปล่าหรือมีหมึกเหลือน้อยมากในการแก้ไขปัญหานี้ให้ใช้ตลับหมึก HP ของแท้เท่านั้น นอกจากนี้คุณสามารถนำตลับหมึกสีดำออกเพื่อพิมพ์เฉพาะกับตลับหมึกสามสีแทนตลับหมึกเปล่าหรือชำรุดหรือทำความสะอาดหัวพิมพ์

แนวทางที่หนึ่ง: ใช้ตลับหมึก HP ของแท้
HP ขอแนะนำให้ใช้หมึก HP แท้หรือวัสดุสิ้นเปลืองของหมึก HP ไม่สามารถรับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือเติมหมึกได้ หากคุณไม่ได้ใช้ตลับหมึก HP ของแท้ขั้นตอนในเอกสารนี้อาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องของตลับหมึกให้ไปที่ hp.com/go/anticounterfeit
ซื้อตลับหมึกทดแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นจาก HP Store หรือร้านค้าปลีกในพื้นที่

แนวทางที่สอง: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณแล้วเปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อยหรือเปล่า
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์และเปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อยหรือเปล่า

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ
บันทึก:
ตัวบ่งชี้ระดับหมึกและตัวบ่งชี้ให้ประมาณการสำหรับวัตถุประสงค์ในการวางแผนเท่านั้น เมื่อตัวบ่งชี้แสดงระดับหมึกต่ำควรพิจารณาให้มีตลับหมึกทดแทนที่พร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการพิมพ์ที่เป็นไปได้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึกจนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะไม่สามารถยอมรับได้
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. แตะปุ่ม ( ) ติดกับไอคอนตั้งค่า ( ) ที่มุมล่างซ้ายของแผงควบคุม
 3. แตะปุ่มลูกศรขวา ( ) เพื่อเลือก Tools จากนั้นกด OK
 4. แตะปุ่มลูกศรขวา ( ) เพื่อเลือกระดับหมึกโดยประมาณแล้วแตะตกลง
  ภาพ: ภาพระดับหมึกโดยประมาณที่แสดงตลับหมึกเต็ม
  ภาพ: ระดับหมึกโดยประมาณ
 • หากตลับหมึกไม่มีหมึกเหลือน้อยคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึกอีกต่อไป ไปที่โซลูชันถัดไป
 • หากตลับหมึกมีหมึกเหลือน้อยให้ทำขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อยหรือเปล่า

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อยหรือเปล่า
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. กดปุ่มเปิด / ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 3. เปิดฝาช่องตลับหมึก รอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะไม่ได้ใช้งานและเงียบก่อนดำเนินการต่อรูป: เปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 4. ค่อยๆกดตลับหมึกเพื่อปลดออกจากนั้นดึงตลับออกจากช่องติดตั้งรูป: ถอดตลับหมึกออก
  ภาพ: ถอดตลับหมึกออก
  ข้อควรระวัง: ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก ยังไม่ได้เทปตลับใหม่ การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้มีการอุดตันหมึกและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ไม่ดี

  รูปภาพ: อย่าสัมผัสที่หน้าสัมผัสหรือหัวฉีด
  ภาพ: อย่าสัมผัสที่สัมผัสหรือหัวฉีด

 5. นำตลับใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์จากนั้นดึงแถบดึงออกเพื่อนำเทปพลาสติกออก
  ข้อควรระวัง: ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก ยังไม่ได้เทปตลับใหม่ การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้มีการอุดตันหมึกและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ไม่ดีรูป: ถอดเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ลอกเทปพลาสติกออก
 6. ถือตลับหมึกโดยด้านที่มีหัวฉีดไปทางเครื่องพิมพ์จากนั้นให้ใส่ตลับหมึกลงในช่องที่มีรหัสสีจนกว่าล็อคเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอคอนบนตลับหมึกตรงกับไอคอนบนสล็อต
  • ใส่ตลับหมึกสามสีลงในช่องด้านซ้าย
  • ใส่ตลับหมึกสีดำลงในช่องด้านขวา
  • ดันตลับหมึกไปข้างหน้าในช่องจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  • ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่นถ้าจำเป็น
  • ปิดฝาช่องตลับหมึก
  • ขั้นตอนที่ 3: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

   ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อจัดตำแหน่งตลับหมึก
   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่และกระดาษถูกโหลด
   2. แตะปุ่ม ( ) ติดกับไอคอนตั้งค่า ( ) ที่มุมล่างซ้ายของแผงควบคุม
   3. แตะปุ่มลูกศรขวา ( ) เพื่อเลือก Tools จากนั้นกด OK
   4. แตะปุ่มลูกศรขวา ( ) เพื่อเลือก Align Printer จากนั้นกด OK เครื่องพิมพ์พิมพ์หน้าจัดเรียง
   5. ยกฝาเครื่องพิมพ์ขึ้น
   6. วางหน้าจัดตำแหน่งโดยให้ด้านที่พิมพ์ลงที่มุมขวาด้านหน้าของกระจกสแกนเนอร์ ดูคู่มือที่สลักติดกับกระจกสแกนเนอร์เพื่อช่วยในการโหลดหน้าจัดตำแหน่ง
   7. ปิดฝาแล้วกด OK เพื่อสิ้นสุดการจัดตำแหน่ง
   8. รอขณะที่เครื่องพิมพ์สแกนแผ่นจัดตำแหน่งและเสร็จสิ้นกระบวนการจัดตำแหน่ง

แนวทางที่สาม: ใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการทำความสะอาดหัวพิมพ์

หากคุณมีปัญหาในการพิมพ์อาจทำให้หัวพิมพ์อุดตันได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. แตะปุ่ม ( ) ติดกับไอคอนตั้งค่า ( ) ที่มุมล่างซ้ายของแผงควบคุม
 3. แตะปุ่มลูกศรขวา ( ) เพื่อเลือก Tools จากนั้นกด OK
 4. แตะปุ่มลูกศรขวา ( ) เพื่อเลือก Clean Printhead จากนั้นกด OK เครื่องพิมพ์เริ่มกระบวนการทำความสะอาด
  หมายเหตุ: เสียงเครื่องกลในระหว่างกระบวนการทำความสะอาดเป็นเรื่องปกติ หน้าทดสอบจะพิมพ์เมื่อกระบวนการทำความสะอาดเสร็จสิ้น
 5. ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์จากหน้าทดสอบหัวพิมพ์ หากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่เป็นที่ยอมรับให้ทำตามคำแนะนำเพื่อเรียกใช้การทำความสะอาดระดับที่สอง คุณอาจจำเป็นต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์หลายครั้งเพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด

วิธีแก้ปัญหา: พิมพ์ในโหมดสำรองข้อมูล

หากคุณต้องการพิมพ์ได้ทันทีและคุณภาพของงานพิมพ์ก็ไม่เป็นปัญหาคุณสามารถพิมพ์ในโหมดสำรองได้
หากคุณไม่มีตลับหมึกทดแทนคุณยังสามารถพิมพ์ในโหมดสำรองข้อมูลหมึก เพียงนำตลับที่มีปัญหาออกแล้วพิมพ์ด้วยตลับที่เหลืออยู่
 • หากคุณนำตลับหมึกสามสีออกการพิมพ์จะอยู่ในโทนสีเทา
 • หากคุณถอดตลับหมึกสีดำหรือภาพออกเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ภาพช้าๆและสีของงานพิมพ์อาจแตกต่างออกไป
ฉันหวังว่านี่จะช่วยได้.

ความนับถือ,
Lokesh


ยกเลิก

ไม่มีคำตอบที่ยัง

ยินดีต้อนรับสู่ Reviversoft Answers
คำตอบของ ReviverSoft เป็นสถานที่ที่จะถามคำถามใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณและมีมันตอบโดยชุมชนผู้เชี่ยวชาญ
โพสต์คำถามของคุณ
ถามคำถามของคุณไปยังชุมชนในขณะนี้
คำถามที่คล้ายกัน
เมื่อฉันเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกกับแจ็คก็ไม่ได้ทำงาน ฉันสามารถดูได้ใน "เสียง" แท็บ แต่อยู่ในระดับที่ต่ำมาก ฉันได้พยายามหลายไมโครโฟน
คำตอบ VIEW
33
แสดงคำถามเต็ม
เริ่มเกิดขึ้นประมาณ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกับที่ผมมี HD แทนที่
คำตอบ VIEW
17
แสดงคำถามเต็ม
หมี่ ist คอมพิวเตอร์ใส่ mochte แม่ชีของ ReviverSoft auf หมี่ registriren แล็ปท็อป wie geht das คาดไม่ถึงเป็น tun ich ยุ่งเหยิง
คำตอบ VIEW
15
แสดงคำถามเต็ม
มีปัญหากับพีซีของคุณหรือไม่?
ทำการสแกนพีซีฟรีโดยใช้ Driver Reviver ตอนนี้
ดาวน์โหลด
เริ่มการสแกนฟรี